Fuat KOÇAL`ın ders notları için tıklayınız.

Report
ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FUAT KOÇAL
MÜDÜR
1

Bankamız; 1933 yılında, 15 Milyon TL sermaye ile «Belediyeler
Bankası» adı ile kurulmuştur.

1945 yılında İl Özel İdarelerini de içine alarak, 4759 Sayılı Kanunla 100
Milyon TL sermayeli «İller Bankası»’na dönüştürülmüştür.

2011 yılında, 6107 Sayılı Kanunla İller Bankası A.Ş. olmuştur.
2

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile özel hukuk
hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma ve yatırım bankası
olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bankamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili kuruluşudur.

Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir.

Banka, Sayıştay Başkanlığının denetimine tabi olup, ayrıca Bankacılık
Kanunu gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
murakıplarınca ve BDDK adına denetim yapan bağımsız denetim
firmalarınca denetlenmektedir.
3
Bankamızın amacı, il özel idareleri ve belediyelerin;

Finansman ihtiyacını karşılamak,

Proje geliştirmek,

Danışmanlık ve denetim hizmeti vermek,

Yerel yönetimlere kaynak transferine aracılık etmek,

Kâr amaçlı gayrimenkul projeleri üretmek,

Kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerini yerine getirmektir.
Bankamız, yerel yönetimlerin her türlü içmesuyu, içmesuyu arıtma,
kanalizasyon, atıksu arıtma, harita, imar planı, kent bilgi sistemi ve üst yapı
projelerini yapmakta, ayrıca yerel yönetimlere teknik danışmanlık hizmeti
vermektedir.
4

İller Bankası Anonim Şirketi'nin organizasyon yapısı Genel Müdürlük ve
Yurt İçi Hizmet birimlerinden oluşur.

Banka'nın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim
Komitesi, Genel Müdür ve Denetim Kurulundan oluşur. Yönetim
Kurulu, Genel Kurul'a karşı sorumlu karar organıdır. Genel Müdürlük
Makamı ise Bankanın yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.

Bankamız Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde 1.010’u teknik,
1.312’si idari ve 245’i işçi ve 1.134’ü hizmet alımı yolu ile istihdam
edilen şirket elemanı olmak üzere toplam 3.701 personel görev
yapmaktadır.
5
Adana Bölge Müdürlüğü
:
Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin
Ankara Bölge Müdürlüğü
:
Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Bolu, Düzce
Antalya Bölge Müdürlüğü
:
Antalya, Burdur, Isparta
Bursa Bölge Müdürlüğü
:
Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale
Diyarbakır Bölge Müdürlüğü :
Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin
Elazığ Bölge Müdürlüğü
:
Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl
Erzurum Bölge Müdürlüğü
:
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan
Eskişehir Bölge Müdürlüğü
:
Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya
Gaziantep Bölge Müdürlüğü
:
Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman
İstanbul Bölge Müdürlüğü
:
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Sakarya
6
İzmir Bölge Müdürlüğü
:
İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın, Uşak
Kayseri Bölge Müdürlüğü
:
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat
Kastamonu Bölge Müdürlüğü :
Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük
Konya Bölge Müdürlüğü
:
Konya, Aksaray, Karaman
Samsun Bölge Müdürlüğü
:
Samsun, Ordu, Amasya, Sinop
Sivas Bölge Müdürlüğü
:
Sivas, Tokat
Trabzon Bölge Müdürlüğü
:
Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun
Van Bölge Müdürlüğü
:
Van, Bitlis, Muş, Hakkari
7
Bankamızın Gelir Kaynakları;

Kredilerden alınan faiz, komisyon ve fon gelirleri,

Sermaye tahsilâtları,

Kontrollük ve danışmanlık gelirleri,

Kar amaçlı gayrimenkul projelerinden elde edilen karlardan
oluşmaktadır.
8

Bankamızın aktif büyüklüğü 14.7 Milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bankamızın nominal sermayesi 18 milyar TL’dir. Bu sermaye Bakanlar
Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir.

Bankanın ödenmiş sermayesi Eylül 2014 tarihi itibarı ile 9,2 Milyar
TL’dir. Bu rakamla İlbank bankacılık sektöründe ilk sırada yer
almaktadır.

Bankamız, özkaynaklar sıralamasında yatırım bankaları arasında ilk
sırada, tüm bankacılık sektörü içinde 8. sırada yer almaktadır.

Ayrıca 14.7 Milyar TL aktif büyüklük ile kalkınma ve yatırım bankaları
arasında ikinci sıradadır.
9

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Pay Verilmesi Hakkında
Kanun gereğince Bankamız yalnızca 2013 yılında yerel yönetimlere 20
Milyar TL’nin üzerinde tahakkuk gerçekleştirmiş ve yerel yönetimlerin
pay dağıtımında aracılık etmiştir.

