Bài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm

Report
BÀI 6. CHUỖI CUNG ỨNG
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Nguồn ảnh:
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay2/261_11_thu-hoach-ca-chua.jpg
Đề cương bài học
Mục tiêu
Khi kết thúc bài, người học có thể:
• Hiểu được cơ chế của chuỗi cung ứng và tầm quan
trọng của xây dựng tính bền vững trong chuỗi cung
ứng
• Xây dựng được chính sách và kế hoạch hành động
cho một chuỗi cung ứng bền vững
• Triển khai được công tác đánh giá tính bền vững của
một chuỗi cung ứng
• Xác định được chiến lược hỗ trợ các nhà cung cấp để
có thể đạt được mục tiêu bền vững chuỗi cung ứng
• Hiểu được cách giám sát quá trình thực hiện du lịch
bền vững của chuỗi cung ứng và cách hỗ trợ để cải
thiện
Topics
1. Giới thiệu về chuỗi
cung ứng trong du lịch
có trách nhiệm
2. Xây dựng quy chế và
lập kế hoạch hành động
cho chuỗi cung ứng bền
vững
3. Nâng cao nhận thức và
hỗ trợ nhà cung cấp đạt
được mục tiêu bền
vững
4. Giám sát và đánh giá
hoạt động bền vững
BÀI 6. CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU VỀ CHUỖI CUNG
ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Nguồn ảnh:
http://www.geograph.org.uk/photo/1520478
Thảo luận: Chuỗi cung ứng có nghĩa là gì? Chúng
vận hành như thế nào? Đâu là những bên liên quan
chính, có mối quan hệ như thế nào trong phần lớn
các chuỗi cung ứng tiêu biểu trong ngành du lịch?
Chuỗi cung ứng là gì?
• Hệ thống vận chuyển của một sản
phẩm hoặc dịch vụ từ người cung
cấp tới khách hàng
• Kết quả là các nguồn tài nguyên
thiên nhiên, nguyên liệu và các
thành phần thô sẽ được chuyển
thành sản phẩm hoàn thiện
• Chuỗi cung cứng du lịch bao gồm cả
sản phẩm và dịch vụ du lịch cốt lõi
và phụ trợ
• Sản phẩm cuối cùng được mua trong
chuỗi cung ứng du lịch nói chung
chính là kỳ nghỉ
Nguồn ảnh:
vov.vn/Uploaded/VietHoa/2012_11_21/Bieu%20dien%20van%20nghe.jpg
http://sinhcafe.com/photo_north/Maichau/maichau_hoabinh_trekking_adventuretoursdotvn.jpg
http:// www.schoolanduniversity.com/images/page_uploads/Food-and-beverage-Management.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Premier_Executive_Transport_Services_Boeing_737-700_KvW.jpg
http://www.relaxitsdone.co.nz/_media/images/257-luxury-accommodation-in-queenstown-at-45-south-luxurious-master-bedroom.jpg
Những thành phần tham gia tích cực trong
chuỗi cung ứng du lịch
Vận tải tới điểm đến
Vận tải tại điểm đến
Khách hàng
Điều hành tại điểm đến
Tiếp thị & bán hàng
Chuyến & điểm thăm quan
Điều hành tour
Cơ sở lưu trú
Cơ sở phục vụ ăn uống
CÁC MỐI LIÊN
KẾT CHUỖI
CUNG ỨNG DU
LỊCH
Dịch vụ giặt là
Nội thất & đồ thủ công
Cơ ơở hạ tầng, dịch vụ &
nguồn tài nguyên của điểm đến
Cung cấp nước & năng
lượng
Sản xuất đồ ăn
Tái chế & phân hủy rác
thải
Nguồn: © 2003 Richard Tapper, Environment Business & Development Group
Các sự kiện thể thao, xã
hội và văn hóa
Chuỗi cung ứng du lịch
Nhà cung ứng đầu vào
Đồ ăn uống
Sắp xếp
chuyến đi
Tiếp
cận
trực
tiếp
Qua
trang
web
Qua công
ty tour
Qua đại lý
du lịch
Cơ sở hạ tầng
Thiết bị
Nước & năng lượng
Vận tải hàng hóa
Các nhà cung ứng dịch vụ du lịch
Lưu trú
Điểm thăm quan
Ăn uống
Vận tải
Phân phối
dịch vụ
Phân phối
dịch vụ
Phân phối
dịch vụ
Phân phối
dịch vụ
Khách hàng
(du khách)
Khách hàng
(du khách)
Vận tải khách
(máy bay)
I. Trước chuyến đi
Vận tải khách
(máy bay)
Vận tải khách
(máy bay)
Vận tải khách
(máy bay)
II. Trong suốt chuyến đi
Nguồn ảnh:
http://piboonrungroj.files.wordpress.com/2011/07/slide03.jpg
Thảo luận: Vì sao cần phải xây dựng chuỗi
cung ứng du lịch bền vững? Làm thế nào để
chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm hơn?
Lợi ích thu được là gì?
Hai lý do thuyết phục vì sao cần phải có chuỗi
cung ứng du lịch có trách nhiệm
Người tiêu
dùng mong đợi
Chúng ta đang
làm cho sản phẩm
cốt lõi bị xói mòn
Một số lý do vì sao nên phát triển chuỗi
cung ứng bền vững

