Actualiteiten in Pensioenland (PPTX - 225 KB)

Report
Pensioen actualiteit
Disclaimer: deze workshop bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
Dekkingsgraad
Dekkingsgraad: berekening
rendement
premie
€ aanwezig
€ benodigd
rente
=
€ 138 miljard
= 109%
€ 126 miljard
langleven
PFZW, 31 december 2013
Verhoging AOWen pensioen
leeftijd
Met pensioen gaan: verhoging AOW-leeftijd
Verhoging pensioenleeftijd:
stapsgewijs naar 67 jaar
 Vanaf 2014
• Pensioenleeftijd = AOW leeftijd
• Doel: in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar
• Van af 2022 gekoppeld aan de levensverwachting
• Richtleeftijd opbouw 67 jaar
6
Verandering
opbouw
percentage
Opbouwpercentage ouderdomspensioen:
vanaf 2014
 2014
• Maximaal 1,95%
 2015
• Maximaal 1,675%
• Aftopping pensioengevend salaris € 100.000,-
8
Gevolgen voor
het pensioen
Met pensioen gaan: de mogelijkheden
OuderdomsOuderdomspensioen
pensioen
Werken
FLEX
AOW
60
Werken
Vervroegd Ouderdomspensioen
AOW
Werken
(Deeltijd) Ouderdomspensioen
Minder werken
AOW

similar documents