DE KOUDE OORLOG

Report
DE KOUDE OORLOG
Achtergrond Koude Oorlog
Koude oorlog
grote spanningen tussen VS en bongenoten
en SU en bondgenoten die net niet op
oorlog uitlopen
Achtergronden
-ideologische tegenstelling sinds 1917
(Russische revolutie)
-machtspolitieke tegenstelling sinds 1945
Ideologische tegenstelling
VS
SU
-Politiek
democratie
- vrije,geheime
verkiezingen
-meerpartijenstelsel
-economisch kapitalisme
- winststreven
-privé bezit
produktiemiddelen
-sociaal
-vrijheid
-individualisme
dictatuur -alle macht bij de
communistische
partij
-schijnverkiezingen
Planeconomie
-behoeftebevrediging
-staatsbezit produktiemiddelen
-gelijkheid
-collectivisme
Machtspolitieke tegenstelling
Tot 1941
-VS in zelfgekozen isolement
-SU in gedwongen isolement
Van 1941-1945 VS en SU bondgenoten tegen
Duitsland (monsterverbond)
In 1945
-Europa verzwakt door WO II
-VS en SU worstelen om wereldmacht (wereld
verdelen in invloedssferen)
VN
In 1945 oprichting VN (opvolger Volkenbond)
-meeste landen lid (Algemene Vergadering)
-wel een leger om oorlog te voorkomen
(VN vredesmacht)
-Veiligheidsraad met vetorecht voor elk van
de 5 permanente leden (VS,SU,Engeland,Frankrijk en China)
-daarnaast humanitaire organisaties
(Unicef,Unesco,IMF enz)
Indeling Koude Oorlog
1-Het ontstaan
2-Het openlijke conflict
3-Ontspanning (detente)
4-Oplopende spanning
5-Op weg naar het einde
1945-1948
1948-1963
1963-1979
1979-1985
1985-1990
1-Het ontstaan
•
•
•
•
•
A-De conferenties
B-Groeiende spanning
C-Trumandoctrine
D-Marshallplan
E-Oprichting NAVO
1944-1945
1946
1947
1948
1948
A-Afspraken van Yalta en Potsdam
-Duitsland verdeeld in bezettingszônes
-herstelbetalingen (geen bedrag vastgesteld)
-denazificatie
-demilitarisatie
-geallieerde controleraad heeft de leiding
-Polen verschuift op de kaart
In Yalta werden nog wel afspraken gemaakt,
maar In Potsdam lukte dat niet meer
B-Groeiende spanning
1945-1946 sovjetisering van Oost Europa
Defensief bedoeld (SU beschermen tegen aanval
uit het westen).
Offensief kan niet , want SU niet sterk genoeg
-geen atoombom (pas in 1949)
-grote schade van WO II
Westen zag het wel als offensief
In 1946 hield Churchill een toespraak→ term
ijzeren gordijn
C-Trumandoctrine
Aanleiding→ burgeroorlog in Griekenland
Engeland hielp Griekse regering tegen opstandelingen (waaronder veel communisten)
In 1947 neemt VS die hulp over.
Truman houdt een toespraak→
hulp aan elk land, waar de democratie bedreigd wordt van binnenuit of van buitenaf
Trumanleer gebaseerd op containment→
Indamming van het communisme
D-Marshallplan
Oorzaken
-humanitaire hulp aan Europa (kan zich economisch niet zelf herstellen)
-eigenbelang→ Europa afzetmarkt
-verarmd Europa staat open voor communisme
Marshallplan basis voor EEG
SU en oostbloklanden accepteren de hulp niet
-teken van zwakte (hulp van de vijand nodig)
-geen invloed van VS
-VS mocht niet weten hoe slecht het echt ging
-zou bewijzen dat kapitalisme beter is dan de
planeconomie
SU richt Comecon op als reactie
E-Oprichting NAVO
Aanleiding kwestie Tsjecho-Slowakije
-land had een democratische regering
-staatsgreep van communisten
-roepen SU te hulp
→Tsjecho-Slowakije in invloedssfeer SU
Voor het westen een bewijs van offensieve
bedoelingen SU→oprichting NAVO (NATO)
(militair bondgenootschap)
Reactie SU→oprichting Pact van Warschau
VN
bezettingszones
denazificatie
Denazificatie
Polen verschuift op de kaart
A-De conferenties
Conferentie van Yalta
Conferentie van Potsdam
Geallieerde controleraad
nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerde_Controleraad
B-Ijzeren gordijn
ijzeren gordijn
Truman
Trumandoctrine
Marshallplan
Comecon en EEG
Oprichting van de Navo(NATO)
Warschaupact
NAVO en Warschaupact

similar documents