• Thương hiệu/ hồ sơ nhà cung ứng được
nâng cao

• Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường

• Tăng cường hiệu quả hoạt động

• Nâng cao tính bền vững
Một vài vấn đề chung về chuỗi cung ứng du
lịch bền vững
CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
Lương và lợi ích của nhân viên
Mua các sản phẩm địa phương
Dò rỉ doanh thu
Dò rỉ với các nhà cung cấp và nhà thầu phụ địa phương
Việc chi trả có trách nhiệm của các doanh nghiệp
CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Sử dụng năng lượng
Sử dụng nước
Quản lý rác thải
Quản lý nước thải
Những tác động tới hệ sinh học và bảo tồn thiên nhiên
Sử dụng các chất hóa học
Sử dụng hóa chất
Sự phát nhiệt (CO2, Các chất làm yếu tầng ozone)
Cải tạo đất
Ô nhiễm không khí, nước và đất
Độ độc của các nguyên liệu và sản phẩm sử dụng
Các hướng dẫn mua
Môi trường xây dựng (bao gồm bảo tồn kiến trúc, di sản lịch sử và
khảo cổ học)
Hệ thống quản lý môi trường
CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI
Vấn đề chung
Các cơ hội bình đẳng và không phân biệt
Quyền con người (gồm có chống lại nạn xâm hại tình dục trẻ em)
Tại nơi làm việc
Điều kiện làm việc
Liên quan tới lao động (lương công bằng, an ninh nghề, giờ làm việc...)
Sức khỏe và sự an toàn
Đào tạo và giáo dục
Lao động trẻ em
Các nhà cung cấp và thầu phụ
Thực hành quyền con người và quan hệ lao động
Hợp đồng với các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ
Tôn trọng quyền của dân tộc thiểu số và của cộng đồng địa phương
Cộng đồng
Các quyền và tự do truyền thống
Tham khảo ý kiến địa phương và có sự tham gia của địa phương trong
quá trình đưa ra quyết định
Đóng góp cho sự phát triển của cộng động
Dò dỉ kinh tế với cộng đồng địa phương
Nguồn: Sáng kiến phát triển bền vững của các công ty du lịch lữ hành / Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004,
Supply Chain Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
Thảo luận: Bạn có biết gì về chuỗi cung ứng
của công ty bạn không?
Hãy xác định tất cả những thành phần hoạt
động trong chuỗi cung ứng của công ty.
Liệu có vấn đề gì không nếu bạn không biết
hết về chuỗi cung ứng của mình?
Tình huống nghiên cứu: Học từ vụ đổ vỡ
nhà máy của Bangladesh năm 2013
Vào ngày 24/04/2013, một tòa nhà thương mại 8 tầng đã
bị sụp ở Băng-la-đet. Theo báo cáo có 1.129 người chết và
2.515 người bị thương. Đây được coi là vụ tai nạn nhà máy
may mặc gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử.
Mặc dù đã có những khuyến cáo để tránh sử dụng tỏa nhà
sau khi có những vết nứt trước đó 1 ngày, nhưng những công nhân may vẫn bị ban
quản lý yêu cầu phải quay trở lại làm việc ngày hôm sau. Tòa nhà bị sụp trong giờ
cao điểm vào buổi sáng. Rất nhiều các công ty may lớn có liên kết với nhà máy này
đã có những chương trình nguồn tốt về đạo đức nhưng cũng không biết rằng các nhà
cung cấp của mình đã làm thầu phụ với các nhà máy khác để may những bộ quần áo
của mình trong điều kiện làm việc không an toàn. Ngoài những mất mát to lớn về con
người, danh tiếng và thương hiệu của công ty cũng bị thiệt hại nặng nề. Dư luận, các
tổ chức nghề và người tiêu dùng lên tiếng đòi phải cải thiện điều kiện sức khỏe và an
toàn và các công ty phải có hình thức giám sát chuỗi cung ứng của mình tốt hơn.
Nguồn ảnh:
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Savar_building_collapse
Các bạn không thể thấy 93% chuỗi cung ứng của mình
– đó là lý do vì sao đây lại là vấn đề với các bạn!
• Ngày nay phần lớn các chuỗi cung ứng rất đồ sộ khiến cho các
công ty không thể biết chính xác những gì đang diễn ra trong
đó
• Những việc làm yếu kém trong chuỗi cung ứng có thể dẫn đến
những mối hiểm họa nghiêm trọng về danh tiếng, những việc
liên quan thể chế và kiện tục và hầu tòa vì những việc làm sai
trái liên quan đến con người và môi trường
• Những tác động của các việc làm sai trái do người khác gây ra
có thể và cuối cùng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bạn
Nguồn: Rowe A. 2013, ‘93% of Your Supply Chain Is “Invisible”’, Network for Business Sustainability, có sẵn [trực tuyến]:
http://nbs.net/knowledge/93-of-your-supply-chain-is-invisible/, Accessed: 09/02/2014
Chức năng của việc tăng tính bền vững cho
chuỗi cung ứng du lịch
• Nhận thức rõ ràng tính bền vững
nằm ngoài phạm vi của công ty
• Dùng sức mạnh của quy chế và
hợp đồng cùng với hỗ trợ giữa
doanh nghiệp với doanh
nghiệp (b2b) để tạo ra những
thay đổi tích cực
• Đòi hỏi phải làm việc cùng các
nhà cung cấp để đạt được những
hiệu quả bền vững và tài chính
một cách tích cực
• Là nền tàng trong những nguyên
tắc du lịch có trách nhiệm
Cộng đồng
khỏe mạnh
DU LỊCH BỀN VỮNG
Lợi về
kinh tế
Môi trường
thiên nhiên
HÃNG ĐIỀU HÀNH DU
LỊCH
Ví dụ: Đặt trách nhiệm như là một thành tố
trong chuỗi cung ứng của một hãng điều hành
du lịch
Hãng du lịch
• Sử dụng hướng dẫn viên bản
địa
• Sử dụng lao động địa phương
• Tái chế
• Thông tin cho khách hàng về
các vấn đề bền vững
• …
Cung cấp thực phẩm
Khách sạn
Cung cấp rau xanh & hoa
quả
Nhà hàng
Cung cấp đồ đóng hộp
Điểm thăm quan
Khác
Loại khác
Nhà hàng
• Sử dụng lao động địa phương
• Tìm những nguồn thực phẩm bền
vững
• Thực hiện Thương vụ công bằng
• Hỗ trợ các dự án bền vững của
địa phương
• Chỉ trả lương công bằng
• …
Các nhà cung cấp
• Phát triển thực phẩm hữu cơ
• Không buôn bán những động vật
đang bị đe dọa tuyệt chủng
• Có điều kiện làm việc tốt
• …
Bài tập nhóm: Hãy vẽ sơ đồ một chuỗi cung
ứng du lịch tiêu biểu của một khách sạn, một
hãng du lịch và một nhà hàng, qua đó thể hiện
được các thành tố chính và mối quan hệ giữa
chúng.
Ví dụ về chuỗi cung ứng đơn giản của nhà hàng
NHÀ HÀNG / NGƯỜI TIÊU DÙNG BÁN LẺ
NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ MÁY, SẢN XUẤT
Hạt giống
Nguyên liệu
là hoa quả &
rau xanh
Nguyên liệu
là thịt
Chợ
Cửa hàng
hoặc chợ
Vận tải
Nhà máy chế biến
Vận tải
Người bán thịt
Vận tải
Nhà máy chế biến
Nông
trại hoa
quả &
rau
Phân bón, thuốc
trừ sâu…
Nông
trại sữa
Phân bón, thức ăn
Nông trại bông
Hạt giống
Nhà hàng
Khăn
trải bàn
Cửa hàng vải
Người bán lẻ, nhà phân phối, nhà
máy, người sản xuất
Đồ uống
Cung cấp
trực tiếp
Cung cấp
gián tiếp
Phân bón, thuốc
trừ sâu…
Nguồn ảnh:
http://www.hoianworldheritage.org.vn/uploads/news/rautraque.gif; http://
www.vinacorp.vn/Content/ckfinder/userfiles/images/bia(1).jpg; http://images.vietpress.vn/Images/Uploaded/Share/2013/09/23/93.jpg;
http://www.vinachem.com.vn/TCTYHC/GifAdv/Ninh_binh/san_pham.gif; http://newworldvn.vn/hinh-anh/images/the gioi-moi/ao-ghe-nha-hang-khach-san.jpg;
http://www.stevina.vn/uploadfiles/product/C%C3%A2y%20gi%E1%BB%91ng%202.JPG; http://dantri4.vcmedia.vn/2togCcWP25hx4bn5VbuB/Image/2013/11/anh-minh-hoa-cdac7.jpg; http://www.dunghangviet.vn/uploads/content/2012/04/05/thanh-loc-rau-qua-truoc-khi-xuat-khau-0386.jpg;
http://eventsnpromotions.com/wp-content/uploads/2012/12/photodune-1735309-waiter-with-champagne-xs.jpg; http://dantri21.vcmedia.vn/Ic3EyFHpPWFvMJOJFocc/Image/2013/03/Rau-cu-qua-luoc634814061593253822-6bfaf.jpg; http://www.vanderreetransport.nl/Afbeeldingen/Wallpapers/ Van%20der%20Ree%20Transport%20(1).jpg; http://images.theage.com.au/2012/10/22/3733553/aw-Machi-20Japanese-20Resturant_20121022110825341796-360x0.jpg
BÀI 6. CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 2. PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH VÀ
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHO CHUỖI
CUNG ỨNG BỀN VỮNG
Thảo luận: Vì sao cần phải có một chính sách
có trách nhiệm cho chuỗi cung ứng? Một
chính sách sẽ giúp tạo nên một chuỗi cung ứng
bền vững hiệu quả như thế nào? Có khả năng
sẽ xảy ra điều gì nếu một chuỗi cung ứng
không có chính sách?
Tầm quan trọng của xây dựng chính sách cho
chuỗi cung ứng du lịch bền vững
Những vấn đề ưu triên
• Xác định những vấn đề
cụ thể được coi là quan
trọng nhất trong hành
động bền vững
Đảm bảo hành động
đúng
• Khi được kết hợp với thủ
tục, các quy chế sẽ đảm
bảo những hành động
bền vững đạt hiệu quả và
không đi lệch mục tiêu
bền vững
Các định mức độ bền
vững của công ty
Xác định các yêu cầu
đào tạo
• Xác lập các mục đích/
mục tiêu bền vững cho
chuỗi cung ứng và các
nhà cung cấp
• Chúng giúp xác định ra
những thiếu sót và các
mảng về kỹ năng và công
nghệ để có thể tiến hành
xây dựng năng lực về
bền vững
CHÍNH
SÁCH
CHUỖI
CUNG ỨNG
BỀN VỮNG
Lợi ích của việc xây dựng chính sách cho
chuỗi cung ứng du lịch bền vững

