Elazığ Tarım (Bitkisel Üretim)

Report
ELAZIĞ
TARIM
(BİTKİSEL ÜRETİM)
SEKTÖRÜ
Eylül 2014
Global Tarım Trendleri
Türkiye’de Tarım
Elazığ ve Tarım
Tarım sektöründe global konular.
1.
Değişmeyen tarım yapılabilir araziye karşılık artan Dünya nüfusu
2. Küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve iklim değişiklikleri
3. Gıda fiyatlarında artış
4. Dünya üzerindeki kullanılabilir su kaynaklarının azalması
5. Bio-enerji kullanımının yaygınlaşması ile artan enerji bitkileri tarımı
6. Hayvan besleme amacı ile yapılan tarımsal üretimde artış
(*) Türk Traktör 2012 Q3 Yatırımcı Raporu
2
Dünya’da ve Türkiye’de hızla çoğalan nüfusun beslenebilmesi için
aynı kalan tarımsal alanlarda üretimin artırılma ihtiyacı vardır.
Tarım Alanı
(Toplam Alanın %’si Olarak)
Nüfus Gelişimi
(mio kişi)
60,00
9.000
90
50,00
8.000
80
7.000
70
6.000
60
5.000
50
4.000
40
3.000
30
2.000
20
1.000
10
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Türkiye
Yüksek Gelir
Yüksek
Düşük Gelir Orta Gelir
Düzeyindeki Borçlu Fakir Düzeyindeki Düzeyindeki
Ülkeler
Ülkeler
Ülkeler
Ülkeler
Dünya
0
1961
1970
1980
1990
2000
2010
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
Dünya
•
•
•
Dünya üzerindeki tarım alanları büyüklüğü son 20 yılda
azalış yönündedir.
Türkiye’de tarım alanı büyüklüğünde 1960-2000 yılları
arasında artış yaşanmıştır, son 10 yılda Türkiye de düşüş
trendindedir.
Yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde, şehirleşmenin etkisi
ile tarım alanları giderek azalmaktadır.
(*) IMF ve Dünya Bankası İstatistikleri
•
•
Türkiye
2019 yılında, Dünya nüfusunun 7,5 milyar olması
beklenmektedir.
Hem Türkiye, hem de Dünya, 2019 yılında, 40 yıl öncesine
(1980) oranla 1,9 kat daha kalabalık olacaklardır.
3
Dünya üzerinde ortalama sıcaklık artmakta, doğal afetler
çoğalmaktadır.
Global Ortalama Sıcaklık
(oC 5 yıllık ortalama)
Doğal Afet Sayısı (Adet)
Jeolojik Olaylar
(Deprem, tusunami, volkanik
hareketler)
•
•
Meteorolojik Olaylar
(Fırtına)
Hidrolojik Olaylar
(Sel, Yer Kayması)
İklimsel Olaylar
(Aşırı sıcak, Orman yangını,
kuraklık)
Son 140 yılda, sıcaklık 1 derece artmıştır.
1960 sonrası en hızlı artış dönemidir.
(*) BBC, Munich RE, Maxwell Boykoff & Maria Mansfield
4
2050 yılında bugünkü ihtiyacın %54 fazlası suya ihtiyaç
duyulacaktır.
•
•
•
Global olarak kullanılabilir su kaynaklarının; %70’inin tarımsal
sulama, %22’sinin endüstriyel uygulamalar ve %8’inin ev içi
kullanıma harcandığı belirtilmektedir.
Bununla birlikte, bölgesel olarak kullanım alanları önemli
farklılıklar göstermektedir.
Kullanılabilir su kaynaklarının daha az olduğu bölgelerde
çoğunlukla tarımsal uygulamalar için kullanılmaktadır, gelecekte
kullanılabilir kaynakların azalması, tarım sektörünün de
işlememesi anlamına gelecektir.
(*) ……….
Fiziki anlamda su sıkıntısı yaşayan bölgeler
Fiziki anlamda su sıkıntısına yaklaşan bölgeler
Ekonomik anlamda su sıkıntısı yaşayan bölgeler
Çok az veya hiç su sıkıntısı yaşamayan bölgeler
5
Bioyakıt üretimi son dönemlerde biraz yavaşlamakla birlikte,
ülkelerin tarımsal üretimlerinde önemli yer kazanmıştır.
Günlük Bioyakıt
Üretimi (bin varil)
2.500
2.000
Dünya Hububat Tüketimi
1.500
1.000
500
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
•
•
Bioyakıt üretimi 2004-2010 yılları arasında çok hızlı
büyüme göstermiştir.
