Ve*ejnoprávní média - SOŠ a SOU Milevsko

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Veřejnoprávní a soukromá média
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Josef Kašpar
Název
VY_32_INOVACE_05_B_08_MEV
Téma
Veřejnoprávní a soukromá média
Anotace
Žák se seznámí s veřejnoprávními a soukromými médii. Pochopí jejich podstatu
fungování.
Klíčová slova
Mediální výchova, média, soukromé médium, veřejnoprávní
Cílová skupina
Žáci maturitních oborů SOŠ a SOU Milevsko
Datum tvorby
31.5. 2013
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický pokyn:
Prezentace je zaměřena především na výklad učiva.
• 4. – 5. snímek: výklad učitele, popř. problémový výklad
(využití mezerníku)
• 6. snímek: test (po kliknutí na příslušné logo přiletí řešení)
• 7. snímek: test (po kliknutí na textové pole přiletí „smajlík“)
Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků
nad problémem (problémové vyučování – žák sám přichází na
řešení zadaného úkolu), interaktivnost probíhá využitím ICT.
Veřejnoprávní médium
• Financováno z veřejných prostředků
• Česká televize
• Český rozhlas
Soukromé médium
•
•
•
•
Financováno z reklamy a sponzoringu
TV Nova
TV Prima Family
Barrandov
Veřejnoprávní médium - test
Vyberte logo veřejnoprávní stanice
Výborně
Těsně vedle 
Test
Která rozhlasová stanice nepatří mezi soukromá média?
Impuls
Český rozhlas
Rádio Kiss
Zdroje a citace
•
•
•
Copyright (c) 2013 [Josef Kašpar] and its licensors (Corel). All rights reserved.
AUTOR NEUVEDEN. www.mediashow.cz [online]. [cit. 31.5.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.mediashow.cz/pic/2012/11/logo-ct1-nove.jpg
AUTOR NEUVEDEN. www.romea.cz [online]. [cit. 31.5.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.romea.cz/aaa/img.php?src=/img_upload/03ec66ac77713bab242255f6194ad3ff/logonova.jpg&w=630

similar documents