• Giúp bảo vệ công ty khỏi những bê bối về pháp lý

• Thể hiện cam kết của công ty với du lịch bền vững

• Cổ vũ cho những hỗ trợ của các nhà cung ứng để đạt
được các mục tiêu bền vững

• Tạo ra sự ổn định và kiên định trong các hành động bền
vững của nhà cung cấp để đạt được những mục tiêu bền
vững nhanh chóng hơn
Các bước chính trong việc phát triển một
chuỗi cung ứng bền vững
Hiểu được bạn
đang ở đâu
Xác định bạn muốn
đi đâu
Giúp cho các nhà
cung cấp đến được
nơi đó
Giám sát
hoạt động
và cải thiện
Tiến hành một
nghiên cứu cơ bản
ban đầu để xác định
độ bền vững trong
chuỗi cung ứng hiện
tại của mình
Xây dựng một chính
sách, tiêu chuẩn, mục
tiêu và kế hoạch hành
động bền vững cho
chuỗi cung ứng
Nâng cao nhận thức,
xây dựng năng lực và
đưa ra các giải
thưởng để giúp các
nhà cung cấp đạt được
mục đích bền vững
Giám sát, đánh
giá và cải tiến hoạt
động của các nhà
cung cấp trong việc
đạt được mục tiêu
bền vững
CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4
Thảo luận: Bạn đã bao giờ tham gia vào một
nghiên cứu cơ bản ban đầu chưa? Vì sao cần
phải xây dựng chuỗi cung ứng bền vững? Cần
phải làm những việc gì?
Tiến hành nghiên cứu cơ bản ban đầu cho
chuỗi cung ứng bền vững
Nghĩa là gì?
Quá trình nghiên cứu mức độ
bền vững hiện tại của các nhà
cung cấp với mục đích để tìm ra
những thiếu sót và xây dựng các
mục tiêu bền vững để cải thiện
hoạt động
Lợi ích
 Giúp tìm ra những thiếu sót về du
lịch bền vững
 Xác định mức độ và hình thức hành
vi/hoạt động trong du lịch bền vững
 Xác định thái độ đối với du lịch bền
vững
 Xác định các chỉ số hiện tại (trước
khi can thiệp)
 Hỗ trợ xây dựng và xác định ưu tiên
cho các mảng/ mục tiêu chính sách
du lịch bền vững
 Cung cấp một phương thức để xây
dựng những mục tiêu bền vững thực
tế và đo đạc tiến độ
Những bước chính trong nghiên cứu
cơ bản ban đầu
A. Xây dựng một
đội quản lý
B. Xây dựng
phương pháp
luận và cách thức
đánh giá
cơ bản
C. Xây dựng các
tiêu chí đánh giá
D. Tiến hành
nghiên cứu cơ
bản ban đầu, tổng
kết và đánh giá
các kết quả
A. Xây dựng một đội quản lý hiệu quả
• Đại diện: Có sự tham gia của các đại
diện từ các phòng ban trong công ty
và các nhà cung cấp khác nhau
• Kiến thức và kinh nghiệm: Đảm
bảo các thành viên có kiến thức tốt
về các mảng hoạt động và kinh
nghiệm hoặc hiểu biết về du lịch bền
vững
• Tổ chức: Chỉ định một “nhà bảo trợ
chính sách” hoặc “lãnh đạo” cho
toàn bộ trách nhiệm/ quyền sở hữu
trong việc phát triển và quản lý chính
sách
Vai trò của các phòng ban chính trong việc phát
triển chính sách cho chuỗi cung ứng bền vững
• Cung cấp nguồn
lực và những hỗ
trợ từ cấp cao nhất
cho chương trình
Lãnh đạo
công ty
• Xây dựng kế hoạch
marketing thể hiện được
chiến lược chuỗi cung ứng
bền vững của công ty
• Cung cấp những hình thức
khen thưởng cho các nhà
cung cấp bền vững cùng
với tăng cường những hoạt
động xúc tiến
Giám đốc &
phòng
marketing
• Dùng kết quả hoạt
động bền vững làm
tiêu chí lựa chọn các
nhà cung cấp
• Sát nhập những điều
khoản về bền vững
vào hợp đồng với các
nhà cung cấp
Quản lý &
giám đốc
hợp đồng
• Kiểm tra những vấn
đề liên quan tới chi
phí của du lịch bền
vững - những thay
đổi cần thiết trong
chuỗi cung ứng và tác
động tới giá cả
Bộ phận sản
xuất
• Thảo luận các vấn đề bền
vững và chương trình của
công ty là một phần của hợp
đồng thường xuyên với các
nhà cung cấp
• Cung cấp các phản hồi và
hoạt động bám sát liên tục với
các nhà cung cấp
• Hỗ trợ phổ biến chính sách và
đào tạo cũng như các tài liệu
nhận thức
• Xác định những nhà cung cấp
mới tham gia vào hoạt động
du
lịch lý &
Quản
đại diện
điểm đến
• Đưa kế hoạch
hành động bền
vững vào bản
mô tả công việc
và chế độ khen
thưởng nhân
viên
• Cung cấp các tư
vấn về pháp lý
bằng lời lẽ, đưa
vào và bắt thực thi
các điều khoản bền
vững trong hợp
đồng của các nhà
cung cấp
Giám đốc &
phòng quản
trị nhân lực
Tư vấn pháp
lý
• Giám sát tiêu chuẩn
chất lượng và sức
khỏe và an toàn của
các nhà cung cấp
• Đưa các vấn đề về
hoạt động bền vững
vào việc giám sát
các nhà cung cấp
• Cung cấp quản lý
và điều phối hàng
ngày cho chương
trình
• Đưa ra những tư
vấn các vấn đề bền
vững, hỗ trợ kỹ
thuật...
• Cung cấp những hỗ
trợ phát triển các
chương trình đào
tạo cho nhân viên
và các nhà cung cấp
về du lịch bền vững
Bộ phận an
toàn & chất
lượng
Nhóm du
lịch bền
vững
Nhóm đào
tạo/ tuyên
truyền
Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
B. Xây dựng phương pháp luận và cách thức
đánh giá cơ bản ban đầu
• Cần những thông tin gì?
• Ai sẽ thu thập chúng?
• Thu thập thông tin bằng
cách nào
• Khi nào cần thu thập
thông tin?
• Có những vấn đề gì có
thể ảnh hưởng tiến độ
không?
Dữ liệu & tài liệu củanhà cung cấp
Nguồn ảnh:
http://sisnwinc.com/wp-content/uploads/2013/05/documents12001.jpg
C. Xây dựng những tiêu chí bền vững
• Xác định các điều kiện hoặc tiêu chí đánh
giá để kiểm định tính bền vững
• Bao trùm tất cả các mặt môi trường, xã hội
và kinh tế
• Đo mức độ nhận thức của các nhà cung cấp về du lịch
bền vững
• Xác định sự mong muốn của nhà cung cấp cũng như
năng lực thực hiện những quy tắc và hoạt động du lịch
bền vững
• Xác định những rào cản tiềm tàng cản trở thực hiện
những thực tiễn tốt
Ví dụ các tiêu chí đánh giá bền vững
về kinh tế của các nhà cung cấp
Các tiêu chí đánh giá bền vững về kinh tế của
các nhà cung cấp
 Nhà cung cấp trả lương cao hơn lương tối thiểu
 Nhà cung cấp thực hiện các chiến lược để tránh
những thất thoát về doanh thu từ nền kinh tế địa
phương
 Nhà cung cấp có những chính sách mua các sản
phẩm và dịch vụ địa phương
 Nhà cung cấp trả/ thu tiền với giá công bằng cho
các nhà sản xuất

