Hoogtepunten 2011 - Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug

Report
Hoogtepunten uit het
verenigingsjaar 2011
28 maart 2011
Oldeslo
Beleid: meer focus op de wijk
•Wijk Belangen
•Binnen groter geheel
•Invloeden op de wijk
Communicatie met wijkbewoners
Face 2 Face
Communicatie met wijkbewoners
Brieven - uitnodigingen
Communicatie met wijkbewoners
Mededelingenbord
Communicatie met wijkbewoners
Bad Gazet
Communicatie met wijkbewoners
Push-mail en E-mail
Communicatie met wijkbewoners
Website
nieuwe vormgeving
Bewoners Organisatie
Organisatie voor en door bewoners
Communicatie met wijkbewoners
Website
•Actueel
•Brede
inhoud
•Interactief
Communicatie met wijkbewoners
Eclatant Succes
Communicatie met wijkbewoners
Website
Erkenning:
Bijzondere Gemeente
subsidie €2300 voor 2011
Zorg:
Continuiteit
Gezocht:
Webredacteuren
Auteurs
RO en verkeer
International Criminal Court
RO en verkeer
International Criminal Court
RO en verkeer
Frederik kazerne
RO en verkeer
Rotonde Plesmanweg
RO en verkeer
Randstadrail
Welzijn Ouderen
High Teas in Oldeslo
Ouderen in de wijk:
•Zelfstandig
•Zelf-redzaam
Geen noodzaak voor
aparte portefeuille
Jeugd en Spelen
Samenwerking met de Vrije school
Uitbreiding Speeltuin
Verkeersproblematiek
Jeugd en Spelen
Additionele Speeltuin voor de wijk
Bewoners initiatief:
Commissie Speeltuin
Groen
Invullen van bestuurspositie en commissie
Vertrek van twee
bestuursleden en
commissielid
Werving en
Selectie
Nieuw “bestuurslid”
en
2 commissieleden
Groen
Oneigenlijk toe-eigenen van gemeente grond
Klachten van bewoners
Toename problematiek
•Gesprek Gemeente
•Aanschrijving betrokkenen
•Vordering terug te brengen in
originele staat
Herontwikkeling Han Stijkelplein
Bewonersinitiatief
Doelstelling:
• Waardig plein voor
het
verzetsmonument
•Vergroening
•Vuilcontainers
onder de grond
Herontwikkeling Han Stijkelplein
Commissie van wijkbewoners…
Commissie
•Arno Panis
•Peter Tromp
•Marjo van Woerkom
•Clemens Vonk
•Gerard Scholten
•Rolf van Nauta Lemke
Herontwikkeling Han Stijkelplein
Commissie van wijkbewoners…
Commissie
•Arno Panis
•Peter Tromp
•Marjo van Woerkom
•Clemens Vonk
•Gerard Scholten
•Rolf van Nauta Lemke
Herontwikkeling Han Stijkelplein
ook de politiek werd ingeschakeld…
Herontwikkeling Han Stijkelplein
…Stichting Eregraf Stijkelgroep…
Herontwikkeling Han Stijkelplein
…samen met gemeente…
• Commissie
•Gemeente
•Enjoy Building
Herontwikkeling Han Stijkelplein
…samen met gemeente…
• Voorlopig
ontwerp
•Goedgekeurd
door ACOR
•Inspraak zodra
funding
beschikbaar is
Herontwikkeling Han Stijkelplein
in 2011 eerste stappen
• Containers
onder de grond
•Planten zes
nieuwe bomen
Herontwikkeling Han Stijkelplein
volgende stappen
•Inspraak
•Monument
verplaatsen
•Bestrating
•Groen
•Banken
•Verlichting
Bestuurslid
Groen en Cultuur
Veiligheid
Samenwerking met de Politie
Betaald Parkeren
Bestuur is faliekant tegen
de invoering van betaald
parken in onze wijken.
Gemeente beleid is
officieel: alleen op verzoek
van de bewoners
Domino tactiek
Representativiteit en
democratisch gehalte
Vrijwilligers werk
Veel belangstelling,
maar niet actief…
BESTUURSWISSELINGEN
2010/2011
Marjo van Woerkom
• Bestuurslid Groen
• Recordhouder kortste
bestuurspositie; zij nam na
enige weken afscheid
• Marjo had zich de
werkdruk niet goed
gerealiseerd, die slecht
bleek te combineren met
werkzaamheden en
gezondheid.
• Nog steeds actief als
commissielid HHS!!!
Elly van der Pol
• Gedetacheerd redactielid
vanuit Scheveningen-Bad
Gazet
• Stopte na 18 maanden
vanwege privésituatie en
veranderde functie eisen
ivm toenemend gewicht
van de website
Walter Dekkers
• Bestuurslid RO en wijkoverstijgende zaken en
vertegenwoordiger APS
• Walter volbracht zijn termijn (2006 – 8/2/2011)
• Na de opheffing van het APS,
kwam de tijd voor een accent
verschuiving naar de Lions
Club en Gehandicapte
kinderen die zich qua
tijdsdruk niet laten combineren
met een actieve rol in het
wijkbestuur.
Pita Heusdens
• Bestuurslid Groen &
Water
• Stopte na 18 maanden
onverwacht vanwege
privésituatie en
gezondheid in 2010
• Ook na haar aftreden
nog steeds actief
supporter en steun van
het wijkbestuur!!!
Lia Vermeer
• Bestuurslid Groen en Water
voor twee termijnen van 4 jaar
• Daarna Groencommissie één
jaar
• Grote invloed ontwikkeling
Hubertustunnel
• Bijzonder goede kontakten met
Gemeente
• Jurylid Internationale
Rozenconcours Westbroekpark
Ellen Zevenbergen
•
•
•
•
•
•
Bestuurslid Welzijn Ouderen, Vereniging & Stichting
Twee termijnen van 4 jaar
Welzijn Ouderen
Oldeslo
Veiligheid
Ellen moest om gezondheidsredenen afhaken na 2
intensieve termijnen van elk
4 jaar. Zij bleef nog één jaar
commissielid en stopt in 2011.

similar documents