ThS Hoàng Quốc Huy - Trường Đại Học Kinh Tế Luật

Report
ThS Hoàng Quốc Huy
Giảng Viên – Khoa Kế toán Kiểm toán
Giới thiệu


Học vị
Huy đã có hơn 8 năm kinh nghiệm chuyên môn về kế toán, kiểm toán, ngân hàng và tài
chính.
Huy gia nhập UEL trong năm 2012 và phụ trách một số môn học như: Phân tích báo cáo Tài
chính, Hệ thống thông tin kế toán và Kiểm toán
Kinh nghiệm và công trình nghiên cứu tiêu biểu

Huy đóng góp cho UEL kinh nghiệm trong các lĩnh vực sau:
 Tốt nghiệp Cao học chuyên
ngành Tài chính theo chương
trình hợp tác của 3 trường Đại
học Geneva, Lausanne và
Neuchatel (Thụy Sỹ)
 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành
Kế toán Kiểm toán tại Đại học
Kinh tế - Luật
+84 909 381 310

[email protected]

Bốn năm kinh nghiệm trong một ngân hàng nước ngoài hàng đầu, chịu trách nhiệm
kiểm soát về kế toán của tất cả hoạt động và sản phẩm ngân hàng. Bao gồm từ cho
vay, tiền gửi, tài trợ thương mại đến các sản phẩm phức tạp của phòng đầu tư nguồn
vốn.

Kiến thức vững chắc liên quan đến kế toán và quản lý tài chính, phân tích tài chính,
thiết kế và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như am hiểu về chuẩn mực kế
toán Việt Nam và Quốc tế (VAS and IFRS).

Kinh nghiệm thực tế trong hoạt động đầu tư tài chính và giao dịch chứng khoán quy
mô toàn cầu theo chương trình của hội CFA Thụy Sĩ.
Huy đang thực hiện các nghiên cứu khoa học như sau:

Kế toán: “Cách áp dụng nguyên tắc Giá trị hợp lý theo chuẩn mực IRFS 545 tại
Việt Nam”

Thuế: “Hiện trạng chuyển giá tại Việt Nam – Tránh thuế hay trốn thuế”

Ngân hàng: “Kết quả thực tế việc chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi tại một số
ngân hàng Việt Nam”
Công trình tiêu biểu
Đang dịch sách “Hệ thống thông
tin Kế toán” – NXB Pearson
Kinh nghiệm trong môn học
Kiểm toán
Ngân hàng
Phân tích tài chính
Định giá doanh nghiệp

similar documents