Ví dụ các tiêu chí đánh giá tính bền vững
về môi trường của các nhà cung cấp
Tiêu chí đánh giá tính bền vững về môi trường
của nhà cung cấp
 Nhà cung cấp thực hiện các chiến lược giảm
lượng rác thải
 Nhà cung cấp thực hiện các chiến lược để tải
chế sản phẩm
 Nhà cung cấp thực hiện các chiến lược để
giáo dục du khách và nhân viên về tầm quan
trọng của môi trường thiên nhiên và các vấn
đề bền vững
Ví dụ các tiêu chí đánh giá tính bền vững
về xã hội của các nhà cung cấp
Các tiêu chí đánh giá tính bền vững xã hội của
nhà cung cấp
 Nhà cung cấp có hợp đồng với tất cả công nhân
 Nhà cung cấp trung thành với các hướng dẫn về
sức khỏe và an toàn
 Nhà cung cấp thực hiện chương trình đào tạo
liên tục tại nơi làm việc
 Nhà cung cấp đưa ra các tiêu chí đạo đức du
khách cho khách hàng
Sử dụng các tiêu chí Bông sen xanh để lập ra
bảng liệt kê các mục cần kiểm tra tính bền
vững của nhà cung cấp
CÁC TIÊU CHÍ BỀN VỮNG
CÓ ÁP
DỤNG
MỨC ĐỘ THỰC
HIỆN
(1 thấp -10 cao)
A1.4 Có kế hoạch hàng năm thực hiện các hoạt động văn hóa và xã hội (cả ở
trong và bên ngoài khu lưu trú của du khách)

10
A2.2 Nhân viên được đào tạo về mặt văn hóa và xã hội (1 năm 1 lần)

6
B2.1 Có các chính sách về tuyển dụng người bản địa, những người ở các vùng
hẻo lánh và các khu vực kinh tế kém phát triển

0
B3.1 Ưu tiên sử dụng những sản phẩm do địa phương làm ra hoặc những
nguyên liệu thô của địa phương mà không làm hao mòn nguồn tài nguyên
thiên nhiên

0
B5.2 Có các chính sách hỗ trợ nhân công nữ (sinh đẻ, đào tạo, tư vấn về cách
hồi phục sức khỏe ...)

3

4
A Bền vững
B Tăng cường tối đa các lợi ích kinh tế xã hội cho xã hội địa phương
C Giảm thiểu những tác động bất lợi cho các di sản thiên nhiên và văn hóa
C2.1 Thể hiện văn hóa và truyền thống địa phương qua kiến trúc của cơ sở lưu
trú cho du khách, các hoạt động và dịch vụ ở đó
D. Thực hiện nghiên cứu cơ bản ban đầu,
tổng kết và đánh giá kết quả
1. Thực hiện nghiên cứu cơ bản ban đầu theo
kế hoạch và tiêu chí đánh giá
2. Phân tích kết quả để hiểu rõ:
– Những mảng mà nhà cung cấp đang hoạt động bền
vững
– Những mảng cần phải được cải thiện
– Công ty nào có nhiều mối quan tâm nhất để trở
nên bền vững hơn
– Mức độ năng lực để tăng tính bền vững
– Cơ hội nâng cao hoạt động bền vững tại các công
ty
3. Xếp thứ tự ưu tiên các nhà cung cấp cùng
hợp tác để nâng cao tính bền vững
Xây dựng chính sách và quy trình thủ tục
chuỗi cung ứng có trách nhiệm
• Các tiêu chuẩn/ tiêu chí bền vững để lựa
chọn những nhà cung cấp mới
• Tiêu chuẩn đánh giá hoạt động bền vững
cho các nhà cung cấp hiện có để nâng cao
tính bền vững
• Các cơ hội xúc tiến và các hình thức khích
lệ
• Những chỉ dẫn về cách giám sát, tổng kết
và báo cáo tiến độ của việc cải tiến tính
bền vững trong chuỗi cung ứng
Những chính sách và quy trình thủ tục hiệu quả…

