VN*J*Í P*ÍRODNÍ *INITELÉ

Report
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
• narušují zemský povrch
• dochází k pozvolnému rozpadu hornin =
ZVĚTRÁVÁNÍ
• takto narušený povrch je postupně
zarovnáván
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
a)
b)
c)
d)
e)
Působení vody
Působení větru
Působení teploty
Působení rostlin
Působení činnosti člověka
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
a) Působení vody
I. Dešťová voda
• Sloučením vody s jinými prvky vznikne slabě
kyselý roztok = kyselé deště.
• Tato voda se dostává do puklin – horniny
měknou a drolí se.
• V hornině s vápenci – vznik jeskyní
s krápníkovou výzdobou.
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
Krápníková výzdoba
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
II. Tekoucí voda
• vznik potoků a řek
• vytváření koryta – vznik říčního údolí
• Horní tok řeky – velká síla vodního toku –
unáší s sebou různý materiál, který obrušuje
a vymílá dno koryta – modeluje krajinu =
kaňonovitá údolí ve tvaru písmene V. Vznik
valounů.
• Dolní tok řeky – malé výškové rozdíly,
usazování materiálu – naplaveniny
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
valoun
meandry Moravy
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
delta Nilu
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
Půdní sesuvy – po deštích se může dát na
svazích vodou nasáklá půda do pohybu.
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
vznik vodopádů- Vodopády Iguacú
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
III. Zmrzlá voda - led
• rozlišujeme horské ledovce a pevninské
ledovce
• sněžná čára = hranice, kde ani v létě netaje
sníh
• v mírném podnebném pásu je hranice nad
3000m, v tropickém podnebném pásu je
hranice sněžné čáry nad 4500m.
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
• horské ledovce postupují dolů údolím –
unášejí balvany, obrušují zemský povrch,
vytvářejí údolí ve tvaru písmene U, ledovcová
jezera, morény, kamenná moře, SR – plesa
• v ČR – jezera ledovcového původu na Šumavě
• Pokud se voda dostane do pukliny a zmrzne –
puklina se rozpíná.
• mrazové zvětrávání
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
Činnost horského ledovce
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
Činnost ledovce
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
ledovcová jezera
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
IV. Činnost moře
příliv, odliv, příboj
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
b) Působení větru
• vítr unáší materiál – nárazem dochází
k obrušování skal a kamenů
• materiál se ukládá – vznik písečných přesypů
a dun
• vysušování a odnos půdy = půdní eroze
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
Působení větru
Písečné duny
a přesypy
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
Skalní města – např. Bryce Canyon v Utahu
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
Skalní město Petra
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
c) Působení teploty
• zahřáté horniny praskají – vznik puklin, skála
se drobí
• Zvětrávání
• př. zvětrávání
pískovců
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
d) Působení rostlin
• kořeny rostlin pronikají do skalních puklin –
rozrušují je
e) Působení činnosti člověka
• těžbou nerostných surovin, napřimuje koryta
vodních toků, staví přehrady
VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zdroj obrázků:
http://images.google.com/2.
okoli_mladec.jpg
penzion-novaves.cz
image025.jpg
geologie.vsb.cz
2ec4a75b63_32459708_o2.jpg
mmily.blog.cz
2.jpg
geocaching.com
valoun3.jpg
profi-aquarium.cz
sat-delta.jpg
mbarron.net
plan-delta.jpg
kopalniawiedzy.pl
zaplavy-sesuvy-pudy-pud-efe.jpg
mediafax.cz
http://images.google.com
8-vytok-z-ledovce-2.jpg
hofmann.estranky.cz
http://www.quido.cz/priroda/bryce_canyon.html

similar documents