Analýza vn*j*ího trhu práce

Report
Analýza vnějšího
trhu práce
V našich podmínkách jsou organizace v rozhodující míře závislé
na zdrojích pracovních sil nacházejících se na území, z něhož je
možná ještě racionální denní dojížďka za prací do organizace.
Spádové území organizace
• Spádové území organizace se vymezuje na základě:
• a) analýzy geografické a dopravní situace a dopravních
podmínek v širším okolí sídla organizace
• b) analýzy stávající a retrospektivní dojížďky pracovníků za
prací do organizace, především pak dojížďky denní
• c) analýza dat sčítání lidu, domů a bytů, o vyjížďce a dojížďce
do zaměstnání v širším okolí organizace a zvláště pak do sídla
organizace
• d) analýza konkurenční nabídky pracovních příležitostí v širším
okolí organizace, zejména pak těch pracovních příležitostí,
které se orientují na stejný typ, povolání a kvalifikaci
pracovníků
Dopravní dostupnost I
dopravní dostupnost je důležitým faktorem ovlivňujícím
kvalitu života v daném regionu
ovlivňuje mi také rozvojový potenciál kraje, dále má vliv
na rozvoj velké části hospodářských aktivit i cestovního
ruchu
dělení dopravní dostupnosti (možní podle několika
hledisek):
 1. podle dopravního prostředku
IAD
veřejnou hromadnou dopravou
vlak
bus
mhd
Dopravní dostupnost II
 2. podle cílového místa
hlavního města
krajského města
ORP (lékařské centrum)
centra města
významných dopravní bodů, resp. uzlů
dálnice, železnice, …
různých úřadů, nemocnic
 zaměstnavatele, atd.
Dopravní dostupnost III
 počítá se buď časová dostupnost (přepravní čas) či vzdálenost
 dle toho rozlišujeme dva druhy map znázorňujících dopravní
dostupnost:
 1. izochronické mapy dopravní dostupnosti ( stejný čas)
 2. izochorické mapy dopravní dostupnosti (stejná vzdálenost)
 výsledkem zkoumání dopravní dostupnosti regionu, města atd. je
mapa a (nebo) tabulka
 při konstruování mapy, resp. tabulky dopravní dostupnost je důležité
si:




určit místa, ke kterým budu dostupnost vztahovat
přesně vymezit území a místa, jejichž dostupnost budu zkoumat
druh dopravy
zejména pro mapové vyjádření, ale i lepší tabulkové vyjádření je
nutné si vhodně zvolit i intervaly (čas, resp. vzdálenost)
Izochronické mapy
• Jsou zde zaznamenávány délky dopravních linek (které
vycházejí z určitého dopravního uzlu, a které jsou měřeny
pomocí čar), spojující místa stejné časové dostupnosti.
• Těmto čarám říkáme izochrony.
• Zakreslujeme je obvykle pro osobní dopravu
uskutečňovanou veřejnými hromadnými dopravní
prostředky.
• Při konstrukci se berou v úvahu průměrné jízdní časy
všech dopravních prostředků, které jsou v oblasti
k dispozici.
Izochorické mapy
• Izochory jsou čáry, které spojují místa stejně vzdálená od
nejbližší dopravní cesty nebo dopravního bodu. Obyčejně
se vytvářejí pro jednotlivé druhy dopravních cest nebo
dopravních bodů a to v nějakém délkovém intervalu
(například 10 km)
Příklad I – dostupnost Brna po
silnici
vzdálenostní pásma z Brna
po silnici
ORP
obec s pověřeným OÚ
do 20 km včetně
Kuřim, Rosice, Šlapanice,
Židlochovice
Adamov
21 – 30 km
Blansko, Ivančice, Tišnov,
Slavkov u Brna, Pohořelice
Rousínov
31 – 40 km
Vyškov, Bučovice, Moravský
Krumlov, Hustopeče
Klobouky u B.
41 – 50 km
Boskovice, Mikulov
Letovice, Hrušovany n.
Jevišovkou, Miroslav,
Ivanovice n. Hané, Ždánice
51 – 60 km
Břeclav, Kyjov
Velké Opatovice
61 – 70 km
Znojmo, Hodonín
Bzenec
71 – 80 km
Veselí nad Moravou
Strážnice
81 – 90 km
-
Velká n. V. , Vranov n. Dyjí
Ukazatele dojížďky do
zaměstnání
• a) počet osob vyjíždějících z lokality (obce) za prací do organizace
• b) podíl osob vyjíždějících z lokality za prací do organizace na
celkovém počtu pracovníků organizace
• c) podíl osob vyjíždějících z lokality za prací do organizace na
celkovém počtu ekonomicky aktivních osob bydlících v lokalitě
• d) podíl osob vyjíždějících z lokality za prací do organizace na
celkovém počtu ekonomicky aktivních osob vyjíždějících z lokality za
prací
• e) podíl osob vyjíždějících z lokality za prací do organizace na
celkovém počtu ekonomicky aktivních osob vyjíždějících z lokality za
prací do sídla organizace
• f) počet osob, vyjíždějících z lokality za prací do sídla organizace
• g) podíl osob vyjíždějících z lokality za prací do sídla organizace na
celkovém počtu osob pracujících sídle organizace
Vymezení spádového území I
• Vlastní vymezení spádového území zahajujeme tím, že si
pořídíme mapové schéma poměrně širokého okolí sídla
organizace.
• Připravíme si údaje získané z podnikové evidence.
• Pak můžeme do mapového schématu vyznačit pásma
geografické vzdálenosti či raději časové dostupnosti
jednotlivých lokalit vzhledem k sídlu organizace.
Vymezení spádového území II
• Jednotlivým lokalitám následně přiřadit počty pracovníků
dojíždějících z lokality do organizace.
• Přitom lokality podle počtu dojíždějících pracovníků
můžeme zařadit do určitých intervalů a pomocí
grafických nástrojů (různých typů rastrování) vyznačit do
mapového schématu pásma určité velikosti dojížďky.
• Dostaneme tak sérii kartogramů dokumentujících
pracovní vazby jednotlivých lokalit k organizaci či jejímu
sídlu.
Počet pracovníků denně dojíždějících z lokality (
obce) za prací do organizace
Podíl pracovníků denně dojíždějících z lokality (obce)za
prací do organizace z celkového počtu ekonomických
aktivních obyvatelů trvale bydlících v lokalitě (obci)
Podíl pracovníků denně dojíždějících z lokality (obce) za
prací do organizace z celkového počtu ekonomických
aktivních obyvatelů trvale bydlících v lokalitě (obci) a
vyjíždějících za prací mimo lokalitu (obce) svého trdliště
bydliště

similar documents