• Đặt ra tầm nhìn

• Xác định các
mảng hoạt động

• Mô tả hoạt động
hiện tại

• Tạo ra sự linh
hoạt

• Đáp ứng những
yêu cầu của
chính quyền

• Có sự đồng thuận
Ví dụ về tuyên bố chính sách chuỗi cung ứng
có trách nhiệm
A1 Tours
Tuyên bố Chính sách chuỗi cung ứng có trách nhiệm
A 1 Tours nhận thấy rằng những tác động về xã hội, kinh tế và môi trường
gây ra từ chuỗi cung ứng của chúng ta cũng nhiều như là từ chính hoạt
động của chúng ta. Trong chuỗi cung ứng của mình, A1 Tours sẽ đảm bảo
các nhà cung cấp :
• Nhận thức được cụ thể những vấn đề về môi trường, xã hội và kinh tế,
cũng như những rủi ro và cơ hội trong vận hành và sản phẩm
• Chắc chắn rằng họ sẽ hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế công nhận
• Chắc chắn rằng hệ thống hoạt động mang lại những cải tiến và sự quản
lý hiệu quả
Ví dụ các quy trình thủ tục chuỗi cung ứng
có trách nhiệm
A1 Tours
Quy trình thủ tục chuỗi cung ứng có trách nhiệm
Nhằm xây dựng nên chuỗi cung ứng bền vững, A1 Tours sẽ:
1. Giữ vai trò lãnh đạo trong quản lý chuỗi cung ứng bền vững
2. Rà soát các nhà cung cấp theo kết quả thực hiện quản lý các mặt môi
trường, xã hội và kinh tế
3. Hỗ trợ các nhà cung cấp cải tiến hoạt động bền vững
4. Xác lập những tiêu chuẩn hoạt động tối thiểu
5. Tham vấn các bên liên quan
6. Giám sát thực hiện những thỏa thuận
7. Chấm dứt mối quan hệ kinh doanh nếu kết quả đạt được thấp hơn so
với tiêu chuẩn hoặc nhà cung cấp không thể hay không sẵn sàng nỗ lực
vì mục tiêu bền vững
Các điều khoản khác có thể hỗ trợ một chính
sách chuỗi cung ứng bền vững
Nhằm đảm bảo các
nhà cung cấp bền
vững được lựa chọn
CHÍNH SÁCH CHUỖI CUNG
ỨNG BỀN VỮNG
Được hỗ trợ bởi
Được hỗ trợ bởi
CHÍNH SÁCH THỦ TỤC CỦA CÔNG TY
•
•
•
Chính sách nội bộ cụ thể về cách thức nhân viên
công ty làm hợp đồng với bên cung ứng (“dịch vụ”)
suppliers (“services”)
Cũng có thể bao gồm việc mua “hàng hóa”
Có thể bao gồm những tiêu chí lựa chọn bền vững
cho thủ tục của hàng hóa và dịch vụ như một phần
của những yêu cầu khác rộng hơn
NỘI BỘ
Nhằm đảm bảo các
nhà cung cấp hành
động theo hướng bền
vững
TIÊU CHÍ ĐẠO ĐỨC CỦA NHÀ CUNG CẤP (“NGƯỜI BÁN
HÀNG”)
•
•
•
Cụ thể với các nhà cung cấp được ký hợp đồng
Nên lập ra các kỳ vọng của các nhà cung cấp
về môi trường, kinh tế và xã hội
Thường là tự nguyện
BÊN NGOÀI
Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của
Tập đoàn Khách sạn InterContinental
Nguồn: http://www.ihgplc.com/index.asp?pageid=920
Xây dựng những tiêu chuẩn và mục tiêu
bền vững cho chuỗi cung ứng
• Các tiêu chuẩn đưa ra những yêu cầu cụ thể
về kết quả của một hành động mong muốn
• Các mục tiêu được dựa trên tiêu chuẩn và
cho phép đo lường và đánh dấu những thành
công
• Các tiêu chuẩn và mục tiêu giúp cho việc
xác định ra ở đâu cần phải cải tiến
• Trong một chuỗi cung ứng bền vững, các
tiêu chuẩn và mục tiêu nên được đưa ra dựa
trên 3 trụ của du lịch bền vững (bền vững về
kinh tế, môi trường và xã hội) và chỉ ra
những vấn đề chính của du lịch bền vững
(đã nêu trong chủ đề 1)
Những quy tắc chung của
các tiêu chuẩn và mục tiêu
bền vững tốt
• Tiêu chuẩn có thể hoặc dựa
trên kết quả hoạt động,
hoặc dựa trên quy trình
hoặc cả hai
• Mục tiêu nên đặt cao
nhưng phải có khả năng đạt
được
• Tiêu chuẩn nên linh hoạt
• Mục tiêu cần phải SMART
– thông minh (Specific – cụ
thể, Measurable, - đo lường
được, Achievable – có thể
đạt được, Realistic - thực
tế và Time-specific – cụ thể
về thời gian)
Những mục tiêu bao trùm chuỗi cung ứng với
mục tiêu của từng nhà cung cấp
KHÁCH SẠN, CÔNG TY
TOUR, NHÀ HÀNG ...
Tiêu chuẩn & mục
tiêu bao trùm của
chuỗi cung ứng
Con số toàn bộ hoặc
phần trăm các nhà
cung ứng cần phải
đáp ứng những tiêu
chuẩn đặt ra trong
một khoảng thời
gian
Nhà cung
cấp A
Nhà cung
cấp B
Nhà cung
cấp C
Nhà cung
cấp D
Nhà cung
cấp E
CHUỖI CUNG ỨNG
Nhà cung
cấp F
Những tiêu chuẩn &
mục tiêu cho từng nhà
cung cấp
Mức độ cải thiện với
từng nhà cung cấp theo
những mảng chính
Những tiêu chuẩn &
mục tiêu cho từng nhà
cung cấp
Mức độ cải thiện với
từng nhà cung cấp theo
những mảng chính
Ví dụ so sánh mục tiêu của nhà cung cấp
với mục tiêu chuỗi cung ứng
MỤC TIÊU CHUỖI
CUNG ỨNG
NĂM 1
NĂM 2
50% tất cả các nhà cung cấp sẽ có hợp
đồng lao động và bản mô tả công việc
cho mọi nhân viên
100% tất cả các nhà cung cấp sẽ có hợp
đồng lao động và bản mô tả công việc
cho mọi nhân viên
MỤC TIÊU NHÀ CUNG CẤP
Tất cả các nhân viên trong công ty có một bản hợp đồng lao động và bản mô tả
công việc trong vòng 2 năm
Những yếu tố ảnh hưởng việc xác lập và
đạt được các mục tiêu bền vững
Những tiêu chuẩn
bền vững sẵncó
cho mỗi tác động
Năng lực của nhà
cung cấp
Loại, mức độ khắc
nghiệt và nguồn
tác động của tính
bền vững
Những yếu
tố ảnh
INFLUENCES
AFFECTING
SETTING
ACHIEVEMENT
hưởng&việc
xác lập
OF TARGETS
và đạt được các
mục tiêu bền vững
Tầm ảnh hưởng
của công ty với
nhà cung cấp
MỤC TIÊU
BỀN VỮNG
CỦA CHUỖI
CUNG ỨNG
Ví dụ tiêu chuẩn và mục tiêu bền vững
bao trùm chuỗi cung ứng
MỤC TIÊU CỦA TOÀN BỘ CHUỖI CUNG
ỨNG
NGẮN
HẠN
(1 NĂM)
TRUNG
HẠN
(3 NĂM)
DÀI HẠN
(5 NĂM)
Các nhà cung cấp trả lương cao hơn mức lương tối thiểu
10%
50%
100%
Các nhà cung cấp có chính sách mua sản phẩm và dịch vụ của địa phương
30%
100%
Các nhà cung cấp không ngừng thực hiện chương trình đào tạo phát triển cho nhân viên
5%
15%
70%
…
…
…
…
Các nhà cung cấp thực hiện các chiến lược sử dụng điện có trách nhiệm
10%
30%
80%
Các nhà cung cấp thực hiện các chiến lược sử dụng nước có trách nhiệm
10%
30%
80%
Các nhà cung cấp thực hiện các chiến lược giảm lượng rác thải
30%
50%
100%
25%
50%
100%
…
…
…
Các nhà cung cấp có chính sách về bình đẳng giới và cơ hội công bằng
20%
60%
100%
Các nhà cung cấp có những hợp đồng lao động chính thống cho mọi nhânn
30%
50%
80%
Các nhà cung cấp thực hiện những hướng dẫn về an toàn và sức khỏe
25%
50%
100%
…
…
…
MÔI TRƯỜNG
KINH TẾ
TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG (TIÊU CHÍ)
Các nhà cung cấp thực hiện các chiến lược tái chế sản phẩm
Các nhà cung cấp tuyên truyền các tiêu chí đạo đức du khách khi du khách tương tác với
điểm đến
XÃ HỘI
…
…
Lập kế hoạch hành động cho chuỗi cung ứng
bền vững
• Lập ra các hoạt động và nguồn
tài nguyên cần có để hỗ trợ các
nhà cung cấp đáp ứng được
những tiêu chuẩn và mục tiêu bền
vững
• Yêu cầu:
– Sự tham gia và đồng thuận
– Hiểu được các tiêu chuẩn
– Nguồn lực phù hợp bao gồm kiến
thức và kỹ năng
Lời khuyên của TOI về lập kế hoạch hành động hiệu
quả cho chuỗi cung ứng du lịch bền vững
Lôi kéo sự tham gia ngày càng tăng
của các nhà cung cấp
Lập kế hoạch cho các tốc độ khác
nhau trong tiến độ của nhà cung cấp
Tập trung cho những tiến bộ không
ngừng
Làm việc với các đối tác khác ở
cùng một điểm đến
Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain
Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
Ví dụ về kế hoạch hành động của chuỗi
cung ứng có trách nhiệm
Sáng kiến/ hành động về môi trường
Chịu trách
nhiệm
Ngày bắt
đầu
Ngày hoàn
thành
Trạng thái/
ngày hoàn
thành
Tiến hành thanh tra về tính bền vững của các
nhà cung cấp , ưu tiên cho những nhà cung cấp
dễ tiếp cận hơn
John Smith
Tháng 10/
2013
Tháng 1/
2014
Đang thực
hiện
Mary Munroe
Tháng 2/
2014
Tháng 8/
2014
Chưa bắt đầu
Xây dựng tiêu chí đạo đức nhà cung cấp và quy
định thủ tục thu mua để hỗ trợ cho chính sách
chuỗi cung ứng bền vững
Peter Pan
Tháng 1/
2013
Tháng 2/
2013
Hoàn thành
Thực hiện chương trình đào tạo về chuỗi cung
ứng bền vững cho những nhà cung cấp chính
Greg
Matthews
Tháng 4/
2013
Tháng 8/
2013
Hoàn thành
Hỗ trợ các nhà cung cấp là khách sạn tự soát
lại về rác thải
…
 Đang thực hiện/hoàn thành Đang thực hiện/ có nguy cơ không hoàn thành được  Chưa hoàn thành
Làm hợp đồng hoặc sửa đổi hợp đồng với nhà
cung cấp
• Không thể hoàn toàn đạt được chuỗi cung ứng bền vững nếu
không có những điều khoản về du lịch bền vững trong các hợp
đồng và thay đổi việc thực hiện các thủ tục
• Hợp đồng nhà cung cấp bền vững tốt:
– Được giới thiệu từng bước một sau một giai đoạn tự
nguyện hoàn thiện
– Làm nổi bật rõ ràng tầm quan trọng của du lịch bền vững
với nhà cung cấp
– Xây dựng những tiêu chuẩn hoạt động tối thiểu và các tiêu
chí lựa chọn
– Được hỗ trợ với các công tác kiểm tra hoạt động
Những bước chính trong xây dựng một
hệ thống hợp đồng bền vững

