Securitate&Intell - CaleaEuropeana.ro

Report
Securitate
Analiză de
Intelligence
Cyeberintelligence
Competitve
Intelligence
Geopolitică
 Adesea analizele politice, economice și sociale eșuează.
 Aceste insuccese conduc către breșe de securitate și lipsa oricăror reacții în fața
unor amenințari reale.
 Programul Cultura de Securitate și Analiza de Intelligence pornește o incursiune în
instrumentele și metodele necesare analizei mediului global actual cu care se
confruntă atât sectorul privat, public cât și societatea civilă.
 Gradul de insecuritate este proporțional cu incapacitatea de a decodifica în mod
corect informațiile pe care le primim din mediul extern, pe foarte multe direcții și
din foarte multe domenii.
 Coroborate, analizate, instrumentalizate acestea dau cheia potrivită realității pe
care o trăim.
 În acest sens acest program vă pune la dispoziție o viziune despre prezentultrecutul și viitorul relațiilor globale.
Strategic leadership
Strategii de securitate națională
Cazuri limită în securitatea regională
Analiză comparată: Crimeea vs Kosovo.
Gen (r) Jan Gavrilă
Consilier al Secretarului de Stat și Șef al Departamentului
pentru Integrare Euroatlantică și Politică de Apărare Ministerul Apărării (2003-2004); Rectorul Academiei
Tehnice Militare - București (2004-2006); Șeful Direcției
Medicale – Ministerul Apărării (2006-2007); Locțiitor al
Comandantului Universității Naționale de Apărare –
București (2007); Subsecretar de stat pentru Organizarea
Summitului NATO din România (2008) – Ministerul
Afacerilor Externe; Secretar general adjunct – Ministerul
Afacerilor Externe (2008-2009).
Premisele atacului cibernetic
Instrumente de aparare
Atacuri cibernetice celebre:
Red October, Snacke, etc
Dan Tofan
Specialist în securitate cibernetică, cu experiență vastă
în domeniu, formată atât în structuri guvernamentale,
medii academice cât și companii private. Deține un titlu
de doctor în informatica, obținut în 2012 la ASE
București, cu o teza axată pe domeniul securității
cibernetice, precum și numeroase certificări în domeniu
(Certified Ethical Hacher, Certified Penetration Testing
Engineer, ISO 27001 Lead Auditor). În prezent ocupă
funcția de director tehnic la Centrul Național de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERTRO.
SUA vs. Rusia privind accesul la resursele de hidrocarburi.
SUA vs. Rusia privind accesul la piețele de desfacere a
hidrocarburilor.
Strategiile de securitate națională ale SUA și ale Rusiei în sprjinul
intereselor economice în context geoeconomic.
Gen. (r) Sergiu Medar
Între anii 1999–2005, Sergiu Medar îndeplinește
funcția de șef al Direcției de Informații Militare (DIM).
Este avansat pentru merite excepționale la gradele de
general de brigadă (25 octombrie 2000) [4], general
maior (10 februarie 2003) [5] și general locotenent (1
ianuarie 2005) [6]. A fost lector asociat la Centrul
Marshall din Garmisch (Germania) în anul 2001 și la
Colegiul Militar întrunit de Informații de pe lângă
Direcția de Informații a Armatei SUA în anul 2004. Din
septembrie 2005, el a fost cooptat ca profesor asociat
la Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, precum
și la Colegiul Național de Apărare.
Securitatea alimentară a României
Vulnerabilități, Pericole,
Riscuri și Amenințări
Dr. Ștefan Bacioti
Doctor în științe militare și intelligence cu tema ”Securitatea
alimentară – Interesul Național al României în contextul
integrării în Uniunea Europeană”; este expert în securitate
alimentară, având o experiență practică de 15 ani în realizarea
de negocieri, tranzacții și logistică în sectorului agroalimetar,
din perspectiva unei corporații multinaționale. Din anul 2011
este membru plin al Comisiei pentru Securitate Alimentară și
Strategie din cadrul Academiei Oamenilor de Știință.
Analiza mediului global
Construcție de stat și dezvoltare
instituțională (state-building și
institutional development)
Dr. Răzvan Buzatu
În prezent este trainer NATO pentru Guvernul din
Afganistan (2013-), lector permanent la Școala NATO
din Oberammergau (2008-), profesor asociat la Colegiul
Național de Apărare (2006-), lector permanent în
cadrul Departamentului pentru Operații Multinaționale
și Managementul Riscului din cadrul Universității
Naționale de Apărare (2006-), Șeful Departamentului
pentru Afaceri Globale și Europene al mass media
Calea Europeană –(2014-) și fondator al Quantum
Group Corporation (2014-).
Analiza de intelligence: concepte,
caracteristici, continut, cerinte și exigențe
Analiza de intelligence: procese, metode,
tehnici și produse analitice
Gen. (r) Constantin Onișor
General de brigadă (r), Profesor universitar doctor
consultant, Catedra de securitate şi apărare, Univ.
Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti, Decan –
Fac. de Informaţii, Academia Naţională de
Informaţii; prof. univ. dr. cons. la Facultatea de
Ştiinţe, Univ. de Petrol şi Gaze, Ploieşti; prof. univ.
dr. asoc. la Fac. de Mecanică, Academia Tehnică
Militară;
Conflicte înghețate
Analiză și studii de caz
Col. Vasile Ene
Şef Serviciu Învăţământ şi Coordonare Activitate
Cercetare Ştiinţifică, CNAp 2008-2010 Şef Birou
Analiză Informaţii, D.1 I. „Dacica”, 2008-Ofiţer 1 în
Secţia Operaţii, C. 1 A. Trt.. 2006-2008 Comandant
Batalion Poliţie Militară, 2002-2006 Şef de Stat Major
şi Comandant, Batalionul 313 Cercetare 2000-2002
Şef al Personalului şi Mobilizării, Brigada 10
Infanterie, 1999-2000 Ofiţer 2, Comandamentului
Brigăzii 10 Infanterie, 1995-1999 Comandant al
Batalionului
103
Infanterie,
Brigada
10
Infanterie,1994-1995 Ofiţer 3, Biroul de Pregătire
pentru Luptă al Batalionului 307 Infanterie Marină
Breșe de securitate.
Studii de caz:
Julian Asange & Edward Snowden
Cătălin Buciumeanu
Doctorand al Facultații de Filozofie din cadrul
Universității București, Consilier în cadrul
Departamentului Cultură-Culte – Administratia
Prezidențială in perioada 2005-2011, Lector
asociat al Institutului Diplomatic Român în
perioada 2010-2012, Lector asociat al Centrului
de Pregătire Profesională în Cultură. Masterand
al Academiei Naționale de Informații Mihai
Viteazul în cadrul programului de cercetare:
Managementul Informațiilor în combaterea
terorismului.
Instrumente și echipamente de
intelligence
Prezentare practică
Marcel Ionescu
Cu o experiență vastă în mediul privat, în special pe
probleme de energie, surse alternative de energie,
instrumente financiare în susținerea proiectelor de
energie, dar și în echipamente și instrumente de
intelligence și de securitate, trainer UNCTAD-United
Nation Conference for Trade Development, ocupă în
prezent funcția de consilier onorific al Ministrului
Delegat pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de
Afaceri și Turism.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne scrieți pe
adresa de e-mail a Centrului de Strategii Avansate.
[email protected]
www.strategiiavansate.ro
www.facebook.com/StrategiiAvansate

similar documents