2010 yılından sonra özellikle artan gıda fiyatlarının da
etkisi ile paralel bir seyir izlemektedir, 2016 yılına
kadar çok önemli bir artış olmadan devam etmesi
beklenmektedir.
(*) EIA, International Energy Statistics
•
•
•
•
Hububat üretimi giderek artan şekilde bioyakıtlar için
kullanılmaktadır.
Bu durum gıda emtia fiyatlarını artırmaktadır.
Hububat: Arpa, mısır, yulaf, çavdar, süpürge darısı, buğday
ve durum buğdayını kapsamaktadır.
Ethanol endüstrisi, ABD’nin mısır üretiminin %40’ına karşılık
gelmektedir, Brezilya’da şeker kamışı üretiminin önemli
kısmı ethanol üretimine gitmektedir.
6
Gıda fiyatları özellikle 2005 yılından sonra yükselişe geçmiştir,
2012 fiyatları 2005 fiyatlarının 2 katı düzeyindedir.
FAO Gıda Fiyat Endeksi
(1990 = 100)
IMF Gıda Fiyat Endeksi
(2005 = 100)
•
•
IMF Endeksine göre 1992-2005 yılları arasında sabit kalan,
hatta düşüş eğilimi gösteren gıda fiyat endeksi, 2005
yılından sonra 2008 yılına kadar %75 artmıştır.
2008 sonrası düşüşe geçen endeks, daha sonra tekrar
yükselişe geçerek 2011 yılında zirve yapmıştır.
(*) IMF ve FAO İstatistikleri
•
•
FAO Endeksi de, IMF endeksi ile paralel ilerlemektedir.
FAO endeksine göre fiyat artış düzeyi daha yüksek
seviyelerdedir.
7
Global Yem Endüstrisi, 2013 yılında 1 milyar ton seviyesine
ulaşmıştır, son 40 yılda üretim 4 katına çıkmıştır.
1200
954 963
1000
800
Üretim
(mio ton)
718
612626
600
400
290
200
0
1970
(*) 2012-2013 değerleri Alltech raporuna göredir.
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
8
Global Tarım Trendleri
Türkiye’de Tarım
Elazığ ve Tarım
Türkiye tarım sektörü, ülke ekonomisinden biraz daha yavaş
olmakla birlikte, istikrarlı şekilde büyümektedir.
Milyar
TL
GSMH (Cari Fiyatlar)
Milyar
TL
1.800
180
1.600
160
1.400
140
1.200
120
1.000
Milyar
TL
140
14
120
12
100
10
100
80
8
800
80
60
6
600
60
40
4
400
40
200
20
20
2
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GSMH
•
•
•
Milyar
TL
GSMH (1998 Sabit Fiyatlar)
Tarımsal GSMH
Son 14 yılda Tarım sektörü cari fiyatlara göre değerlendirildiğinde
5,9 kat büyümüştür. Aynı dönemde Türkiye ekonomisi cari
fiyatlarla 8,4 kat büyümüştür.
2000 yılında Tarımsal GSMH’nın toplam GSMH içi payı %10,1
seviyesindedir, 2013 yılında bu rakam %7,4 seviyesine gelmiştir.
Cari fiyatlar açısından değerlendirildiğinde Tarımsal GSMH, son 14
yılda sürekli büyümüştür.
(*) TUİK
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GSMH (1998 Sabit Fiyatlar)
•
•
•
•
Tarımsal GSMH (1998 Sabit Fiyatlar)
Son 14 yılda Tarım sektörü 1998 sabit fiyatlara göre
değerlendirildiğinde 1,3 kat büyümüştür.
1998 sabit fiyatlarına göre 2013 yılında Tarımsal GSMH’nın, toplam
GSMH içi payı %9,2 seviyesindedir.
Cari fiyatlar açısından değerlendirildiğinde Tarımsal GSMH, son 14
yılda sürekli büyümüştür.
1998 sabit fiyatlar hesabına göre Tarımsal GSMH son 14 yılda
sadece 3 kez gerilemiştir, 2001-2003 ve 2007. Son 6 yıldır sürekli
büyümektedir.
10
Türkiye tarım sektörü, Dünya’nın en büyük tarım
sektörlerindendir, Avrupa bölgesinde ise en büyük konumundadır.