Bankamız; 2014 yılı Eylül ayı itibariyle yerel yönetimlere 15 Milyar
TL’nin üzerinde tahakkuk gerçekleştirmiş olup, yaklaşık 14 Milyar TL
gönderilmiştir.
10

Bankamızca 2002 yılından günümüze kadar Yerel Yönetimlere;
19.729.247.215 TL kredi tahsisi yapılmış,
17.447.238.409 TL harcama gerçekleştirilmiş,
1.825.498.643 TL hibe kullandırılmıştır.

Bankamızca kuruluşumuzdan bugüne toplam 25.247
tamamlanarak Yerel Yönetimlerin hizmetine sunulmuştur.

2014 yılı itibariyle 1.666 adet iş devam etmektedir.
adet
iş
11

SUKAP, 2010 yılında öncelikle ihtiyaçların tespitine yönelik bir çalışma
olarak Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla başlamış bir proje olup ardından
2011 yılında uygulamaya geçilmiştir.

Türkiye genelinde nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelerin içmesuyu
şebeke, atıksu şebeke ve arıtma tesisleri ihtiyaçlarının çözümüne yönelik
bir projedir. Tespit edilen ihtiyaçların beş yıllık bir projeksiyon içerisinde
karşılanması hedeflenmiştir.
12

SUKAP kapsamında 869 adet iş için 1 Milyar 813 Milyon TL’si hibe, 2
Milyar 525 Milyon TL’si kredi olmak üzere toplamda 4 Milyar 338
Milyon TL’lik kaynak tahsis edilmiştir.

2014 yılı Eylül ayı itibariyle 869 adet işin;
362 adedi tamamlanmış,
394 adet işin inşaatı devam etmekte,
29 adet iş sözleşme aşamasında,
84 adet iş ihale aşamasındadır.
13
ULUSLARARASI POLİTİKALAR
Yerel Yönetimlere ait projelerin kredilendirilmesinde Banka kaynaklarının
yanı sıra uluslararası finans kaynaklarından da faydalanılmaktadır. Bu
çerçevede Bankamızca yürütülen projelerde çalışılan Uluslararası Finans
kuruluşları;

Dünya Bankası

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)

Avrupa Yatırım Bankası (AYB)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’dır.
14
TİP PARK PROJELERİ

Sürdürülebilir Şehirler ve Marka Kentler projesi kapsamında Türkiye
genelinde, 65 ilde 150 Park Projesi ve Uygulamasının hibe olarak
yapımına başlanılmıştır.

Kasım 2014’ten itibaren biten projelerin açılışı programlanacak olup, Mart
2015 itibariyle tüm projelerin bitirilmesi hedeflenmektedir.
15
KENTSEL ALTYAPI PROJELERİ

2015 yılı sonu itibariyle nüfusu 200.000 altındaki belediyelerin ülke bütünü
altyapı projelerinin tamamının hibe kaynakla tamamlanması
amaçlanmaktadır.

2015 yılı sonu itibariyle nüfusu 200.000 altındaki belediyelerin imar planı,
halihazır harita ve jeolojik - jeoteknik etüt projelerinin ülke bütünde
tamamlanması amaçlanmaktadır.
16

Banka Kanunumuzun «Kar amaçlı Gayrimenkul yatırım projeleri ile
uygulamalar yapmak veya yaptırmak» maddesi kapsamında kaynak
geliştirme faaliyetleri ile elde edilecek gelirlerimizi arttırmak ve üstyapı
yatırımlarında da İLBANK markasını güçlendirmek için marka projeler
geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu amaçla kendi arsalarımız üzerinde ve ortaklarımız olan yerel
yönetimler , diğer kamu ve özel kuruluşlar ile şahıslara ait arsalar
üzerinde ortaklaşa kar amaçlı gayrimenkul projeleri üretmek için
çalışmalarımız devam edecektir.
17

Bankamız ilgili kanun yönetmelik ve protokoller ile 6306 Sayılı kanun
kapsamında Kentsel Dönüşüm projelerinde de hizmet vermektedir.

Bankamız Kentsel dönüşüm projelerinde Danışmanlık, kontrollük ve
uygulama alanlarında hizmet vermekteyiz.

Kentsel dönüşüm alanlarında yapılan protokoller kapsamında
vereceğimiz hizmet karşılığında arsalar alınarak bu arsalar üzerinde Arsa
Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı projeleri geliştirilmektedir.
18
TEŞEKKÜR EDERİM
19

similar documents