File - Economie lesmateriaal

Report
LES 3 (13.5)
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
VN
• Bron 13.14
HOE DOET DE VN DIT?
Noodhulp
HOE DOET DE VN DIT?
Financiële en technische hulp
Gebonden hulp  aan voorwaarden
Ongebonden hulp  zonder voorwaarden
HOE DOET DE VN DIT?
Schuldsanering 
kwijtschelding van de schuld
Zachte leningen 
lange looptijd en lage rente (Wereldbank)
HOE DOET DE VN DIT?
Bevorderen van vrije wereldhandel  afschaffen van
invoerrechten
Handelsovereenkomsten  manieren van
samenwerking en beperken van
handelsbelemmeringen
Voorlichting door deskundigen
Bevorderen van buitenlandse investeringen
WAT KUN JE ZELF DOEN?
- Geld geven aan instellingen als: Novib, Unicef en
artsen zonder grenzen.
- Producten kopen uit ontwikkelingslanden.
- Acties op school.
WAT DOEN LANDEN ZELF?
• Diversificatie 
Landen gaan andere meer producten produceren.
Landen waren eerst een monocultuur en gaan nu
over op meerdere producten
• Industrialisatie 
Grondstoffen worden tot eindproducten verwerkt.
WAT DOEN LANDEN ZELF?
• Buffervoorraden 
Grondstoffen en producten opslaan zodat er geen
prijsschommelingen ontstaan.
• Landhervormingen 
Bevolking krijgt de grond weer terug van grote
buitenlandse bedrijven.

similar documents