• Phát triển cách tiếp cận và các thủ tục thực hiện
hoạt động bền vững thành một tiêu chí hợp đồng

• Sọan thảo các điều khoản hợp đồng về các yêu
cầu kết quả tối thiểu

• Xác lập các thủ tục khi các nhà cung cấp khước từ

• Chỉ định một nhân viên quản lý hoạt động của
chuỗi cung ứng bền vững
Bài tập nhóm: Hãy sử dụng tiêu chí bền vững
Bông sen Xanh hoặc Tiêu chí Du lịch Bền
vững Toàn cầu để làm một bài phân tích về
một nhà cung cấp của một người trong nhóm.
BÀI 6. CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 3. TĂNG CƯỜNG NHẬN THỨC VÀ HỖ TRỢ
CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC TIÊU
BỀN VỮNG
Thảo luận: Vì sao cần phải nâng cao nhận
thức và cung cấp sự hỗ trợ cho các nhà cung
cấp đạt được các mục tiêu bền vững? Làm thể
nào để một công ty có thể nâng cao được nhận
thức và đưa ra những hỗ trợ như vậy?
Tầm quan trọng của nhận thức và sự hỗ trợ
trong việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững
Việc nâng cao nhận
thức sẽ tạo ra sự hiểu
biết, sự tham gia và
sự cam kết
Việc hỗ trợ sẽ giúp
cổ vũ cho hành động
• Phát triển những thông điệp
bền vững
• Truyền tải những thông
điệp bền vững tới nhà cung
cấp
• Hỗ trợ về đào tạo, thông tin,
mạng lưới, và trợ giúp
• Đưa ra các hoạt động khen
thưởng khuyến khích và
động viên
Xây dựng những thông điệp nâng cao nhận
thức về du lịch bền vững
Tuyên truyền
thông tin về
toàn bộ
chương trình
THÔNG
ĐIỆP
BỀN
VỮNG
Phản ảnh các
kết quả
nghiên cứu cơ
bản ban đầu
Lựa chọn các
kênh tuyên
truyền phù
hợp
Xây dựng mối
quan hệ hợp
tác
Giữ cho thông
điệp đơn giản
Tuyên truyền thông điệp về các vấn đề
bền vững

Kết nối các phương
pháp truyền thông
cho phù hợp với đặc
điểm của các nhà
cung cấp

