ICAO & Biometrie

Report
2 en 4 juli 2013
ICAO & Biometrie
Inleiding
• Personenverkeer
- Ontwikkeling van het luchtvervoer
- Grenscontrole
- Veiligheid
- Wereldwijde coördinatie
2 en 4 juli 2013
ICAO (International Civil Aviation
Organisation)
•
Instantie van de VN
•
Ondersteunen van de duurzame groei van
het luchtvervoer
•
Beslissen over de strategische plannen
•
Uitwerken van beleid en normen
2 en 4 juli 2013
Strategische doelstellingen van de ICAO
• Duurzame ontwikkeling van het luchtvervoer
• Veiligheid
• Veiligheid
- Opvoeren en standaardiseren van de biometrische
identificatie
- Bestrijden van de identiteitsfraude
2 en 4 juli 2013
Criteria en vereisten van de ICAO
• Procedure van uitgifte en vernieuwing van de
reisdocumenten
• Procedure van de identiteitscontrole
• Perceptie door het publiek
• Opslag van de biometrische gegevens
• Prestatie
2 en 4 juli 2013
ICAO-normen
• Algemene interoperabiliteit qua bevestiging
van identiteit
- Definiëren van de biometrische kenmerken
• Eenvormig opslagmedium
- Contactloze chip
• Algemene interoperabiliteit bij de interpretatie
van gegevens
- Structuur van de in de chip geïntegreerde gegevens
• Databescherming
- De veiligheid van de toegang garanderen
2 en 4 juli 2013
Biometrische kenmerken
• Hoofdkenmerk
Gezichtsopname
• Secundair kenmerk
Vingerafdrukken
2 en 4 juli 2013
Biometrische kenmerken
• Hoofdkenmerk
Gezichtsopname
Visuele herkenning
Digitale herkenning
• Secundair kenmerk
Vingerafdrukken
2 en 4 juli 2013
Biometrische kenmerken
• Hoofdkenmerk
Gezichtsopname
Visuele herkenning
Digitale herkenning
• Secundair kenmerk
Vingerafdrukken
Digitale herkenning
2 en 4 juli 2013
ICAO-controle van de foto
3 – ICAO controle
1- Originele foto
(3,5 x 4,5 cm)
2- Scan van
de foto
4 – Databank van
het Rijksregister
2 en 4 juli 2013
ICAO-controle van de foto
•
Berekening van de afmetingen voor de kwaliteitsanalyse
van een opname
•
Nagaan van de overeenstemming van deze opname met de
ICAO-specificaties
•
De berekeningsmethode verbetert de kwaliteit van de foto
niet!
2 en 4 juli 2013
Kwaliteit van de foto
•
Originele foto in kleur of in zwart-wit
•
De verblijfkaart heeft de foto in zwart-wit
•
Afmetingen respecteren (3,5 cm x 4,5 cm)
•
Een duidelijke afsnijding van de foto is nodig (storende rand bij
de scan)
•
Visuele controle van de kwaliteit van de foto blijft noodzakelijk
(zie gebruik van de fotomatrix)
•
Plaatsing van de foto voor het scannen: in de
rechterbovenhoek
•
Scanner met deksel afsluiten bij het scannen is noodzakelijk
2 en 4 juli 2013
ICAO-specificaties
• Fotomatrix
 visuele beoordeling
 verantwoordelijkheid van de ambtenaar
• Vorm van het hoofd & Verhoudingen
 verhoudingen van de afmetingen
 geautomatiseerde controle
2 en 4 juli 2013
Vorm van het hoofd & Verhoudingen
•
Verticale positie v.h. gezicht 0,5 B = BB = 0,7 B
•
Breedte van het hoofd A CC = 1,4
•
Lengte van het hoofd B = 1,25 DD
•
Afstand tussen de ogen => 90 pixels
•
Hoek van de gezichtsas tussen -5 ° en + 5 °
•
Verhouding opname (hoogte / breedte) tussen 1,25 en 1,34
•
Verhouding (breedte opname / breedte hoofd) tussen 1,40 en 2,0
•
Verhouding (lengte hoofd / lengte opname) tussen 0,5 en 0,8
•
Uniformiteit ondergrond 50%
2 en 4 juli 2013
Fotomatrix
Kwaliteit van de foto
Context
2 en 4 juli 2013
Fotomatrix
Afbeelding van het gezicht
Positie van het hoofd
2 en 4 juli 2013
Fotomatrix
Bril
Positie van het hoofd
2 en 4 juli 2013
Voorbeelden
2 en 4 juli 2013
Voorbeelden
2 en 4 juli 2013
Voorbeelden
2 en 4 juli 2013
Voorbeelden
2 en 4 juli 2013
Voorbeelden
2 en 4 juli 2013
2 en 4 juli 2013
Vragen?

similar documents