PowerPoint Sunusu

Report
BİLGİSAYARLI MUHASEBE I
YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
UYGULAMA IV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İşletme birinci sınıf tacir olup, bir önceki yıl sonunda bilançosunda aşağıdaki rakamlar oluşmuştur.
100 KASA HESABI
18.200,- TL, 110 HİSSE SENETLERİ (Can A.Ş.)
4.000,- TL
102 BANKALAR
(ziraat )
5.500,-TL, 300 BANKALAR (Ziraat)
5.000,- TL
120 ALICILAR (Ali Can)
3.000,-TL, 153 TİCARİ MALLAR (%1 KDV)
6.000,- TL
153 TİCARİ MALLAR (%8 KDV) 9.000,- TL, 153 TİCARİ MALLAR (%18 KDV)
11.000,- L
120 ALICILAR (Veli Vermez)
2.500,- TL, 121 ALACAK SENETLERİ (Cüzdandaki snt)4.500,- TL
320 SATICILAR (Can Alır)
3.800,- TL, 321 BORÇ SENETLERİ
2.750,- TL
322 BORÇ SENETLERİ REESKONT 333,- TL,
122 ALACAK SENETLERİ REESKONT 222,- TL
255 DEMİRBAŞLAR
3.000,- TL 320 SATICILAR (Hasan Kaçar)
3.200,- TL
591 DÖNEM NET ZARARI
1.555,- TL 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
1.800,- TL
AÇILIŞ KAYDI
ZARAR MAHSUP KAYDI
REESKONT MAHSUP KAYDI
REESKONT MAHSUP KAYDI
İşletme 5 ocak tarihinde %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 2.950,- TL lik
ticari malı veresiye olarak satıcı can alırdan satın almıştır.
İşletme 8 ocak tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere maliyete 2.000,- TL olan
ticari malı 2.700,- TL ye alıcı Kadir uçar a veresiye olarak satmıştır.
İşletme 8 ocak tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere maliyete 2.000,- TL olan
ticari malı 2.700,- TL ye alıcı Kadir uçar a veresiye olarak satmıştır.
İşletme 11 ocak tarihinde işyerinde kullanılmak üzere 450,- tl lik posta pulu, 250,- tl lik
damga pulu satın almıştır.
İşletme 15 ocak tarihinde işyerinde kullanılmak üzere %18 kdv dahil 4.130,- TL ye bir
bilgisayar sistemi kurdurmuştur.
İşletme 18 ocak tarihinde %18 kdv dahil maliyeti 1.500,- TL olan ticari malı 2.124,- TL
‘ye kredi kartı karşılığında satmıştır. Bir ay sonra komisyonsuz olarak işletmenin ziraat
bankasındaki hesabına aktarılacaktır.
İşletme 18 ocak tarihinde %18 kdv dahil maliyeti 1.500,- TL olan ticari malı 2.124,- TL
‘ye kredi kartı karşılığında satmıştır. Bir ay sonra komisyonsuz olarak işletmenin ziraat
bankasındaki hesabına aktarılacaktır.
İşletme 20 ocak tarihinde alıcı ali can dan olan alacağının yarısını tahsil etmiştir.
İşletme 23 ocak tarihinde %1 kdv dahil maliyeti 1.200,- TL olan ticari malı 1.515,- TL ye
kredi kartı karşılığında satmıştır.
İşletme 23 ocak tarihinde %1 kdv dahil maliyeti 1.200,- TL olan ticari malı 1.515,- TL ye
kredi kartı karşılığında satmıştır.
İşletme 25 ocak tarihinde senetli alacaklarına karşılık 1.500,- TL tahsil etmiştir.
İşletme 27 ocak tarihinde fazla parasını değerlendirmek amacıyla Demir anonim
şirketine ait 2.000,- TL hisse senedi ile bir yıl vadeli %20 faizli ana para ve faiz ödemesi
vade bitiminde yapılacak 2.500,- TL lik devlet tahvili satın almıştır.
İşletme 28 ocak tarihinde ziraat bankasına tahsil edilmek üzere (15 şubatta) 2.000,- TL
lik alacak senedi göndermiştir.
İşletme 30 ocak tarihinde işyerinin kira gideri olarak brüt 750,-TL ödeme yapmıştır.
İşletme 31 ocak tarihinde işyerinde çalışan satın alma memuru kadir çal’a brüt 1.500,TL ücreti çek vermek suretiyle ödemiştir. Çek aynı gün ziraat bankasından ödenmiştir.
İşyerinin tehlike derecesi 3’tür. Kadir çal evli eşi çalışmayan 3 çocukludur. İşletme sgk
primlerini düzenli olarak ödemektedir.
Kdv mahsup kaydı
İşletme 6 şubat tarihinde vakıflar bankasına 2.500,- TL yatırmak suretiyle hesap
açtırmıştır.