Ưu tiên tuyên truyền
cá nhân

Giữ cho việc tuyên
truyền được đều đặn
với thông tin cập
nhật thường xuyên

Cổ vũ ý kiến
phản hồi

Giám sát phản
ứng và thường
xuyên cải tiến
không ngừng
Các kênh nâng cao nhận thức liên quan
xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững
Trang web
Tạo ra một góc trên website công ty về du
lịch bền vứng để tuyên truyền các chính
sách và hành động của du lịch có trách
nhiệm. Rất thuận tiện cho các nhà cung
cấp và khách hàng
Họp và hội thảo
Tập trung các nhà cung cấp có
liên quan cùng nhau để tuyên
truyền chương trình chuỗi cung
ứng bền vững và những chính
sách mới hoặc sửa đổi
Email
Truyền các thông tin về chương
trình du lịch bền vững trực tiếp
vào hòm thư của nhà cung cấp. Vì
được gửi từ ban quản lý cấp cao
nên có thể nâng thêm được uy
thế. Nhanh và trực tiếp
Tờ thông tin, sách thông tin &
tờ rơi
Thông tin cho nhà cung cấp và
những đối tượng khác về chính
sách mới hoặc được sửa đổi
thông qua những ấn phẩm quảng
bá của công ty như tờ thông tin,
tờ rơi và sách thông tin. Phương
pháp này cũng phù hợp để tuyên
truyền tới khách hàng
Nguồn ảnh:
Pixabay, http://pixabay.com/
Những nguyên tắc của những thông điệp nâng
cao nhận thức hiệu quả
KÊU GỌI
HÀNH
ĐỘNG!
TUYÊN TRUYỀN
LỢI ÍCH
Thu hút
TÂM TRÍ
TÌNH CẢM
Nhất quán
Tuyên truyền chính sách chuỗi cung ứng bền vững
mới: những thông tin chính cần được tuyên truyền
Chính sách bền
vững/ Tiêu chí đạo
đức...
• Đầy đủ chính
sách gốc/ thủ tục /
tiêu chí...
Nền tảng
• Giải thích quá
trình phát triển
toàn diện đã sử
dụng
Lợi ích & các hình thức
khuyến khích
• Đâu là lợi ích trực tiếp và
gián tiếp khi áp dụng
Các bên liên quan
chịu tác động
Mục đích
• Tầm quan trọng
của việc vì sao
cần phải có
chương trình bền
vững
• Chỉ ra ai sẽ chịu
ảnh hưởng từ
chính sách, Mã ...
Kế hoạch thực hiện
Thông tin khác
• Công ty sẽ làm gì tiếp
theo để đẩy mạnh chương
trình bền vững
• Đâu là nơi cung cấp thêm
các thông tin (từ ai) và
như thế nào
Thảo luận: Liệu việc nâng cao nhận thức các
vấn đề bền vững sẽ nhất thiết dẫn tới hành
động không? Hãy chia sẻ một vài ví dụ từ
chính kinh nghiệm của các anh/chị về những
phương pháp đã thành công và không thành
công khi thực hiện những chính sách mới.
Cung cấp hỗ trợ để đạt mục tiêu chuỗi
cung ứng bền vững
• Quy trình doanh nghiệp giúp đỡ doanh
nghiệp thường được biết đến với cụm
từ giao thương b2b (“doanh nghiệp
với doanh nghiệp”)
• Trao đổi b2b có nghĩa là đối thoại và
hành động diễn ra giữa các công ty để
tạo ra những lợi ích và kết quả chung
• Trao đổi b2b là một cách thức tốt để
tăng cường những cải tiến bền vững
trong chuỗi cung ứng bởi vì:
– Bạn có những hiểu biết sâu hơn về khách
hàng của mình
– Bạn có thể tiếp cận với công nghệ và
thông tin
– Bằng việc giúp đỡ các nhà cung cấp của
mình, bạn có thể giúp chính mình
Dịch vụ & hàng hóa được
cải thiện và bền vững hơn
TRAO
ĐỔI B2B
CÔNG TY
NHÀ CUNG CẤP
Nâng cao nhận thức
Xây dựng năng lực
Hoạt động khuyến khích
Nguồn ảnh:
Pixabay, http://pixabay.com/
Hỗ trợ các nhà cung cấp du lịch thông qua
xây dựng năng lực
Network
s
Training
Informati
on
resource
s
Fam trips
Mentori
ng
CÁC LỰA
CHỌN XÂY
DỰNG
NĂNG LỰC
Những gợi ý của TOI về các hình thức động viên
các nhà cung cấp nhằm đạt được các mục tiêu
bền vững
• Các nhà cung cấp cần phải hiểu
rõ về những lợi ích của việc đo
lường tính bền vững
• Sự công nhận và khen thưởng
giúp gia tăng hành động tích cực
• Những lợi ích của việc phát triển
một kế hoạch về một “nhà cung
cấp được mong đợi hơn” cho các
nhà cung cấp đã đáp ứng mục
tiêu bền vững bao gồm:
 Hạng cao hơn
 Hợp đồng dài hạn hơn
 Đảm bảo cam kết
 Đồng thuận về
marketing liên kết
 Nhiều chỗ hơn trên
sách thông tin
 Những hoạt động xúc
tiến chung
 Danh tiếng tốt hơn
trong
Nguồn: Tour Operators’ Initiative for Sustainable Development (TOI) 2004, Supply Chain
Engagement for Tour Operators: Three Steps Toward Sustainability, TOI, France
BÀI 6. CHUỖI CUNG ỨNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 4. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG
Nguồn ảnh:
Pixabay, http://pixabay.com/
Thảo luận: Vì sao cần phải giám sát và đánh
giá hoạt động bền vững của chuỗi cung ứng?
Việc gì có thể xảy ra nếu chúng ta không giám
sát và đánh giá?
Các bước trong đánh giá tính bền vững của
chuỗi cung ứng
Xác định giám sát gì
Hãy để cho các nhà cung cấp biết
về chương trình giám sát
Hãy nói cho các nhà cung cấp
biết kết quả đánh giá
Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt
động của các nhà cung cấp
Cổ vũ cho những cải tiến không
ngừng
Nguồn ảnh:
Pixabay, http://pixabay.com/
1. Xây dựng các tiêu chí về tính bền vững
cho việc đánh giá
• Tổng kết lại các kết quả của nghiên cứu cơ bản ban
đầu
• Sử dụng các tiêu chuẩn và mục tiêu bền vững đã lập
ra để chắc chắn là các mục tiêu đều:
– Cụ thể, có thể đo lường được, có thể thực hiện được, phù
hợp, có hạn định thời gian (SMART)
– Được ưu tiên
– Được áp dụng càng ngày càng nhiều
– Được viết dưới dạng các câu ngắn đòi hỏi hoặc là một con
số tuyệt đối, hoặc một con số tương đối, hoặc một từ
“có/không” đơn giản
3 loại chỉ số chính
Kết quả
hoạt
động
CHỈ SỐ
• Phản ánh những thay đổi trong
kết quả
• Ví dụ như số nhân công có
hợp đồng lao động chính thống
Quy
trình
Nhận
thức
• Phản ánh những thay đổi trong
cam kết
• Ví dụ như sự có mặt/ thiếu một
chính sách lương tối thiểu
• Phản ánh những thay đổi
trong thái độ
• Ví dụ như số phần trăm các
nhà cung cấp tin rằng các
hoạt động bền vững của mình
đã góp phần cải thiện đời
sống cho cộng đồng
Nguồn: UNWTO & SNV Netherlands Development Organisation 2010, Manual on Tourism and Poverty Alleviation
– Practical Steps for Destinations, UNWTO & SNV Netherlands Development Organisation, Madrid, Spain
2. Tuyên truyền chương trình và các tiêu chí
giám sát bền vững
• Sử dụng các phương pháp truyền thông đạt tiêu chuẩn
• Đảm bảo nội dung thông điệp bao gồm:
Lợi ích và kết
quả mang lại
Các tiêu chí
đánh giá
Phương pháp
luận tính toán
các tiêu chí
Các định
nghĩa
Việc thực
hiện, vai trò và
trách nhiệm
Ví dụ thư tuyên truyền chương trình chuỗi
cung ứng có trách nhiệm
Nhà cung cấp kính mến,
XÃ HỘI
Chúng tôi xin cảm ơn quý công ty đã đồng ý hợp tác với chúng tôi để cùng cải thiện hoạt động bền vững. Ngơời
tiêu dùng và chính quyền đều như nhau cùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về sự bền vững và chúng tôi tin rằng
bằng việc bắt đầu ngay từ bây giờ quý công ty và chúng tôi sẽ vượt xa trong cuộc cạnh tranh và cũng như được
chuẩn bị tốt trước càng nhiều những quy định của nhà nước sắp tới.
Ở cấp độ trực tiếp hơn, chúng tôi cũng tin rằng những tiêu chuẩn bền vững của chúng tôi sẽ mang lại những lợi
ích sát sườn cho quý công ty như là hiệu quả lao động được cải thiện, danh tiếng được củng cố và tiết kiệm được
chi phí thông qua việc đạt được hiệu quả tối ưu nhiều hơn.
Để có thể đo được mức độ thành công của chương trình chúng tôi cần phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp của
mình cũng đáp ứng được những tiêu chuẩn bền vững của chuỗi cung ứng. Các tiêu chí bền vững chính mà chúng
tôi sẽ giám sát bao gồm:
MÔI TRƯỜNG
Các tiêu chí
Lợi ích
CÁC TIÊU CHÍ BỀN VỮNG
ĐƠN VỊ ĐO
MỤC TIÊU
Các nhà cung cấp có chính sách mua
hàng hóa và dịch vụ của địa phương
Tài liệu chính sách công ty được
thông qua chính thức
1 chính sách thủ tục địa phương được xây
dựng và thông qua trong vòng 6 tháng
Các nhà cung cấp có ký hợp đồng lao
động với mọi nhân viên
Văn bản hợp đồng lao động được
thông qua chính thức
50% số lao động có hợp đồng trong vòng
6 tháng, 100% trong vòng 1 năm
Nhà cung cấp thực hiện chiến lược
giảm rác thải
Êế hoạch hành động được thông
qua chính thức
Bằng chứng về các hoạt động giảm
rác thoải
Ít nhất 3 hoạt động được thực hiện trong
vòng 6 tháng; 10 hoạt động được hoàn
thành trong vòn 1 năm
…
…
…
Giám đốc chuỗi cung ứng của chung tôi sẽ liên lạc với quý công ty để tổng hợp lại tiến độ theo quý, và rất mong
nhận được sự hỗ trợ của quý công ty qua việc cung cấp những bằng chứng về những hoạt động đáp ứng được các
tiêu chí, ví dụ như các hóa đơn điện nước, kế hoạch hành động, các tài liẹu êề chính sách ...`
Các phép
tính
Cách thực hiện,
trách nhiệm
3. Tiến hành đánh giá bền vững
• Đánh giá các nhà cung cấp dựa theo
quy mô tổ chức và chuỗi cung ứng
cũng như nguồn lực sẵn có, có thể là
dứoi hình thức:
1. do công ty điều hành
2. Hợp đồng với bên thứ 3
3. Nhà cung cấp tự đánh giá
• Thu thập thông tin từ các nhà cung
cấp và biên soạn lại thành một bảng
tổng hợp để dễ phân tích
• Kiểm tra kết quả để tổng kết hoạt
động để xem:
– Mỗi nhà cung ứng đáp ứng mục tiêu
nhà cung cấp
– Các kết quả kết hợp lại để đáp ứng
được mục tiêu chuỗi cung ứng
CÔNG TY
NHÀ CUNG CẤP
BÊN THỨ 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP
ĐÁNH GIÁ
Ví dụ kết quả đánh giá tính bền vững của
một chuỗi cung ứng
Đánh giá từng nhà cung cấp
CÁC TIÊU CHÍ BỀN
VỮNG
ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG
NHÀ CUNG CẤP
MỤC TIÊU
Nhà cung cấp có chính
sách mua hàng hóa và
dịch vụ địa phương
1 chính sách thủ tục được
Văn bản chính sách công ty
xây dựng và thông qua
được thông qua chính thức
trong vòng 6 tháng
Nhà cung cấp cung cấp
hợp đồng lao động cho
toàn bộ nhân viên
Văn bản hợp đồng lao
100% lao động có hợp
động được thông qua chính đồng chính thức trong
thức
vòng 1 năm
Nhà cung cấp tiến hành
ccs chiến lược giảm rác
thải
Bằng chứng về các hoạt
động quản lý rác thải
…
…
A
B
Có
Có
C
Đã soạn
thảo nhưng
đang đợi
thông qua
D
E
F
Chưa bắt
đầu
Chưa bắt
đầu
Có
G
Đã soạn
thảo nhưng
chưa được
thông qua
H
I
Có
Chưa bắt
đầu
20%
50%
90%
0%
10%
0%
30%
100%
50%
10 phát kiến được hoàn
thành trong vòng 1 năm
4
6
6
2
4
0
6
6
4
…
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Poor
Average
Good
Poor
Poor
Poor
Poor
Excellent
Average
Đánh giá năng lực của từng nhà cung ứng
Đánh giá chuỗi cung ứng
CHÍNH SÁCH THỦ TỤC
Chính sách thủ tục địa phương
được thông qua
Bản thảo chính sách thủ tục địa
phương
Không có chính sách thủ tục địa
phương
TỔNG SỐ
SỐ NHÀ
CUNG
CẤP
4
2
3
9
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
75%-100% nhân viên có hợp đồng lao động
50%-74% nhân viên có hợp đồng lao động
25%-49% nhân viên có hợp đồng lao động
0%-24% nhân viên có hợp đồng lao động
TỔNG SỐ
SỐ NHÀ
CUNG
CẤP
2
2
1
4
9
QUẢN LÝ RÁC THẢI
>5 hoạt động quản lý rác thải
<5 hoạt động quản lý rác thải
0 hoạt động quản lý rác thải
TỔNG SỐ
SỐ NHÀ
CUNG
CẤP
4
4
1
9
4. Cung cấp ý kiến đóng góp cho các nhà
cung cấp về hiệu quả hoạt động