‘00
‘01
‘02
‘03
‘04
‘05
‘06
‘07
‘08
‘09
‘10
‘11
‘12
1
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
ÇİN
2
ABD ABD HND ABD ABD HND HND HND HND HND HND HND HND
3
HND HND ABD HND HND ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD ABD
4
JAP
JAP
JAP
JAP
JAP
JAP
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
END
5
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
TÜR
JAP
END
END
END
END
END
BRA
6
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
TÜR
RUS
RUS
NİJ
TÜR
RUS
NİJ
7
İTA
İTA
İTA
İTA
İTA
FRA
FRA
FRA
NİJ
JAP
NİJ
NİJ
RUS
8
TÜR MEK END
END
TÜR
İTA
END
TÜR
TÜR
TÜR
JAP
TÜR
TÜR
9
END
İSP
NİJ
İSP
İSP
RUS
NİJ
NİJ
FRA
RUS
RUS
JAP
JAP
10
İSP
ALM
İSP
TÜR
END
END
RUS
JAP
JAP
FRA
FRA
PAK
PAK
11
TÜR
…..
14
•
•
TÜR
2000-2005 döneminde İtalya ve İspanya ilk 10 ülke arasından çıkmış, onların yerine Rusya ve Nijerya yerleşmiştir.
•
2011-2012 döneminde Fransa ilk 10’dan çıkmış, onun yerine Pakistan yükselmiştir.
•
Endonezya, Japonya’nın yerine üst sıralarda yer bulmuştur.
Türkiye, Avrupa’daki en büyük tarım üretim değerine sahip ülke konumuna gelmiştir. Son 10 yılda, Dünya üzerinde en
büyük ikinci 5 arasında sürekli olarak yer almıştır.
(*) World bank
11
Türkiye lider üretici ülke.
FINDIK
VİŞNE
KAYISI
KİRAZ MERCİMEK
BAL
•
Coğrafi olarak çok uygun bir iklim
kuşağında bulunan Türkiye, yeterli doğal
kaynaklara sahip bir ülke konumundadır.
Artan nüfus ve alım gücü ile tarım
sektörünü destekleyecek kapasiteye
sahiptir.
•
Özellikle gelişen üretim teknolojileri ve
iklim avantajları sayesinde Türkiye pek çok
tarımsal ürünü yıl boyu belirli
standartlarda üretebilme ve bu ürünleri
pazarlayabilme potansiyeline sahiptir.
•
Türkiye yetiştirdiği bir çok ürünle tarım
üretiminde dünya sıralamasında yer
almaktadır.
ANTEPFISTIĞI
1
İNCİR
2
FASÜLYE
CEVİZ
ZEYTİN
NOHUT
3
DOMATES
PATLICAN
4
GREYFURT
ŞEKERPANCARI
5
(*) Türk Traktör 2012 Q3 Yatırımcı Raporu
12
Türkiye tarımsal istihdamı azalış trendinde olmakla birlikte, halen
tüm istihdamın %21’lik kısmına karşılık gelmektedir.
Bin Kişi
12 000
100%
90%
10 000
Tarımsal İstihdamın Gelişimi (%)
80%
70%
8 000
6 000
9,3
7,6
1,4
50%
Hollanda
11,5
3,3
2,8
Almanya
18,5
14,0
1,6
20%
Fransa
26,9
22,4
2,9
10%
İtalya
40,0
32,8
3,8
ABD
12,0
10,0
3,0
1923
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0%
Toplam İstihdamda Tarımın Payı (%)
•
•
2010
Belçika
30%
2 000
1960
60%
40%
4 000
1950
Tarım Sektörü İstihdamı
2005 yılından sonra istatistiksel olarak yeni bir seri kullanılmaya
başlanmıştır.
Tarım sektöründen çözülen işgücünün, hizmet sektörüne kaydığı
görülmektedir. Kırsal alanda hizmet sektöründeki istihdam oranında,
tarımdaki orana paralel artış gözlenmektedir.
•
Önemli Avrupa ülkelerinde tarımsal
istihdam oranları %5’in altındadır.
13
Sulama ve nadas konusunda etkinliğin ve verimliliğin artması
bütünsel olarak verimliliği artıracaktır.
Sulama Tipleri
Salma
Sulama
Yağmurlama
Sulama
Damla
Sulama
Sulama
Yapılmayan
38%
57%
Tarım
İşletmeleri
Sayısına Göre
Nadas
Toplam
100%
90%
80%
4%
70%
60%
1%
50%
40%
30%
Salma
Sulama
Yağmurlama
Sulama
Damla
Sulama
Sulama
Yapılmayan
38%
57%
4%
Tarım Alanı
Büyüklüğüne
Göre
(Sadece
Tarla)
20%
10%
0%
1970
•
1975
1980
1985
1990
1995
2001
Payı giderek azalmakla birlikte, halen işlenen tarım
alanlarının %15’lik kısmı nadasa bırakılmaktadır.
