Öyp Bilgilendirme Sunusu - Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Report
ÖĞRETİM ÜYESİ
YETİŞTİRME
PROGRAMI
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İDARİ KADROMUZ
Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süleyman SEYDİ
ÖYP Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. S. Zeynep ALPARSLAN GÖK
Mali İşler Şube Müdürü
Zeynel TUFAN
Personel Şube Müdürü
Yakup GÜLFİDAN
Mali İşler
Keziban TEKELİ
Düzey
Proje
Seyahat
Toplam
Y. Lisans
10.000 TL
10.000 TL
20.000 TL
Doktora
10.000 TL
20.000 TL
30.000 TL
Y. Lisans +
Doktora
20.000 TL
30.000 TL
50.000 TL
ÖYP GİDERLERİ, HARCAMALAR VE
KAYNAK AKTARIMI


ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak üzere
Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için
eğitim‐öğretim ve araştırma amacıyla lisansüstü eğitim gördüğü
yükseköğretim kurumuna ) tahsis edilen kaynaklar; ÖYP araştırma
görevlisinin
Proje giderleri (2500TL tez projelendirmeden harcanabilir)
(ofis ekipmanları, sarf malzemeleri ve makine teçhizat alım ve bakım,
onarım destek harcamaları, tez çalışmaları ile eğitim programı
kapsamında yapılacak diğer ödemeler vb..)
Seyahat giderleri (bu kısım projelendirilmeden harcanmaktadır)
(Araştırma görevlisinin danışmanları ve kendisi için yurtiçi ve yurtdışı
görevlendirme giderleri, için kullanılır.)
Kaynak aktarımı talebinde bulunabilmek
için ÖYP Arş.Gör.Dikkat Etmesi Gereken
Hususlar:
 Enstitü Yönetim
Kurulu Kararı (Kaynak Talebi
Uygunluğuyla İlgili)
 Öğrenci belgesi
 Dil puanı gösterir belge
(Enstitüler tarafından yukarıda belirtilen 3 evrak
Personel Daire Başkanlığına iletilmelidir.)
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 ÖYP Yönergesi
, ÖYP Şemamız ve YÖK Esas
ve Usulleri SDÜ ÖYP web sitesinde
bulunmaktadır.
 Gerekli tüm formlar web sitemizde mevcut olup
oradan temin edilmelidir.
 Formlarda gerekli yerler eksiksiz olarak
doldurulmalıdır. Hiçbir şekilde belge üzerinde
daksille değiştirme işlemi yapılamamaktadır.
Danışman Değerlendirme Raporu yılda 1
kez; Araştırma Görevlisi İzleme Raporu 6
ayda 1 defa olmak üzere yılda 2 kez
gönderilecektir.

Kadrosu enstitüde olanlar, raporları enstitü
aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına;
kadrosu fakültede olanlar, raporları fakülte
aracılığıyla ÖYP Koordinasyon birimine
gönderecektir.

 Doktorada
tez projelendirildikten sonra 6
ayda bir ÖYP öğrencisi gelişme raporu
vermelidir.
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahatler toplamda yılda
15 günü geçemez. Görevlendirme yazısı
yazılırken giderlerin ÖYP Bütçesinden
karşılanacağı açıkça belirtilmelidir.
 Yolluk
harcaması eğer avans alınarak yapılmışsa
kur avansın hesaba yattığı günün Merkez
Bankası kuru olur. (Efektif Satış)
 Eğer seyahat sonrası yolluk ödemesi ise
bildirimin doldurulduğu günün Merkez Bankası
kuru esas alınır.(Efektif Satış)
SDÜ BAP Form No: 13
Revizyon: 16 Şubat 2011_MA
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ÖYP KURUM KOORDİNASYON BİRİMİNE
YURTİÇİGEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Mehmet Akif YETİM
Aylık Kadro Derecesi ve Ek
Göstergesi
1-1
Gündeliği
28,5
4800
************
T.C.Kimlik
No :
Banka Adı :
Halk Bankası
Gidiş
02.09.2013
Isparta -Antalya
19:00
02.09.2013
Ant.Otogar-Ant.Havaalanı
21:00
02.09.2013-08.09.2013
Antalya-Diyarbakır
23:05
03.09.2013
Havaalanı-Otel(Diyarbakır)
00:50
03.09.2013-07.09.2013
Hotel Bilkent Konaklama
01:15
Dönüş
Gün Sayısı
Yolculuk ve Oturma Tarihleri
Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya
Nerede Oturduğu
TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER
Bir Günlüğü
Tutarı
TL / Yabancı Para
TL / Yabancı Para
-
01:25
8:30
5
TR*******************************
IBAN No:
GÜNDELİKLER
Hareket Saatleri
Dövizin
Toplam Tutar
Tutarı
Çeşidi ve Mevkii
TL / Yabancı Para
Kuru
Cinsi
TL
TL
Otobüs
18
18,00TL
taksi
7,5
7,5
Uçak
277,98
277,98
taksi
7,5
7,5
42,75(28,50x1,5=42,75)
213,75
213,75
03.09.2013-08.09.2014
Diyarbakır Yevmiye
07.09.2013
Otel-Havaalanı(Diyarbakır)
23:30
Taksi
7,5
7,5
08.09.2013
Antalya havaalanı-Antalya otogar
03:30
Taksi
7,5
7,5
08.09.2013
Antalya -Isparta
05:30
Otobüs
18
18
343,98
728,73
6
GENEL TOPLAM
28,5
171
171
384,75
Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında ..Diyarbakır'a yapmış olduğum geçici görev yolculuğu ile ilgiliyediyüzyirmisekizTLyetmişüçKuruş harcamaya ait bildirimdir.
…./…./….
..... /.... /.....
..... /.... /.....
..... /.... /.....
Danışmanın
Bildirim Sahibi
Ünvanı, Adı ve Soyadı:
Adı ve Soyadı:
İmza:
İmza:
Yurtiçi Yolluklarda ;
 Rektörlük onayının mutlaka alınması gerekmektedir.
 Günlük yevmiye tutarı her araştırma görevlisi için 28,5
TL dir. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat
Tutarları
 Rektörlük onayında belirtilen uçak ,yolluk yevmiye
konaklama araç kiralama kongre katılım ücreti vs
belirtilen harcamaları yurt içi yolluk bildiriminde tarih
sırasına göre belirtilmelidir.(Eğer taksi faturası yoksa bir
görevlendirme de 7.5TL den 4 defada 30TL olarak taksi
ücreti ödenir.Fatura varsa fatura tutarı kadar taksi ücreti
ödenir.)
 Rektörlük onayında belirtilen yolluk yevmiye bildirimde
belirtilir.
 Konaklama faturası varsa günlüğün 1,5 katına kadar
konaklama ücreti ayrıca ödenir.
YURTIÇI YOLLUKLARDA GEREKLI
BELGELER
Rektörlükten alınmış görevlendirme belgesi
 Yurtiçi Yolluk bildirimi
 Uçak faturası
 Konaklama faturası
 Akaryakıt faturası
 30TL aşmışsa taksi faturası
 Kongre katılım belgesi (onaylı)
 Kongre katılım bedeli faturası

