Tin hoc dai cuong - Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

Report
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
http://www.thkt.ueh.edu.vn
TIN HỌC B
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Khai giảng 02/04/2013
Website tải tài liệu: www.mis.ueh.edu.vn/blog/thinhdt
Group thảo luận, giải đáp trên Facebook:
https://www.facebook.com/groups/497227477003295/
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
1
Yêu cầu trước khóa học

Yêu cầu:
◦ Hiểu và áp dụng được Tin học văn phòng
(Word/Excel) trong công tác văn phòng ở
mức độ cơ bản.
◦ Cụ thể: phần Word 2010 có khả năng soạn
thảo văn bản ở mức căn bản.
◦ Cụ thể: phần Excel 2010 có khả năng soạn
thảo bản tính, ứng dụng để giải quyết các bài
toán quản lý dữ liệu đơn giản.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
2
Mục tiêu khóa học
Sử dụng thành thạo Word 2010 trong
công tác văn phòng theo chuẩn mực và
có tính nhất quán. Khả năng tổ chức làm
việc với văn bản nội dung lớn.
 Sử dụng thành thạo Excel 2010 trong việc
soạn thảo và tự thiết kế bảng tính giải
quyết bài toán đặt ra trong công tác quản
lý.

© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
3
Nội dung khóa học

Word 2010
◦ Các chức năng cơ bản trong Word 2010
◦ Các chức năng nâng cao khác

Excel 2010
◦
◦
◦
◦
Tổng quan về bảng tính
Các hàm cơ bản trong Excel 2010
Các hàm và chức năng nâng cao
Ứng dụng phân tích và thiết kế bảng tính để
giải quyết bài toán quản lý ứng dụng trong
kinh tế
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
4
Bài thi

Thời gian: 90 phút
◦ Word 2010
 Định dạng bảng tính theo yêu cầu
◦ Excel 2010
 Tổ chức bảng tính theo bài toán có sẵn, viết công
thức và làm các thao tác xử lý

Điểm đạt
◦ Trung bình 5.0/10
◦ Không có điểm thành phần dưới 3
◦ Xếp loại theo quy định của Trung tâm
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
5
Chứng chỉ
Chứng chỉ quốc gia Tin học văn phòng
trình độ B
 Không thời hạn
 Được các Cơ quan Nhà nước và doanh
nghiệp chấp nhận
 Một số trường lấy chứng chỉ làm chuẩn
đầu ra Đại học/Cao đẳng

© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
6
Nội dung chi tiết và thời lượng

Microsoft Word cơ bản(2 buổi)
◦
◦
◦
◦
Tổng quan về trình soạn thảo văn bản
Làm việc với giao diện Ribbon
Soạn thảo và định dạng văn bản đơn giản
Định dạng văn bản nâng cao (định dạng đoạn,
cột, lề, hướng giấy, watermark, themes…)
◦ Chèn hình ảnh và đồ họa (chèn hình, Shapes,
SmartArt, WordArt, DropCap)
◦ Làm việc với bảng biểu
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
7
Nội dung chi tiết và thời lượng

Microsoft Word nâng cao (2 buổi)
◦ Bài tập tình huống: Thiết kế và trình bày sách




Trang bìa (cover page)
Định nghĩa Style
Mục lục nội dung, mục lục hình ảnh
Footnote
◦ Công cụ thư tín
◦ Công cụ theo dõi tài liệu (review)





Kiểm tra chính tả
Ghi chú (comment)
Theo dõi sự thay đổi (track changes)
So sánh tài liệu (compare)
Bảo mật tài liệu (restrict editing)
◦ Công cụ nâng cao với thanh Developer
 Thiết kế Form
◦ Macro
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
8
Nội dung chi tiết và thời lượng

Microsoft Excel cơ bản (3 buổi)
◦ Các thao tác cơ bản trên bảng tính
◦ Các hàm căn bản





Hàm chuỗi
Hàm xử lý ngày tháng
Hàm số học
Hàm luận lý
Hàm dò tìm
◦ Làm việc với cơ sở dữ liệu
 Trích lọc
 Sắp xếp
 Hàm liên quan đến cơ sở dữ liệu
◦ Vẽ biểu đồ
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
9
Nội dung chi tiết và thời lượng

Microsoft Excel nâng cao (3 buổi)
◦ Trích lọc dữ liệu nâng cao
◦ Kiểm tra ràng buộc dữ liệu
◦ Phân tích dữ liệu 2 chiều
 Sử dụng hàm
 Pivot table
 What if analysis
◦ Làm việc với Form và Macro
◦ Phân tích và giải quyết các bài toán quản lý
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
10
Nội dung chi tiết và thời lượng

Thi thử (1 buổi)
◦
◦
◦
◦
Mô phỏng bài thi thật
Thời gian tự làm: 90 phút
Giáo viên hướng dẫn giải và chấm tại chỗ
Nắm vững cấu trúc đề thi để tự luyện ở nhà
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
11
Nội dung chi tiết và thời lượng

Thi cuối khóa (1 buổi)
◦ Buổi thứ 12 tiếp theo của lịch học
◦ Nội dung bài thi theo mô tả ở slide trước
◦ Thí sinh được phép thi lại nếu không đạt hoặc
thi cập nhật xếp loại chứng chỉ tốt hơn vào
các khóa sau
◦ Sau thời gian thi 01 tháng, quay lại trung tâm
để nhận chứng chỉ
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
12
Cách thức học tập

Theo dõi thường xuyên trang Web của giáo
viên để
◦
◦
◦
◦


Tải về tài liệu
Bài tập
Bài giải
Các thông tin về lớp học
Trao đổi ở nhà thông qua Group trên
Facebook của lớp học, với sự hỗ trợ của giáo
viên
Không nên vắng học và chú ý thực hành đầy
đủ các bài tập ở lớp
◦ Số liệu thống kê cho thấy nếu SV tham gia 80%
giờ học và làm đầy đủ, điểm đạt từ 7 trở lên.
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
13
Thông tin liên lạc








Trung tâm Tin học Kinh tế
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, TP.HCM
Điện thoại: 08-39574217
Phòng ghi danh số 1: Cổng Nguyễn Tri Phương (kế bên
ATM)
Phòng ghi danh số 2: Cổng số 3 (đường Đào Duy Từ)
E-mail: [email protected]
Website: www.thkt.ueh.edu.vn
Facebook: http://www.facebook.com/trungtamtinhockinhte
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
14
Giải đáp thắc mắc
© TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ
15

similar documents