Managementul Proiectelor Software (0)

Report
Managementul Proiectelor Software
Universitatea “Politehnica” București
Facultatea de Automatica și Calculatoare
Catedra Calculatoare
Conf. Dr. Ing. Costin-Anton Boiangiu
[email protected]
Managementul Proiectelor Software
Curs 0. Introducere
The conventional definition of management is getting work done
through people, but real management is developing people
through work.
INTRODUCERE
Obiective
• Activitatea unui “Manager de Proiect” în domeniul
dezvoltării de software
• Vedere de ansamblu asupra rolului, metodelor de
management și a responsabilităților
• Nu este necesară cunoașterea prealabilă a tehnicilor de
management
• Dedicat studenților care doresc să își dezvolte aptitudini,
stiluri și abordări specifice în această arie
• Necesită cunoștințe de bază referitoare la analiza
programelor și algoritmilor
3
INTRODUCERE
Componente
• Curs
▫ Noțiuni teoretice
▫ Elemente de bază de management de proiect
• Laborator
▫
▫
▫
▫
Noțiuni aplicate de management de proiect
Lucru în echipă
Fiecare semigrupă lucrează la un proiect
Proiect de semestru cu întreaga echipă
 ?Realizarea unui sistem de simulare a unei curse de mașini?
4
INTRODUCERE
Resurse
• Wiki-ul cursului
▫ http://elf.cs.pub.ro/mps/wiki/
• Portalul curs.cs.pub.ro
• Sala de laborator EG-405
• Instanță Redmine pentru dezvoltarea proiectelor
5
INTRODUCERE
Echipa MPS
•
•
•
•
Costin Boiangiu, [email protected]
Răzvan Deaconescu, [email protected]
Daniel Rosner, [email protected]
Ciprian Coman, [email protected]
6
INTRODUCERE
Evaluare
• Examen final – 4 puncte
• Proiect – 5 puncte
▫ Evaluarea echipei – 3 puncte (ponderată)
▫ Evaluare individuală – 2 puncte
• Activitate de laborator – 1 punct
• Minim 50% din activitatea de semestru (proiect +
laborator)
• Minim 50% la examenul final
• Prezentare la curs!
7
INTRODUCERE
Notare examen
• 4 puncte reprezentand rezolvarea unui subiect din
domeniul MPS ce va incerca reprezentarea unei situatii
reale.
• 2 puncte bonus pot fi obtinute astfel:
▫ [1.0 pct] Sustinerea unei prezentari de aproximativ 20 min
in cadrul cursului
▫ [0.5 pct] Oferirea unor raspunsuri corecte la intrebarile
referitoare la domeniul prezentarii
▫ [0.5 pct] Activitate in cadrul cursului si in cadrul
prezentarilor unor colegi
Atentie: prezentarea este obligatorie (conditie de trecere) ,
vor fi efectuate cate 3 prezentari/curs, bonus pentru
prima saptamana: 1pct, pentru a doua: 0,5pct!
8
INTRODUCERE
Notare proiect
• Proiectul are două forme de evaluare:
▫ evaluare proiectului: întreaga echipă primește note la diverse
milestone-uri; din acele note se calculează nota proiectului (NP)
(3 puncte)
▫ evaluare individuală: laboratoarele înseamnă prezentarea unor
livrabile și evaluarea acestor; se calculează o nota individuală
(NI) (2 puncte)
• Nota finală a proiectului (NF) este este obținută din nota
individuală și nota proiectului raportată la evaluarea
individuală
▫ raportată → se obțin puncte din nota proiectului conform cu
implicarea pe parcurs; dacă NP = 8, și NI = 7, studentul va obține
nota 8 * 7/10 = 5.4 pentru proiect
▫ formula este: NF = ( 2 * NI + 3 * NP * (NI/10) ) / 5
▫ NP și NI reprezintă note cuprinse între 0 și 10.
9
INTRODUCERE
10
Tema proiect – anul trecut (pareri?)
• Proiectul din cadrul acestui semestru presupune realizarea
unui sistem de simulare a competițiilor între mașini de
Formula 1.
• Masinile sunt descrise prin:
▫
▫
▫
▫
Accelerație
Viteza maximă
Manevrabilitate
Frană
Circuitul F1 de la
Monte Carlo
• Hărțile sunt descrise prin imagini grayscale
INTRODUCERE
Milestone-uri proiect – anul trecut
• Evaluarea echipei/proiectului (pentru 3 puncte) se va
realiza în cadrul a 4 milestone-uri.
