Noodhulp Syrië

Report
Noodhulp Syrische vluchtelingen
REUTERS/Stringer
Onrust en gevechten in Syrië
• Veel mensen zijn ontheemd,
getraumatiseerd. Uit cijfers van de
VN van september 2013 blijkt dat
binnen Syrië meer dan 7 miljoen
mensen hulp nodig hebben.
• Ruim 2 miljoen Syrische mensen zijn
het land ontvlucht naar Irak,
Jordanië, Libanon, Turkije en NoordAfrika
• Huis en haard hebben ze moeten
verlaten en ze komen aan met dat
wat ze kunnen dragen.
Noodhulp Syrische vluchtelingen
REUTERS/Murad Sezer
De nood is hoog
• In Syrië zelf en in Libanon, Jordanië & Irak
bieden Dorcas, Tear en ZOA hulp aan de
vluchtelingen.
• In 3 informele tentenkampen bij Zahle in de
Bekaa vallei in Libanon bieden we hulp aan
ongeregistreerde vluchtelingen:
voedselpakketten, medische hulp en
onderwijs.
• Nood neemt toe! De VN vermindert per 1
oktober jl. de voedselhulp door tekort aan
fondsen.
• Zowel binnen als buiten Syrië is er dringend
behoefte aan voedsel, drinkwater, kook- en
slaapspullen, kleding,
babyverzorgingsartikelen, tijdelijke
huisvesting en toiletten.
Noodhulp Syrische vluchtelingen
Hulp aan Syrische vluchtelingen
•
Dorcas, Tear en ZOA hebben in het
afgelopen jaar zowel in Syrië als in
Jordanië en Libanon duizenden
mensen geholpen.
•
Hierbij wordt nauw samengewerkt
met lokale organisaties & kerken.
Een truck vol met matrassen wacht om uitgeladen te worden.
Noodhulp Syrische vluchtelingen
Dorcas, Tear en ZOA helpen
•
met het uitdelen van
basisvoedselpakketten door kerken
in Syrië.
•
met het uitdelen van
hygiënepakketten.
•
getraumatiseerde vrouwen bij het
verwerken van trauma’s.
•
bij het verzorgen van onderdak.
•
met scholen voor kinderen in
kampen.
Noodhulp Syrische vluchtelingen
Dorcas, Tear en ZOA helpen
•
met activiteiten door kerken
georganiseerd voor de kinderen
•
met een mobiele operatie faciliteit in
Homs, Syrië.
•
bij opbouw van tenten voor mobiele
medische teams, onderwijs en
hygiëne bewustwordingssessies in
Libanon.
Noodhulp Syrische vluchtelingen
Wilt u bidden voor …
•
… de situatie in Syrië. Bid voor een
einde aan de burgeroorlog.
•
… de Syrische vluchtelingen.
Veel van hen hebben alles achter
moeten laten.
•
… veiligheid van de hulpverleners van
Dorcas, Tear en ZOA in Syrië,
Jordanië en Libanon..
•
… de veiligheid van de christenen en
de kerken in Syrië.
Noodhulp Syrische vluchtelingen
Mogen Syrische vluchtelingen rekenen op uw hulp?
Hartelijk bedankt!
Noodhulp Syrische vluchtelingen
Meer informatie
Meer informatie vindt u op:
www.dorcas.nl/syrie
www.tear.nl/syrie
www.zoa.nl/syrie
Noodhulp Syrische vluchtelingen

similar documents