HELB doo mr sc Hrvoje Lovric

Report
Obnovljivi izvori energije
Od vjetra, preko energetskog
certificiranja, do sunčanih elektrana
mr.sc. Hrvoje Lovrić, dipl. ing. MBA
HELB d.o.o. Hrvatska
www.helb.hr
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Povijest
• osnovano 1990. godine kao poduzeće za proizvodnju, montažu i
servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
• kroz 22 godine preraslo u jedno od vodećih poduzeće u svojoj
djelatnosti.
Energetski
objekti
Elektro
energetika
NN
SN
VN
OIE
Vjetar
Voda
Sunce
Offshore
SCADA
SCR
MCC
Onshore
SCR
MCC
RINA
Naftna
industrija
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Kontinuirani rast
• Preko 20 godina iskustva i kontinuiranog rasta
• Trend zapošljavanja i u vrijeme gospodarske krize
• U potpunosti hrvatsko vlasništvo (bitno i za veću
poticajnu cijenu u OIE)
• ISO 9001 & 14001 certifikacija
Ukupan broj zaposlenika
100
100%
VSS
80
60
80%
60%
SSS
40
40%
20
20%
0
0%
1990
1995
2000
2005
2010
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Stručni kadrovi - osposobljenost
•
Ovlašteni projektanti
2 ovlaštena + 3 vježbenika
•
Protueksplozijska zaštita
11 stručnjaka
•
Termografija
2 stručnjaka
•
Uklopničar elektro. postrojenja za OIE
1 ovlaštenik
•
Montaža VN kabelskih glava
4 stručnjaka
•
Temeljna sigurnost na brodu
3 voditelja
•
Rad pod naponom
4 stručnjaka
•
Energetsko certificiranje zgrada
3 ovlaštenika
•
Montaža skela
10 voditelja
•
Voditelj stručne prakse
1 voditelj
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Stručni kadrovi – monterski timovi
• 10 monterskih ekipa raspoloživi po cijeloj RH
• niska stopa fluktuacije zaposlenika
• tržišna pozicija velikim dijelom zasnovana na
stručnim i obrazovanim kadrovima
Monteri
5
11
Inženjeri
20
50
Logistika i
administracija
Management
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Iskorak u OIE => vjetar 2007. g.
•na najvećem hrvatskom vjetroparku Vrataruša, pokraj Senja,
nositelji smo cjelokupnog elektroenergetskog segmenta projekta.
• još bogatije iskustvo stekli smo na modernizaciji, održavanju i
ispitivanju hidroelektrana u Hrvatskoj, regiji, ali i šire.
Transformatorska stanica
35/110kV
Instalirana snaga turbina
Broj vjetroturbina
Jedinična snaga turbine
Proizvođač turbina
42,0MW
14
3,0 MW
Vestas
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Energetsko certificiranje
• ŠTO -Energetski certifikat jest dokument koji
predočuje energetska svojstva zgrade
• TKO - Zgrade javne namjene čija je korisna površina
veća od 1.000 m2 moraju imati energetski certifikat
izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade
• ZAŠTO - Energetski certifikat moraju imati
sve zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili
daju na leasing
• KADA - trenutno sve > 1000 m2
do 31.12.2013. >500 m2
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Energetsko certificiranje
Energetski pregled
Izvješće o energetskom pregledu zgrade
Energetski certifikat zgrade
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Carinarnica Zadar
Energetsko certificiranje - reference
Izdanih energetskih certifikata
Izvršenih energetskih pregleda
Ukupno pregledana površina
55
52
140.000 m2
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Novi (stari) regulatorni okvir RH
Tarifni sustav NN br. 63/12
Ugovor o otkupu električne energije na 14 godina
Poticajna cijena [kn/kWh]
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Sunčane elektrane Hidroelektrane
kn/kWh
2,63
2,00*
Vjetroelektrane
2,23
1,10
Biomasa
Bioplin
1,65
1,10
I
N
*koje se grade na građevnim česticama postojeće zgrade
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Isplativost ulaganja u sunčane elektrane
Isplativost ulaganja u sunčane elektrane ovisi o:
• Lokacija sunčane elektrane
• Učinkovitosti izmjenjivača i fotonaponskih panela
• Načinu financiranja
500,000
Novčani tok [kn]
400,000
300,000
200,000
100,000
0
-100,000
-200,000
0
1
2
3
4
5
Zagreb
6
7
8
9
10 11 12 13 14
Split
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Projektiranje i inženjering SE
IZRADA IDEJNIH PROJEKATA
PREKO 50 OBJEKATA
• Prateći najnovije trendove u
području OIE, stekli smo
iskustva u projektiranju,
izgradnji, montaži, ispitivanju i
puštanje u pogon sustava
sunčanih elektrana – SE
ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA
PREKO 100 SUNČANIH SUSTAVA
MJERENJA PREMA HRN EN 50160
ANALIZA UTJECAJA OIE NA DISTRIBUCIJSKU
MREŽU
9 IZVRŠENIH MJERENJA
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Montaža i ispitivanje SE
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina
Referentna lista
Helb d.o.o. za proizvodnju, montažu i servis elektroenergetskih postrojenja svih naponskih razina

similar documents