• Viết một bản báo cáo hiệu quả hoạt động cho mỗi
nhà cung cấp

• Sử dụng cách trình bày đơn giản và dễ hiểu

• Đánh dấu những mặt tích cực

• Cung cấp những lời động viên khích lệ cho sự tiến
bộ (ngay cả khi không đạt được mục tiêu)

• Đưa ra kết luận và gợi ý hành động
Ví dụ cách trình bày kết quả bền vững của
chuỗi cung ứng
75%-100% nhân
viên có hợp
đồng lao động
22%
45%
22%
11%
50-74% nhân
viên có hợp
đồng lao động
Các nhà cung cấp với các chính sách quy định
thu mua ở địa phương
Các chính sách thủ
tục địa phương
được thông qua
33%
45%
25-49% nhân
viên có hợp
đồng lao động
22%
Những phát kiến quản lý rác thải trong năm
2013
11%
45%
44%
> 5 hoạt động
quản lý rác thải
< 5 hoạt động
quản lý rác thải
0 hoạt động quản
lý rác thải
Các chính sách thủ
tục địa phương
được soạn thảo
Không có chinh
sách thủ tục địa
phương nào
5. Đảm bảo cải thiện không ngừng trong việc
mua bán bền vững và có trách nhiệm
Cuối cùng,
cung provide
cấp những
Finally,
hỗ trợongoing
liên tục cho
các nhà
support
to
suppliers
cung cấp
để giúptohọhelp
đáp
meettiêu
ứng đượcthem
các mục
sustainability
bền vững goals
Chờ đến mỗi giai
đoạn đánh giá
Giữ cho việc hỗ trợ
đạt mục tiêu
Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you!
77

similar documents