PowerPoint-presentatie

Report
UNICEF & 25 jaar kinderrechten
Sabine de Jong
&
Imara Antonius
21 juni 2014
Agenda:
• Kinderrechten en het team pleitbezorging
• Kinderrechtenschool in Utrecht
• 25 jaar Kinderrechten & UNICEF
Kinderrechten:
ook in Nederland hard nodig
• Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind:
de basis van ons werk
• VN-mandaat voor toezicht op de naleving van het Verdrag
• Dit jaar: 25 jaar Kinderrechten
Kinderrechten zijn van alle tijden
1924 Verklaring van Genève
1940 Janusz Korczak
1959 VN Verklaring inzake Rechten
van het Kind
1989 VN Verdrag inzake de Rechten
van het Kind
De basis van het Verdrag
4 belangrijkste basisregels:
1.
Geen kind mag gediscrimineerd worden
2.
Het belang van het kind staat voorop
3.
Ieder kind heeft recht op leven en
ontwikkeling
4.
Kinderen moeten kunnen participeren
Kinderrechten
•
Kinderrechtencomité
(elke 5 jaar controle)
•
Jongerenrapportage
•
Controleren of kinderrechten
worden nageleefd
Team pleitbezorging
Onderzoek
Monitoren
Schrijven
Aandacht vragen
Beleidsbeïnvloeding
Onderzoek:
als controle op de naleving
1. Internationaal niveau:
- NGO-rapportage voor het Kinderrechtencomité
2. Nationaal niveau:
- Jaarbericht Kinderrechten
- Kinderrechten in Caribisch Nederland
- Kinderhandel in Nederland
3. Lokaal niveau:
- Kinderen in Tel
Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid
12,4 %
van de kinderen in Kerkrade leeft in armoede*
* Rondkomen van een bijstandsuitkering.
Brond: rapport: Kinderen in Tel 2014
Veel werk gebeurt achter de schermen…
…maar soms werkt zichtbaar zijn beter:
What do we do in The Netherlands?
• Lobby & Advocacy
• Migrant Children
• #withsyria
Artikel 31 IVRK
Elk kind heeft recht op vrije tijd en spelen
De Kinderrechtenschool
Imara Antonius
Coördinator voorlichting van het RCU Utrecht eo
De Kinderrechtenschool
Gastlessen
Inspiratoren
Projectteam KR-school
• Jacqueline Kleijer
(Pretty Woman, Digit for You, Opvoeden in Liefde)
• Jiehua He
(UNICEF Utrecht e.o.)
• Imara Antonius
(UNICEF Utrecht e.o.)
• Maartje Langeslag
(Art. 1)
•
Martin Kruizinga www.agrodigitaal.nl
Websiteontwikkelaar:
Deelnemende organisaties
Gastlessen aangeboden door:
• UNICEF
• Pretty Woman
• Kinderbescherming
• Amnesty International Utrecht
• Sense
• GGD
• Artikel 1
• Victas
• Academie voor Humanistiek
•  Organisaties kunnen zich gedurende het project altijd nog bij ons
aanmelden.
Inspiratoren kunnen bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
HKU Toneelspelers
HKU dans
HKU animatie
HKU Beeldend
UNICEF Filmcoaches
Muzikanten (orkesten,koren)
Gevestigde kunstenaars, zelfstandigen
•  Ook inspiratoren kunnen zich gedurende het project altijd nog
aanmelden.
Communicatie
• Website:
www.kinderrechtenschool.nl
• E-Mail:
[email protected]
• Twitter:
@childrightsedu
https://twitter.com/childrightsedu
20 November
Dag van de rechten van het kind!
• Expositie Stadhuis 6 November -28 November 2014
• 20 November presentatie Binnenstad door de kinderen
• Toespraak Burgemeester
• Uitreiking oorkondes aan de Utrechtse Kinderrechtenscholen
25 jaar IVRK:
de stand van zaken
1. Kernboodschap
2. Logo
3. Website
4. Andere activiteiten ihkv 25 jaar IVRK
5. Kinderrechtentop
Kernboodschap
25 jaar kinderrechten:
1. Er is een VN-Kinderrechtenverdrag
2. In 2014 bestaat het verdrag 25 jaar
3. Er is al veel bereikt
4. Maar er moet ook nog veel gebeuren…
Logo
Website
www.unicef.nl/25jaarkinderrechten
• 25 weken aftellen tot 20 november
• Elke week een kinderrecht uitgelegd
• Met filmpjes of foto’s en wist-je-dat-jes
• Elke week een Twitter- en Facebookbericht
Jaarbericht Kinderrechten
• Interviews: terugblik
• Analyse 25 jaar kinderrechten
• Foto’s uit 1989
En verder nog…
Kleine Prinsjesdag
• Foto met 200 jongeren
• Aandacht voor 25-jarig Kinderrechtenverdrag
Filmpje
• Het Kinderrechtenverdrag in beeld
Feest!
• I.s.m. studententeams UNICEF
• 20 november: Gebr. Nobel, Leiden
• Nachtcollege
Kinderrechtentop 20 november
Kinderrechtentop
• 20 november, 10.00 – 17.00 uur
• Hooglandse Kerk, Leiden
• Jongeren, Koninklijk huis, politici en
internationale gasten
• Doel: commitments voor
kinderrechten
Kinderrechtenweek
Kinderrechtenweek: 17-20 november
UNICEF Nederland, Gemeente Leiden, Universiteit Leiden
• Kick-Off Raden van Kinderen
• Vrijheidslezing (Hillary Clinton?)
• Wetenschappelijk congres
• Oefenrechtbank voor studenten
• Kinderrechtentop
25 jaar Kinderrechtenverdrag
unicef.nl/25jaarkinderrechten
Brainstorm
25 jaar Kinderrechtenverdrag
unicef.nl/25jaarkinderrechten

similar documents