Khách hàng hài lòng. Online Marketing & Customer Management.

Report
Online Marketing & Customer
Management Tool.
Tiếp thị trực tuyến & Quản lý khách hàng.
Marketing & Customer Management
SẮP XẾP,
PHÂN LOẠI
QUẢNG CÁO
KẾT NỐI
Giải pháp đồng bộ từ quảng
cáo, tiếp thị đến quản lý và giúp
khách hàng quay trở lại sử
dụng dịch vụ doanh nghiệp
KHÁCH
HÀNG
LỊCH SỬ
GIAO DỊCH
CSKH, CÙNG
HỖ TRỢ...
Bước 1: Quảng cáo
QUẢNG
CÁO
EMAIL
MARKETING
ĐiỆN
THOẠI,
TRỰC
TIẾP...
•
Khách hàng nhận biết sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp
•
Truyền tải thương hiệu doanh nghiệp đến khách hàng
• Giới thiệu và bán hàng
KHÁCH
HÀNG
TIỀM
NĂNG
Bước 2: Quản lý & phân loại khách hàng
SẮP XẾP NHU CẦU
KHÁCH
HÀNG
NHÓM A
NHÓM B
NHÓM C
....
•
Thực hiện các chương trình marketing mục tiêu phù hợp với từng nhóm đối tượng
•
Chăm sóc khách hàng phù hợp với đối tượng
•
Quản lý hợp lý, khoa học
Bước 3: Kết nối và chăm sóc khách hàng
NEWSLETTER
EMAIL
MARKETING
PHONE....
KHÁCH
HÀNG
Sử dụng
tiếp sản
phẩm,
dịch vụ
Kết nối khách hàng
•
•
Triển khai các chương trình kết nối khách hàng
Triển khai các chương trình khách hàng thân thiết...
• Khách hàng tiếp tục và gia tăng sử dụng sản phẩm dịch vụ.
Trọn bộ giải pháp, đầy đủ công cụ
•
•
•
•
•
•
•
•
Email Advertising
Target Online Marketing
NewsLetter
Customer Management (Information, History,
Sharing Information...)
Office Tool: Email Manager, Calendar.
Online Content Templates (HTML).
Quản lý người dùng và phân quyền
Tích hợp hệ thống thư điện tử doanh nghiệp.
Minh họa OM & CSM.
<TIẾP THỊ, QUẢNG BÁ>
BIG SALEOFF
Chất lượng sản phẩm & dịch vụ tốt
VALUED CUSTOMERs
Chúng tôi không biết!
Online
&biết
Customer
Management.
doanh
Khách
hàng Khách
A Marketing
hàng không
vì bạnTăng
đã bỏ
quênthu!
họ!
Khách
hànglập
B cơ sở dữ liệu khách hàng Khách hàng hài lòng.
Thiết
ta tìm kiếm khách hàng mới, những khách
Khách hàng Chúng
C
phân
thông
hàng
đãloại,
đếnnhóm
với chúng
tatin
bị lãng quên!
... Sắp xếp,
Khách hàng mua sắm (VALUED CUSTOMER)
Lợi ích triển khai
• Chủ động triển khai các kênh quảng cáo quảng
bá, email marketing.
• Thực hiện được marketing mục tiêu.
• Thực hiện kết nối khách hàng lâu dài.
• Tạo dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu khách
hàng thân thiết, trung thành.
• Triển khai các chương trình CSKH.
• Cập nhật miễn phí các tính năng mới trong 24
tháng.
• Miễn phí hoàn toàn phần mềm.
Gói giải pháp tiết kiệm nhất.
• Gói A: 599.000 VNĐ/năm (đến hết 07/2013)
– 1GB dung lượng lưu trữ dữ liệu trực tuyến
– 06 tài khoản người dùng
– 06 tài khoản email doanh nghiệp
• Gói B: 1.200.000 VNĐ/năm
– 2.5GB dung lượng lưu trữ dữ liệu trực tuyến
– 12 tài khoản người dùng
– 12 tài khoản email doanh nghiệp.
Bạn chưa có nhân sự?
• Cung cấp dịch vụ thực hiện marketing cho
doanh nghiệp dựa trên gói phần mềm.
• Triển khai được kênh marketing hiệu quả thực
sự, bền vững.
• Kết nối khách hàng dài lâu.
• Chi phí chỉ bằng 1/10 chi phí thuê nhân sự.
Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.!
Liên hệ với chúng tôi: 093 226 8040

similar documents