1%
•
Sulanan alan ve sulama türünde önemli gelişim alanları
vardır.
•
Damla sulama yöntemi henüz çok sınırlı seviyelerde
uygulanmaktadır.
14
Tarım ihracatı 2002 yılından itibaren yukarı yönlü olmakla birlikte,
2006 yılı sonrasında artan ithalatını karşılayacak düzeyde değildir.
Milyon
USD
Tarım Ürünleri İhracat
ve İthalat Değerleri
10.000
60%
9.000
50%
8.000
Toplam İthalat içinde Tarım
Ürünleri İthalatı Payı
40%
30%
6.000
20%
5.000
10%
4.000
0%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7.000
3.000
2.000
60%
0
50%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.000
TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI
TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATI
Toplam İhracat içinde Tarım
Ürünleri İhracatı Payı
40%
30%
20%
•
•
(*) TUİK
ISIC Rev.3 kategorisine göre değerlendirme yapılmıştır. Sadece Tarım ve
Ormancılık faslı dikkate alınmıştır.
Tarım Ürünleri boyutunda cari açık 2011 yılında en üst düzeye ulaşarak 3,7
milyar USD olmuştur.
1990-95 yılları arasında %15 olan toplam ihracat içi pay, 1995-2000 döneminde %8
seviyesine gerilemiştir. 2000 yılından sonraki son 13 yılın ortalaması %4’dür.
10%
0%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
•
15
Türkiye’de tarıma ayrılan kaynaklar 2013 yılında 13,6 milyar TL ile
rekor düzeye ulaşmıştır.
Tarımsal Destek
Ödemelerinin Dağılımı
Tarımsal
Destek
Ödemeleri
Tarımsal Kredi
Faiz Desteği
(Ziraat Bankası)
2002
Tarıma Ayrılan
Toplam
Kaynak
2,8 milyar TL
45%
40%
35%
30%
25%
…
…
….
….
2008
5,1 milyar TL
0,4 milyar TL
7,2 milyar TL
15%
2010
5,4 milyar TL
0,53 milyar TL
8,4 milyar TL
5%
2011
7,8 milyar TL
0,77 milyar TL
2012
7,2 milyar TL
11 milyar TL
2013 (B)
8,9 milyar TL
13,6 milyar TL
(*) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 yılı Bütçe Konuşması
20%
10%
0%
Fark Ödemesi Hayvancılık
Destekleri
Destekleri
2010
2011
Alan Bazlı
Tarımsal
Destekler
Diğer
2012
16
Global Tarım Trendleri
Türkiye’de Tarım
Elazığ ve Tarım
Son 17 yıl içinde Türkiye’nin tarım yapılan alanı %11 azalırken,
Elazığ’da tarım yapılan alan büyüklük olarak aynı kalmıştır.
Mio
Dekar
Mio
Dekar
Tarım Alanı Büyüklüğü
280
2,8
260
2,6
240
2,4
220
2,2
200
2,0
180
1,8
160
1,6
140
1,4
120
1,2
100
1,0
97
98
99
00
01
02
03
04
05
Türkiye
(*) TUİK
06
07
Elazığ
08
09
10
11
12
13
• Elazığ, Türkiye yüzölçümünün
%1,2’sine,
tarım
alanlarının
%0,7’sine sahiptir.
• Tahıl alanları, sebze bahçeleri ve
meyve bahçeleri payı, toplam
tarım alanı ile dengeli biçimde
%0,7 seviyesindedir.
• Türkiye’de
nadasa
bırakılan
alanların %2,5’i Elazığ’dadır.
İşlenen tarım alanlarından elde edilen gelir boyutunda Elazığ,
Türkiye ortalamasının bir miktar altında kalmaktadır.
8
Antalya
7
Türkiye
Ortalaması
6
Konya
5
Tarımsal
Üretim
Değeri
2013
(milyar TL)
Mersin
4
Şanlıurfa
İzmir
Adana
3
Ankara
2
Rize
1
2
Elazığ
(*) TUİK
4
6
8
10
Tarımsal Arazi (Nadas Hariç) Mio Dekar
12
14
Kendisi ile benzer boyuttaki iller ile karşılaştırıldığında da Elazığ
ortalamanın bir miktar altında kalmaktadır.