İşletme 10 şubat tarihinde %1 kdv dahil olmak üzere 5.555,- TL lik ticari mal satın
almış bedelini vakıflar bankasında açılan kredi hesabından ödemiştir.
İşletme 14 şubat tarihinde %1 kdv dahil ve peşin olmak üzere 4.444,- TL lik ticari malı
satıcı Yılmaz Kuş tan veresiye olarak satın almıştır.
İşletme 15 şubat tarihinde ziraat bankasından aldığı dekonttan senedin tahsil edilerek
25,- TL komisyon kesildikten sonra kalan kısmının kredi borcumuza karşılık mahsup
edildiğini öğrenmiştir.
İşletme 18 şubat tarihinde bankadan aldığı dekontta kredi kartı satışının hesabına
yatırıldığını öğrenmiştir.
İşletme 20 şubat tarihinde başka bir ildeki komisyoncu firmaya satılmak üzere (%18
kdv) 2.500,- TL lik ticari mal göndermiştir.
İşletme 23 şubat tarihinde işyerinde kullanılmak üzere ekonomik ömrü 5 yıl olan çelik
masayı %18 kdv dahil 1.475,- TL ye satın almış karşılığında çek düzenleyip vermiştir.
İşletme 23 şubat tarihinde bankadan aldığı dekontta kredi kartı satışının hesabına
yatırıldığını öğrenmiştir.
İşletme 25 şubat tarihinde %8 kdv dahil maliyeti 1000,- TL olan ticari malı 1.620,- TL’ye
çek almak suretiyle satmıştır.
İşletme 25 şubat tarihinde %8 kdv dahil maliyeti 1000,- TL olan ticari malı 1.620,- TL’ye
çek almak suretiyle satmıştır.
VERGİ ÖDEMESİ
İşletme 28 şubat tarihinde işyerinin aylık kira bedeli olarak brüt 750,- TL ödemeyi ziraat
bankasındaki hesabından yapmıştır.
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ
İşletme 28 şubat tarihinde işyerinde çalışan Kadir Çal’a aylık ücretini vakıflar
bankasındaki ticari mevduat hesabından ödemiştir. Kadir Çal’ın eşin 1 şubat tarihinde
çalışmaya başlamıştır.
KDV MAHSUP KAYDI
İşletme 5 mart tarihinde işyerinde kullanılmak üzere %8 kdv dahil 810,- TL lik kırtasiye
malzemesi satın almıştır
İşletme 9 mart tarihinde muhasebe ücreti olarak %18 kdv dahil 354,- TL nakit ödeme
yapmıştır.
İşletme 12 mart tarihinde satıcı yılmaz kuş’a olan borcunun yarısını nakit olarak
ödemiştir.
İşletme 15 mart tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere maliyeti 4.000,- TL olan
ticari malı 5.400,- TL ye ¼’ peşin, ¼’ü veresiye alıcı Ayşe gezer’e, ¼’ü senet karşılığı,
¼’ünü ise çek karşılığında satmıştır.
İşletme 15 mart tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere maliyeti 4.000,- TL olan
ticari malı 5.400,- TL ye ¼’ peşin, ¼’ü veresiye alıcı Ayşe gezer’e, ¼’ü senet karşılığı,
¼’ünü ise çek karşılığında satmıştır.
İşletme 18 mart tarihinde %1 kdv dahil ve peşin olmak üzere maliyeti 2.500,- TL olan
ticari malı 3.030,- TL ye ½’si veresiye Ali Can’a, kalan kısmını ise senet karşılığında
satmıştır.
İşletme 18 mart tarihinde %1 kdv dahil ve peşin olmak üzere maliyeti 2.500,- TL olan
ticari malı 3.030,- TL ye ½’si veresiye Ali Can’a, kalan kısmını ise senet karşılığında
satmıştır.
İşletme 21 mart tarihinde komisyoncu firmanın gönderilen ticari malın yarısını
%18 kdv dahil 2.065,- TL ye peşin olarak satıldığını öğrenmiştir.
İşletme 21 mart tarihinde komisyoncu firmanın gönderilen ticari malın yarısını
%18 kdv dahil 2.065,- TL ye peşin olarak satıldığını öğrenmiştir.
VERGİ ÖDEMESİ
İşletme 28 mart tarihinde işyerin kira bedeli olarak brüt 1.000,- TL ödemeyi
işletmenin vakıflar bankasındaki hesabından yapmıştır.
İşletme 30 mart tarihinde komisyoncu firmanın satılan mal bedeli üzerinden 90,- TL
komisyon kestikten sonra kalan kısmını işletmenin vakıflar bankasındaki hesabına
yatırdığını bankadan gelen dekonttan öğrenmiştir.
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ
İşletme 31 mart tarihinde işyerinde çalışan Kadir Çal’a brüt 1.750,- TL
üzerinden ücret tahakkuk ettirmiştir.
KDV MAHSUP KAYDI

similar documents