SDÜ BAP Form No: 13
Revizyon: 16 Şubat 2011_MA
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ÖYP KURUM KOORDİNASYON BİRİMİNE
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ
Ünvanı, Adı ve Soyadı
*************
Aylık Kadro Derecesi ve Ek
Göstergesi
6/3 2300
Gündeliği
83*%50= 124,50 €
********************
T.C.Kimlik
No :
Banka Adı :
Halk Bankası
GÜNDELİKLER
Hareket Saatleri
********************************
IBAN No:
TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER
Dövizin
Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya
Nerede Oturduğu
Gidiş
Dönüş
Gün Sayısı
Toplam Tutar
Yolculuk ve Oturma Tarihleri
Bir Günlüğü
Tutarı
TL / Yabancı Para
TL / Yabancı Para
Tutarı
Çeşidi ve Mevkii
Kuru
Cinsi
TL / Yabancı Para
TL
TL
24.07.2013
Ev - Isparta Otogar
06:30
Taksi
7,50 TL
7,50 TL
24.07.2013
Isparta Otogar - Antalya Otogar
07:00
Otobüs
15,00 TL
15,00 TL
24.07.2013
Antalya Otogar- Havaalanı
09:30
Taksi
7,50 TL
7,50 TL
24.07- 07.08 2013
Antalya - Hamburg - Antalya
11.30
Uçak
1283,10 TL
1283,10 TL
24.07- 02.08 2013
Hamburg / Almanya(yevmiye)
10
124,50 €
24.07- 02.08 2013
Hamburg Konaklama
10
2,58 €
02- 07.08.2013
Hamburg / Almanya(yevmiye)
5
83 €
07.08.2013
Antalya Hav. - Antalya Otogar
19:30
Taksi
7,50 TL
7,50 TL
07.08.2013
Antalya Otogar- Isparta Otogar
20:00
Otobüs
15,00 TL
15,00 TL
07.08.2013
Isparta Otogar- Ev
22:00
Taksi
7,50 TL
7,50 TL
GENEL TOPLAM
1245 €
25,80 €
415 €
Euro
2,5299
3149,72 TL
Euro
2,5299
65,27 TL
Euro
2,5299
1049,90 TL
5613,99
YURT DIŞI YOLLUKLAR





Rektörlük onayının mutlaka alınması gerekmektedir.
Günlük yevmiye her ülke için Arş.Gör. veya danışman
hocanın kadro derecesine göre belirlenir.
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/201303174-1.pdf )
Rektörlük onayında belirtilen uçak ,yolluk yevmiye
konaklama araç kiralama kongre katılım ücreti vs belirtilen
harcamaları yurt dışı yolluk bildiriminde tarih sırasına
göre belirtilmelidir.(Fatura tutarı kadar taksi ücreti ödenir.)
Rektörlük onayında belirtilen gün ve yolluk yevmiye
bildirimde belirtilir.
Konaklama faturası araştırmacı için verilen gündeliğin
%40 aşması halinde aşan kısmın %70 ayrıca konaklama
ücreti olarak ödenir.

similar documents