0,8
0,7
Dekar
Başına
Kazanç
(1000 TL)
0,6
0,5
Türkiye
Ortalaması
0,4
0,3
0,2
0,1
1,8
1,3
Isparta
Osmaniye
Niğde
1,1
1,5
1,5
2,0
Tarımsal Arazi (Nadas Hariç) Mio Dekar
(*) TUİK
Sakarya
Amasya
1,1
Burdur
1,0
Giresun
Erzincan
1,2
Kilis
1,2
Elazığ
Kastamonu
1,4
Batman
1,1
Çankırı
Kırıkkale
Bitlis
0
1,8
2,0
1,7
Tarımsal alanların kullanımında tahıl üretimi için ayrılan (nadas
dahil) alanlar %80 seviyesindedir.
Tahıl
Nadas
Sebze
Meyve
100%
90%
• Meyve üretimi için ayrılan alanlar
2006 yılından sonra artmıştır.
80%
70%
• Sebze
üretimi
için
ayrılan
alanlarda boyutsal bir değişiklik
söz konusu değildir.
60%
50%
• Nadas için ayrılan alanlar %27’den,
%15’e gerilemiştir.
40%
30%
20%
10%
0%
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
(*) TUİK
Tahıl alanlarında çoğunlukla buğday ve arpa üretilmekte, üretim
veriminde yıllara bağlı artış gözlenememektedir.
Üretilen Ürünlere Göre Alanlar (mio dekar)
1,6
Üretim Miktarı
(ton / dekar)
1,4
1,2
1,0
0,8
0,35
0,35
0,32
0,32
0,6
0,27
0,26
0,26
0,21
0,22
0,23
0,29
0,26
0,25
0,4
0,28
0,2
0,21
0,0
2004
2005
Buğday
2006
Arpa
2007
2008
Şekerpancarı
2009
2010
2011
Saman ve Ot
2012
2013
Diğer (21)
• Tahıl üretimi için kullanılan alanın %80’i Arpa ve Buğday
içindir.
• Hayvansal beslenme ürünleri için ayrılan alanlar %15
düzeyine çıkmıştır.
• Diğer 21 ürün için ayrılan alan %3’tür.
(*) TUİK
0,25
0,25
0,25
0,25
0,21
Sebze bahçelerinde daha geniş bir üretim çeşitliliği söz konusu
olmakla birlikte, domates, biber ve kavun paylarını artırmaktadır.
Üretilen Ürünlere Göre Alanlar (bin dekar)
70
Üretim Miktarı
(ton / dekar)
60
3,23
50
3,16
3,16
3,05
2,97
2,75
2,09
40
2,40
1,57
30
1,25
1,31
1,28
2,20
2,20
2,20
1,24
1,21
1,21
2,31
2,31
1,67
1,58
2,20
2,17
1,12
20
10
2,22
2,17
2,15
2,11
0
2004
Soğan
2005
2006
Domates
2007
Biber
2008
2009
Fasülye
2010
Kavun
2011
Karpuz
2012
2013
Diğer (27)
1,96
• Biber üretim verimliliği artmış,
azalmış, domates sabit kalmıştır.
(*) TUİK
kavun
Meyve üretiminde, üzüme ek olarak kayısı alanları da önemli
büyüklüğe ulaşmışlardır.
Üretilen Ürünlere Göre Alanlar (bin dekar)
300
Üretim Miktarı
(ton / dekar)
250
0,97
200
0,66
150
0,93
0,87
0,72
0,44
0,37
0,41
0,46
0,47
0,84
0,87
0,88
0,87
100
1,00
0,83
50
0,67
0
0,21
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Üzüm
Kayısı
Elma
Kabuklu Meyveler
Diğer (15)
• Elma ve kabuklu meyveler mevcut sınırlı düzeylerini
korumaktadırlar.
(*) TUİK
0,78
0,56
Elazığ’ın tarım alanlarını ayırdığı ürünlerde, Türkiye ölçüsünde
etkin olduğu ürün sayısı sınırlıdır.
7,00
Elazığ
Türkiye
6,00
5,00
Üretim
Miktarı
(Ton/Dekar)
4,00
3,00
2,00
1,00
Soğan
Saman ve Ot
Elma
Buğday
Karpuz
Şekerpancarı
Domates
Badem
+Ceviz
1,4%
Fasülye
1,4%
Biber
1,4%
Arpa
Kavun
Üzüm
Kayısı
0,00
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
2,2%
Türkiye 2013 yılı toplam üretimi içinde Elazığ payı
5,1%
(*) TUİK
(*) Şaraplık üzümde
Türkiye içi pay %8,5 ve
verimlilik Türkiye
ortalamasının %40
üzerindedir.