▫ Săptâmăna 4, vineri, ora 23:00 – Specificațiile proiectului
(SRS – “Software Requirement Specifications”, SDD –
“Software Design Document”, Arhitectură) (0.5 puncte)
▫ Săptămâna 6, duminică, ora 23:00 – Viewer-ul (aplicația de
vizualizare a mașinilor) (0.5 puncte)
▫ Săptămâna 10, dunminică, ora 23:00 – Serverul (fizica
aplicației) (1 punct)
▫ Săptămâna 14, la curs – AI engine-ul și competiție; primele
două echipe au echivalat examenul final cu punctaj maxim
(1 punct)
11
INTRODUCERE
Varianta I - “Sistem Automat de Analiză şi
Extragere a Informaţiei din Documente”
• Transformarea documentelor scrise (ex: cărţi, ziare,
reviste, facturi, hărţi) în documente electronice (ex: PDF,
RTF) utilizabile pe o gamă largă de dispozitive, inclusiv
mobile
• Conservarea meta-informaţiei şi a aspectului original
(arhitectura multi-layer a documentului)
• Generarea conţinutului paginilor, layout-ului şi a ierarhiei
documentului
• Generarea informaţiilor relevante pentru efectuarea unor
căutări inteligente
INTRODUCERE
Ieșire
Intrare
Pre-procesarea imaginii
Scanare
Corecție
Analiza elementelor
document
Recunoașterea optică a
caracterelor (OCR)
Import
Export
Analiza structurală
Reguli
DB
PDF
METS/ALTO
(TIFF+JPEG)
XML (MARC)
INTRODUCERE
Titlul din antet
Paragraf
Titlu
Număr de pagină
Scris de mână
Ilustrație
Comentarii
Explicația ilustrației
Autor
Notă de subsol
Titlu
... Și desigur, tot textul.
INTRODUCERE
ÎNCEPUT
CONȚINUT
ÎNCHEIERE
INTRODUCERE
Subcapitolul 1
Subcapitolul 2
Capitolul 1
Capitolul 2
INTRODUCERE
INTRODUCERE
Varianta I - Valorificarea Rezultatelor
•
•
•
•
Formate ieșire utilizate:
METS/ALTO
Imagini (toate formatele clasice)
Export PDF
▫ Pagina originală în background, text formatat în foreground
▫ Informație structurată ierarhic (titlu, capitole, subcapitole,
secțiuni, liste figuri, etc.)
▫ Liniarizabil pentru încărcare rapidă
INTRODUCERE
Varianta II - Univers
19
INTRODUCERE
Varianta III - Jocuri
20
INTRODUCERE
Bibliografie
• “Rapid Development”, McConnell, Steve, Microsoft Press, 1996, ISBN 155615-900-5.
• “Information Technology Project Management”, Schwalbe, Kathy, 2nd ed.,
Course Technology, 2002, ISBN 0-619-03528-5 (include copie de evaluare
120-zile pentru MS-Project 2000).
• “UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling
Language”, Fowler, Martin. 3rd ed., Addison-Wesley. ISBN 0-321-193687.
21
INTRODUCERE
If you're 6 months late on a milestone due
next week but nevertheless really believe
you can make it, you're a project manager.
22
INTRODUCERE
Obiective specifice
• Înțelegerea clară a problemelor, factorilor de succes și a
riscurilor asociate cu dezvoltarea proiectelor în domeniul
software
• Rolul și scopul managementului de proiect
• Asimilarea etapele și procesele din cadrul ciclului de
viață al unui proiect
• Cunoașterea tehnicilor variate de planificare și de
management al unui proiect software
• Evealuarea metodologiilor de bază în proiectarea,
dezvoltarea, testarea și implementarea software-ului
23
INTRODUCERE
Obiective specifice (2)
• Examinarea metodologiilor de bază în proiectarea,
dezvoltarea, testarea și implementarea software-ului
• Examinarea tehnicilor variate de management a unei
echipe de dezvoltare software
• Necesitatea și tehnicile corespunzătoare de management
al utilizatorilor și ale așteptărilor acestora
• Utilizarea tehnicilor de planificare și dezvoltarea
arhitecturii software și a ciclului de viață a produselor
24
INTRODUCERE
It takes one woman nine months to have a
baby. It cannot be done in one month by
impregnating nine women (although it is
more fun trying).
