Các v*n ** v* IT

Report
Orientation
CÁC VẤN ĐỀ VỀ IT
Các vấn đề về IT
1. Giới thiệu các thông tin về Account của sinh viên.
2. Hướng dẫn cấu hình wifi trên Laptop để join vào hệ thống
mạng của FSB.
 Cấu hình cho Windows 7
 Cấu hình cho Windows XP
 Reset Password Account AD
3. Hướng dẫn đăng nhập vào Email FPT
4. Các Rules về CNTT cho SV khi học tại FSB
5. Các vấn đề về bảo mật thông tin.
6. Thông tin hỗ trợ của IT
Orientation
GIỚI THIỆU CÁC THÔNG TIN VỀ ACCOUNT
CỦA SINH VIÊN
Giới thiệu các thông tin về Account của sinh viên.
1. Quy luật đặt tên Account:
Account = Tên + Chữ cái đầu tiên của họ + tên đệm + Mã số sinh viên
Ví dụ: Tên SV: Nguyễn Mạnh Hùng, Mã số SV: fb00083
Account: hungnmfb00083
Giới thiệu các thông tin về Account của sinh viên.
2. Chức năng:
 Account Đăng nhập Wifi, EOS
Xác thực quyền truy cập Wifi tại FSB. (SSID: FSB-Student)
Xác thực Server thi online EOS \\192.168.20.7 .
 Account đăng nhập email:
Mỗi cá nhân đều được cung cấp 1 tài khoản email riêng, sinh viên
FPT sẽ dùng account email này để liên lạc với các thành viên khác trong,
ngoài Viện hoặc đăng nhập vào các phần mềm.
Đăng nhập vào CMS http://cms.fpt.edu.vn
Đăng nhập AP http://ap.fpt.edu.vn
Orientation
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH WIFI TRÊN LAPTOP
ĐỂ JOIN VÀO HỆ THỐNG MẠNG CỦA FSB.
Hướng dẫn cách lấy địa chỉ Mac của máy tính.
Đối với những bạn sinh viên mới trước khi đăng nhập vào
mạng nội bộ của Viện FSB thì phải cung cấp địa chỉ Mac Address
để bộ phận IT quản lý, và những máy tính nào cung cấp địa chỉ
Mac thì mới có thể vào được mạng nội bộ. Các bạn sinh viên có
thể gửi địa chỉ Mac của máy tính mà mình sở hữu cho bộ phận
IT theo địa chỉ email: [email protected] . Trong email các bạn
ghi theo mẫu sau:
Họ & Tên :
Account AD:
Địa chỉ Mac :
Nguyễn Mạnh Hùng
hungnmfb00083
00-1B-B1-4F-FE-76
Hướng dẫn cách lấy địa chỉ Mac của máy tính.
• Bước 1: Nhấn tổ hợp phím tắt :
của sổ pop-up như hình vẽ sau:
+ R và nhập lệnh cmd vào
Hướng dẫn cách lấy địa chỉ Mac của máy tính.
• Bước 2: Nhập tiếp dòng lệnh ipconfig /all vào của sổ pop-up
tiếp theo rồi Enter, màn hình sau sẽ xuất hiện
Đây chính là địa chỉ
MAC của máy tính
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Laptop để join vào hệ thống mạng của FSB.
