Slovenska verzija - ogled

Report
[email protected]
Golobi so vse večji problem urbanih mestnih središč današnjega časa.
Naseljujejo strehe, fasadne robove, okenske police, tramove, balkone,
nadstreške, proizvodne obrate, skladišča,... Okrog objekta in na njem se
nabirajo golobji iztrebki, ki so neprijetni in pa tudi nevarni. Golobi so
prenašalci nalezljivih bolezni, njihovi iztrebki in trupla so leglo bakterij,
poškodujejo in kemično uničujejo razne materiale.
V zadnjem času se pojavlja še nevarnost prenašanja ptičje gripe in drugih
resnih bolezni. Poleg tega golobi s svojo aktivnostjo povzročajo hrup, ki
ruši primerno življenjsko okolje človeka. Pročelja hiš so legla bakterij,
pršic in zajedalcev, ki se nahajajo v kupih perja, blata, iztrebkov.
Potrebno je čiščenje fasad, meteornih žlebov, cevi in jaškov, ki pa
mnogokrat ni enostavno in poceni ter vam jemlje dragoceni čas.
Elektronski sistem za oddaljevanje golobov je
ekskluziven sistem ter okolju in naravi
prijazen. Deluje brez dodatkov kemičnih
snovi in strupov in pri tem ptic ne poškoduje.
Tudi če bi prišlo do fizičnega kontakta, bi
ostali ptiči nepoškodovani. Sistem je razvit
na osnovi dolgoletnega preučevanja razvoja,
gibanja, obnašanja in življenjskega kroga
golobov, kot enih izmed največjih sanitarnih
problemov urbanih mestnih jeder. Sistem
ima pridobljen varnostni in RSO-A test in ni v
neskladju z zakonom o zaščiti živali. Osnova
sistema je unikaten funkcijski generator el.
impulzov različnih oblik.
Na izpostavljenih - problematičnih mestih
objekta izvedemo VN Inox linijo. V okolici
te linije se vzpostavi šibko dinamično
elektromagnetno polje, ki brez fizične
poškodbe oddalji golobe.
Elektromagnetno polje v okolici zmoti
»navigacijo« golobov in jih na ta način
oddalji iz okolice objekta.
1. Priprava ogroženega objekta pred
postopkom montaže (čiščenje,
dezinfekcija objekta).
2.Označevanje pozicij primernih za
pritrditev distančnikov VN linije
Pritrjevanje distančnikov (lepljenje,
vijačenje, kovičenje)
3.Napeljava in spajanje zunanje VN linije
in ozemljitvenih točk
4.Priklop ločilnega transformatorja,
centralne enote, programiranje in
nastavitev sistema
5. Meritve, testiranje, opazovanje
spremenjene dinamike gibanja ptic
6.Povezava sistema preko servisnega
modema GSM na naš VNC servisni center (
analiza delovanja, okvare, itd.)
Družba XASTOR Security systems kot izvajalec del izroči ob prevzemu
sistema naročniku garancijsko izjavo. Garancijski rok za centralno enoto
znaša 24 mesecev; za zunanje VN linijo je garancijski rok neomejen.
Servisne storitve in nadomestne dele zagotavljamo preko organizirane
servisne mreže v roku 10 let. Redno vzdrževanje, spremljanje in
kontrolo sistema vključuje pogodba o vzdrževanju in nadzoru sistema, ki
je sestavni del garancijske izjave. Družba se obvezuje, da bo v primeru
vitalne napake na sistemu najkasneje v 24 urah našla začasno rešitev ali
napako odpravila. Pogoji pod katerimi priznavamo garancijske usluge so
navedeni v sami izjavi.
ISO 9001 Q-918
Vsi naši sistemi so preko
vgrajenih modemov povezani
v naš VNC (servisni center za
spremljanje analiziranje in
vzdrževanje sistemov), tako,
da je pravilno delovanje ves
čas zagotovljeno.
www.brezgolobov.com

similar documents