25
INTRODUCERE
Conținut tematic
• Introducere
▫ Managementul de proiect – noțiuni introductive
▫ Particularitățile proiectelor software
▫ Noțiuni de bază: oameni, procese, produse, tehnologii
• Vedere de ansamblu a managementul de proiect
▫
▫
▫
▫
▫
Procese PMI (Project Management Institute)
Fazele unui proiect software
Structuri organizaționale
Planurile organizaționale ale proiectelor
Descrierea activității (SOW - Statement Of Work)
26
INTRODUCERE
Conținut tematic
• Faza de planificare
▫ Planurile de proiect
▫ Planificarea pas-cu pas a proiectelor










Alegerea proiectului
Identificarea domeniului și a obiectivelor proiectului
Identificarea infrastructurii
Analiza caracteristicilor
Identificarea produselor și a activităților
Estimări
Analiza riscurilor
Alocarea resurselor
Dezvoltarea unui plan de execuție
Implementarea proiectului
27
INTRODUCERE
Conținut tematic
• Faza de planificare
▫ Modele de dezvoltare ale ciclului de viața




Selectarea tehnologiilor
Planul tehnic
Metode structurate
Metode de dezvoltare rapida
▫ Metode avansate de planificare si analiza a proiectelor
 Liste de task-uri detaliate (WBS – Work Breakdown
Structures)
 Diagrame de baza ale fluxului de proiect
 Planificarea cailor critice in fluxul de proiect
28
INTRODUCERE
Conținut tematic
• Managementul bugetului
▫ Estimarea bugetului
▫ Modele pentru calcularea venitului net (NPV – Net Present
Value)
▫ Întoarcerea investiției (ROI – Return Of Investment)
▫ Modele de recuperare a investiției
• Managementul dezvoltării
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Modele de echipe
Procesarea cerințelor
Managementul configurațiilor
Metrici software
Limbaje de programare si unelte de dezvoltare
Managementul conflictelor si motivarea persoanelor
29
INTRODUCERE
Conținut tematic
• Evaluarea proiectelor
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Estimări tehnice
Estimări strategice
Analiza costurilor
Estimarea profitului
Managementul riscului și al schimbării
Estimarea eforturilor
30
INTRODUCERE
Conținut tematic
• Controlul proiectelor
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Raportarea stadiilor
Metrici de proiect
Analiza valorii adăugate
Managementul schimbărilor
Tehnici de comunicare
Îmbunătățirea proiectului
• Managementul contractelor
▫ Tipuri de contracte
▫ Termenii unui contract
▫ Încheierea unui contract
31
INTRODUCERE
Conținut tematic
• Managementul oamenilor
▫
▫
▫
▫
Motivația
Lucrul în echipă
Structuri organizatorice
Decizii și responsabilitate
• Fazele finale al proiectelor
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Recuperarea proiectelor
Documentația
Migrația
Evaluarea post-proiect
Închiderea
Succesul proiectului
32
INTRODUCERE
 Motivație
 Necesitate
 Obiective
 Impact
33
INTRODUCERE
34
Criza dezvoltării software
• Erori grave
▫ Sonde spatiale pierdute
(Venus ’60, Marte 99)
▫ Criza rachetelor – Cuba
1979
▫ Rachetele Patriot 1991
▫ Primul zbor Ariane 5
1996 artificii de 5
miliarde $
▫ Aeroportul Denver 19941996
▫ Anul 2000
▫ Incidente în fiecare lună
 bursa din Tokyo
 accidente de circulatie
• Proiectarea software
▫ Livrarea în întârziere a
tuturor proiectelor
▫ Cost mult ridicat față de
cel prevăzut
▫ Livrarea unui produs de
proastă calitate
▫ Eșuarea în majoritatea
cazurilor
▫ Studiu american din 1995:
81 miliarde $/an datorat
eșecului software
INTRODUCERE
If you don't know where you're going, any
road will take you there.
35
INTRODUCERE
Studiu de caz: Lucrare de doctorat
• “Sistem expert pentru prognoza actiunilor bursiere”
36
INTRODUCERE
Studiu de caz: Lucrare de doctorat
•
•
•
•
Interval de estimare: 10 secunde
Evaluare proces stochastic: Lanțuri Markov
70% predictie corectă. E suficient?
99% știință, 1% rutină
• Concluzii
▫ Evaluare comision
▫ Omul de știință nu este neaparat înclinat practic
▫ Un bun manager asigură un produs complet și viabil
37
INTRODUCERE
Studiu de caz: Microsoft (Redmond)
38
INTRODUCERE
Studiu de caz: Microsoft (Redmond)
• GM
▫ alege proiectul
▫ îl descrie într-o întâlnire celor 3 lead.
▫ se ocupă de împărțirea banilor, găsirea de noi resurse, rezolvarea de probleme
deosebit de importante (care trec de lead)
• PM-lead
▫
▫
▫
▫
împarte proiectul în sub-arii
scrie specificațiile high-level
supervizează pm-ii
se sincronizeazaăcu dev-lead și test-lead
▫
▫
▫
▫
supervizează dev-ii
se sincronizeză cu pm lead și test lead
scrie cod la nevoie
face code review
• Dev-lead
• Test-lead
▫ supervizează testerii
▫ se sincronizează cu dev lead și pm lead
▫ face code review la testeri
39
INTRODUCERE
Studiu de caz: Microsoft (Redmond)
• PM
▫
▫
▫
▫
▫
scrie specificatiile mid-level
împarte aria în “work item”-uri
face research
adună resursele de care au nevoie DEV si TEST
se sincronizează cu ceilalți PM
• DEV
▫ implementează specificațiile
▫ se sincronizează cu alți DEV-i
• TEST
▫
▫
▫
▫
scrie test planul
îl implementează
se sincronizează cu ceilalti TEST
face code review DEV-ului
40
INTRODUCERE
Good project managers know when not to
manage a project.
41
INTRODUCERE
Mulțumesc
42

similar documents