Rozdílové ochrany kabelových vedení

Report
Ochrany a zabezpečovací systémy
KEE/OZS
Lukáš Fait
Tomáš Frank




2
Požadavky kladené na ochrany
Chránění kabelových vedení
Digitální diferenciální ochrany
Ukázka diferenciální ochrany ABB





3
Rychlost vybavení ochrany
Selektivita ochrany
Citlivost ochrany
Spolehlivost ochrany
Snadná údržba

Zásady pro volbu chránění
◦ Norma ČSN 33 200-4-43
◦ Norma ČSN 33 3051

Ochrany vedení vn
◦ Stupňové
◦ Srovnávací
4




5
Ochrana s proudovým porovnáním
Ochrana s napěťovým porovnáním
Fázová rozdílová ochrana
Vlnový princip ochrany vedení
6
7
8
9
10

11
Diferenciální ochrana ABB RED615
12



13
[1] www.abb.cz
[2] Janíček, Chladný, Beláň, Elechová:
Digitálne ochrany v elektrizačnej sústavě,
TYPOSET, 2004
[3] Grym, Hochman, Berman, Machoň, Cichoň:
Chránění II, IRIS 2004
Lukáš Fait, Tomáš Frank
FEL ZČU 2010

similar documents