P*ÍRODOV*DA pro 4. ro*ník

Report
PŘÍRODOVĚDA
ŽIVOT V RŮZNÝCH
SPOLEČENSTVECH
Monika Pavlíková
11/2008
OBSAH
• LES
– Les jako přírodní společenstvo
– Les jehličnatý
– Les listnatý
– Les smíšený
– Opakování
Les jako přírodní
společenstvo
• Les jehličnatý
• Les listnatý
• Les smíšený
Les
jehličnatý
Les
jehličnatý
SMRK
BOROVICE
Rostou zde
jehličnany,
nejvíce známe…
MODŘÍN
JEDLE
Poznáš je?
SMRK
ZTEPILÝ
Víš jak
vypadají?
Hlavní znaky smrku:
 Kořeny rostou do stran, proto se
smrky často vyvrací, ale nezlomí
 Nejčastějším stromem v našich
lesích
 Dorůstá do výšky 50 až 60 metrů
BOROVICE
LESNÍ
Hlavní znaky borovice:
 Tuhé jehlice rostou na větvích po
dvou
 Kořeny rostou do hloubky, proto
se borovice ve větru zlomí, ale
nevyvrátí
 Borové dřevo krásně voní
MODŘÍN
OPADAVÝ
Hlavní znaky modřínu:
 jehlice vyrůstají na větvích ve
svazečcích
 jediný náš jehličnan, který na zimu
opadává
JEDLE
BĚLOKORÁ
Hlavní znaky jedle :
 je nejvíce podobná smrku
 její kmen je bělavě šedohnědý
 její jehlice jsou hladké a vyrůstají ve
dvou řadách
Les
listnatý
Les
listnatý
BUK
DUB
Rostou zde
listnáče,
nejvíce známe…
LÍPA
BŘÍZA
Poznáš
některé?
DUB
LETNÍ
Víš jak
vypadají?
Hlavní znaky dubu :
 jeho lupeny jsou laločnaté
 plod se nazývá žalud
 jeho kořeny jsou dlouhé- odolají
i vichřici
 dožívá se vysokého věku- až
1 000 let
BUK
LESNÍ
Hlavní znaky buku :
 hladký, šedý kmen
 plody se nazývají bukvice
 dorůstá do výšky 30 metrů
BŘÍZA
BRADAVIČNATÁ
Hlavní znaky břízy:
 nápadný kmen- bělavá barva
 listy raší brzy na jaře a zároveň se
zvětšují jehnědy
 její dřevo dobře hoří
LÍPA
SRDČITÁ
Hlavní znaky lípy:
 dožívá se stáři i několika set let
 je považována za náš národní strom
 její listy mají tvar srdce
Les
smíšený
Lesní stromy, lesní
podrost, zvířata
Najdeme zde
společně
stromytvoří
JEHLIČNATÉ
LESNÍ PŘÍRODNÍ
i
SPOLEČENSTVO
LISTNATÉ
PŘIPRAVEN?
OPAKOVÁNÍ
KLIKNI NA
TLAČÍTKO
„START“
start
1. V jehličnatém lese
můžeme vidět…
SMRK
?
LÍPU
?
DALŠÍ OTÁZKA
2. Opadavý jehličnan se
jmenuje…
JEDLE
MODŘÍN
?
?
DALŠÍ OTÁZKA
3. Nejčastějším stromem
v našich jehličnatých
lesích je…
SMRK
?
JEDLE
?
DALŠÍ OTÁZKA
4. Který listnatý strom je
považován za náš národní
strom?
DUB
LÍPA
?
?
DALŠÍ OTÁZKA
5. Jak nazýváme stromy,
které rostou v listnatých
lesích?
LISTNÁČE
?
LISTNANY
?
DALŠÍ OTÁZKA
6. Žalud je plod
listnatého stromu
jménem…
BUK
DUB
?
?
DALŠÍ OTÁZKA
7. Listnatý strom s bílou
kůrou (bílý kmen) se
jmenuje…
BŘÍZA
BUK
?
?
DALŠÍ OTÁZKA
8. Jak se nazývají plody
buku?
BUKVICE
ŽALUDY
?
?
DALŠÍ OTÁZKA
9. Jak nazýváme lesy, ve
kterých najdeme stromy
listnaté i jehličnaté?
SMÍŠENÉ
OBOJETNÉ
?
?
KONEC TESTU
! Gratuluji !
Test jsi zvládl na jedničku
A teď
Můžeš své znalosti uplatnit
v???
praxi…
„Vyraž „ s přáteli či rodinou
na krátkou procházku do
přírody…

similar documents