• Bước 1: Click vào biểu tượng mạng như hình sau:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 &
Windows Vista
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 2: Click vào mục Open Network and Sharing Center:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 3: Click vào mục Manager wireless networks:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 4: Click vào mục Add:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 5: Chọn mục Manually create a network profile:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 6: Nhập và chọn các thông tin như trong hình:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 7: Chọn mục Change connection setting:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 8: Chọn tab Securiy và click vào mục Settings:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 9: Nhập thông tin và tích vào các mục như hình dưới sau
đó chọn mục Configure… :
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 10: Bỏ dấu stick như hình vẽ sau đó nhấn OK … Ok:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 11: Chọn mục Advanced Settings sau đó chọn tiếp vào
tab 802.1x Settings và chọn theo như hình dưới rồi ấn OK :
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 12: Nhập thông tin tài khoản của cá nhân vào sau khi
hộp thoại sau hiện ra rồi ấn OK:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows 7 & Windows Vista
• Bước 13: Sau khi xác thực việc kết nối vào wifi thành công thì
hệ thống sẽ thông báo như hình dưới
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước1:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước2:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước3:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 4:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 5: Chọn và nhập các thông tin theo như hình vẽ
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 6:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 7:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 8:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 9:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 10:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 11:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 12:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 13:
Hướng dẫn cấu hình wifi trên Windows XP
• Bước 14:
Hướng dẫn Change Password Account
Sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống Wifi của Viện rồi
thì các bạn sinh viên nên đổi password của mình để bảo vệ
Account của mình. Các bạn đăng nhập vào trang web sau để đổi
password:
http://172.16.28.9/iisadmpwd/
Orientation
ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG EMAIL FPT
Đăng nhập vào hệ thống email FPT
Sau khi đã đăng nhập thành công vào mạng nội bộ của Viện
rồi thì sinh viên có thể truy cập vào email FPT bằng cách sau:
B1: Mở chương trình trình duyệt web (Có thể là IE, Firefox …)
Đăng nhập vào hệ thống email FPT
B2: Trên thanh Address Bar nhập tên địa chỉ email của Viện vào:
http://mail.fpt.edu.vn sau đó Enter.
Đăng nhập vào hệ thống email FPT
B3: Nhập thông tin username và password của mình vào rồi chọn Sign
In.
Điền Username
Điền password
Không tích vào ô này nếu
không phải máy tính của mình
Đăng nhập vào hệ thống email FPT
B4: Vào phần cài đặt tài khoản chọn phần change password (Bắt buộc với
những account lần đầu tiên đăng nhập và khuyển khích change password để
tăng tính bảo mật với những account cũ)
Đăng nhập vào hệ thống email FPT
B5: Tiếp theo chọn tab Tài khoản và chọn vào mục Cài đặt tài khoản Google
như hình vẽ
Chọn tab Tài Khoản
Chọn Cài đặt tài
khoản
Đăng nhập vào hệ thống email FPT
B6: Hình vẽ sau cho thấy bạn đã đổi password thành công
Báo đổi passward
thành công
Orientation
CHÍNH SÁCH CNTT ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN
Chính sách CNTT áp dụng cho sinh viên
• Thời gian học (bình thường):
• Sáng:
• Chiều:
08:30-10:00 và từ 10:30-11:30
13:30-15:00 và từ 15:30-17:30
• Rule trong thời gian học:
• Mở trang web phần mềm Online để Học viên truy cập lấy tài liệu và chấm
điểm, comment giảng viên.
• Chỉ mở truy cập các trang web khác nếu được giảng viên yêu cầu trong
từng buổi học cụ thể. Khi đó giảng viên/ hoặc chương trình MBAs sẽ đề
nghị IT trước ít nhất 1 buổi học. IT có tránh nhiệm thiết lập lại hình thức
Rule chuẩn ngay sau buổi học được yêu cầu.
• Rule ngoài thời gian học:
• Mở toàn bộ truy cập Internet
• Khóa truy cập những trang web đen (phản động, đồi trụy…).
Orientation
CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN.
Các vấn đề về bảo mật thông tin.
Bên cạnh các biện pháp bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu và các tài
nguyên trong Viện của bộ phận IT thì một biện pháp không kém phần
quan trọng nữa đó khả năng tự bảo vệ mình từ phía người sử dụng.
Người sử dụng cần:
Có trách nhiệm tự bảo vệ,quản lý các thông tin account cũng như
các tài nguyên của cá nhân mình.
Cần đặt password phức tạp (Password gồm cả chữ hoa,chữ
thường, số và ký tự đặc biệt, không nên đặt password là tên của
mình …)
Nên lock máy tính lại trước khi ra ngoài.
Không được dùng account của mình đăng nhập vào máy tính khác
(máy tính của học viên) tránh trường hợp trên máy tính đó cài các
phần mềm capture password để lấy thông minh account của mình.
Orientation
THÔNG TIN HỖ TRỢ CỦA IT
Thông tin hỗ trợ của IT
Khi cán bộ nhân viên, sinh viên gặp sự cố hoặc khó khăn gì với
các thiết bị máy tính và hệ thống mạng cũng như các quyền
truy cập dữ liệu của mình thì có thể liên hệ với bộ phận IT
theo số máy lẻ sau:
FSB01: 308,309,311.
FSB02: 461,316
Thank you

similar documents