Elazığ’ın Türkiye içinde tonaj olarak etkin olduğu ürünlerde fiyat
değişimleri çoğunlukla üretici fiyat endeksi altında kalmıştır.
300
250
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi: 221 (2003=100)
200
150
100
50
0
Kayısı
Üzüm
2003
2004
Üzüm
(Şaraplık)
2005
2006
Kavun
2007
Arpa
2008
2009
Badem
2010
2011
Ceviz
2012
(*) Biber için 3 farklı biber kategorisinin ortalaması, Arpa için 2 farklı arpa kategorisinin ortalaması alınmıştır.
(*) TUİK
2013
Biber
Elazığ’ın bitkisel üretim değerindeki artış, Türkiye toplam bitkisel
üretim değeri artışı ile paralel biçimde ilerlemektedir.
Türkiye
Tarımsal
Üretim
Değeri
(milyar TL)
Elazığ
Tarımsal
Üretim
Değeri
(milyar TL)
100
1,0
90
0,9
Türkiye
80
0,8
70
0,7
60
0,6
50
0,5
40
0,4
Elazığ
30
0,3
20
0,2
10
0,1
0
0,0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Türkiye
(*) TUİK
Elazığ
• Son 10 yılda, toplam
Türkiye bitkisel üretim
değeri ve Elazığ bitkisel
üretim değeri, yılda %9
büyümüşlerdir.
İllerin bitkisel üretim değerlerinde yıllar içinde önemli boyutta
değişiklikler gözlenmemektedir.
Tarımsal
Üretim
1,2 Değeri
(milyar TL)
1,0
Rize
0,8
• 1995 yılında 4,7 mio TL
ile 6 mio TL bitkisel
üretim değerine sahip
9 ilin, 7’si 18 yıl sonra
da, birbirleri ile benzer
bitkisel
üretim
değerlerine
sahiplerdir.
Kırıkkale
Elazığ
Şırnak
0,6
Erzurum
Erzincan
Çankırı
0,4
Kocaeli
Bilecik
0,2
0,0
95
(*) TUİK
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Elazığ’ın bitkisel ürünler ihracatı 2008 yılından sonra önemli
ölçüde azalmıştır.
4
3,17
3
Yıllık Bitkisel Ürün İhracatı
(mio TL)
3
1,75
2
1,46
2
0,93
0,83
1
1
0,56
0,48
10
11
0,59
0,36
0,00
0,06
0
04
05
06
07
08
0,0%
09
0,4%
1,9%
1,5%
2,1%
1,2%
12
0,7%
13
14 (7 Ay)
0,3%
0,4%
Toplam İl İhracatı içi Pay
4,7%
5,4%
(*) TUİK
Elazığ’ın tarım işletmeleri büyüklük olarak Türkiye ortalamasının
bir miktar üzerindedir.
10-20
20-50
50-100
100-200
200-500
500-1000
1000-2500
TOPLAM
Ortalama
İşletme
Büyüklüğü
1.941 3.779 5.659
10.304
3.957
2.652
985
34
53
29.364
56 Dekar
4.198
3.505
1.933
578
26
2
12.259
78 Dekar
ELAZIĞ
Arazi Büyüklüğü
(Dekar)
İşletme Sayısı (1)
İşletme Sayısı (2)
<5
93
5-10
366
1.558
(1) 2001 (TUİK)
(2) 2013 (Elazığ Tarım İl Müdürlüğü)
TÜRKİYE (3)
Çiftçi Sayısı
2.292.380
Alan (Dekar)
156.287.667
(3) 2012 Çiftçi Kayıt Sistemi
(*) TUİK
68 Dekar
Elazığ tarımsal mekanizasyon açısından, ön sırada gelen iller
arasında yer almamaktadır.
80.000
45.000
70.000
40.000
60.000
35.000
50.000
30.000
40.000
25.000
20.000
30.000
15.000
20.000
10.000
10.000
5.000
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
İller
2013 yılı Traktör sayılarına göre Elazığ 5.105
traktör ile 81 il arasında 61. sırada yer
almaktadır.
(*) TUİK
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
İller
2013 yılı Ekim makinası sayılarına göre Elazığ
1.166 makine ile 81 il arasında 54. sırada yer
almaktadır.

similar documents