KOSGEB Desteklerine İlişkin Sunum

Report
Tematik Proje Destek Programı
Proje konusu dönemsel değişmektedir.
Desteklenecek Proje Giderleri
Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni Makineekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması
giderleri, Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri,
Genel idari giderler.
Destek unsurları
KOBİ ler ve Meslek kuruluşları başvuru yapabilmektedir.
Program süresi
Proje Süresi
Destek Oranı
Destek Limiti
3 yıl
2 yıl (+1 yıl)
1.ve 2. Bölge……..%50
3.,4.,5.,6.Bölge….%60
150.000 TL
PRUVA DANIŞMANIK
1
KOSGEB
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek
“Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, şirket
yapısının yenilenmesi,
Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin
bir araya gelmesi şartı aranır.
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
Ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak
laboratuar, ortak imalat ve hizmet sunumu konularında
sunacakları projeler desteklenir.
PRUVA DANIŞMANIK
2
KOSGEB
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlar,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin
desteklenmesi,
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi
ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek
mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
PROJE SÜRESİ
AR-GE VE İNOVASYON PROG.
1-2 YIL
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROG.
MAX.1.5 YIL (+ 1 YIL)
PRUVA DANIŞMANIK
3
KOSGEB
Desteklenen Konular
AR-GE ve
İnovasyon
Endüstriyel
Destek konusu
Destek üst
limiti (TL)
Kira Desteği
12.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve
Hizmet Alımı Giderleri Desteği
100.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve
Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000
Personel Gideri Desteği
100.000
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
Proje Geliştirme Desteği
Değişen
miktarlarda
Kira Desteği
18.000
Personel Gideri Desteği
100.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım
ve Tasarım Gid. Desteği
150.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım
ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
200.000
PRUVA DANIŞMANIK
Destek
oranı
%75
%100
%75
4
KOSGEB
Genel Destek Program ı
Kullanılabilir
Destek Üst
limit (TL)
Yurt İçi Fuar Desteği
30.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000
Tanıtım Desteği
10.000
Eşleştirme Desteği
15.000
Bağımsız Denetim Desteği
10.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
20.000
Danışmanlık Desteği
15.000
Eğitim Desteği
10.000
Enerji Verimliliği Desteği
30.000
Tasarım Desteği
15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Belgelendirme Desteği
10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon
Desteği
20.000
PRUVA DANIŞMANIK
Destek Oranı 3.,4.,5. ve
1. Ve 2.
6. bölge
bölge
% 50
% 60
Süre
Bu
projelerin
süre
3 yıldır.
5
Girişimcilik Destek Programı
KOSGEB
A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi:
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere İŞ-KUR tarafından
verilen eğitimler sonucunda sertifika verilir. Buna istinaden
KOSGEB desteği verilir. Destek Tutarı : 27.000 TL
B) Yeni Girişimcilik Desteği :
Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği
Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını
belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler, İŞGEM’de yer
alan işletmeler yararlanabilir. Bu destekleri özetlersek;
PRUVA DANIŞMANIK
6
KOSGEB
Kullanılabilir
Üst limit (TL)
DESTEK UNSURU
İşletme Kuruluş
Desteği
Geri
Ödemesiz
3.000
Kuruluş Dönemi
Makine, Teçhizat, Ofis
Donanım ve Yazılım
Desteği
15.000
İşletme Giderleri
Desteği
12.000
Sabit Yatırım Desteği
Geri
ödemeli
Destek Oranı
(%) (1. ve 2.
Bölge)
Destek Oranı
(%) (3.,4.,5.,ve
6.Bölge )
60 Kadın
Girişimci ve
Özürlü girişimci
% 70
70 Kadın
Girişimci ve
Özürlü girişimci
% 80
70.000
PRUVA DANIŞMANIK
7
c) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)
KOSGEB
Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdareler,
Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları, Kâr amacı
gütmeyen kooperatifler yararlanabilir.
Geri Ödemesizdir.
Üst limit
(TL)
Oran (%)
3.,4.,5.ve
(1.ve2.Bölge) 6.Bölge
Kuruluş
Desteği
750.000
60
70
İşletme
Desteği
100.000
60
70
PRUVA DANIŞMANIK
Uygulama
Süresi
1.5 yıl3 yıl
8

similar documents