na és most hogyan tovább?!

Report
„…na és most hogyan tovább?!”
Vértes András
elnök
GKI Gazdaságkutató Zrt.
XXVIII. Vezérigazgatói Találkozó
Szidónia Kastélyszálló, 2014. szeptember 11.
GKI Zrt., www.gki.hu
A közép-kelet-európai országok
helyezésének alakulása, 2007-2014
Forrás WEF, Portfolio
GKI Zrt., www.gki.hu
Versenyképességi tükör
• Objektív elemek, szubjektív (felmérési) elemek, súlyozás
• Versenyképességi rangsor:
- IMD  mínusz 30 hely
- WEF  CZ, PL 30-40. helyen
 HU, RO, SK, SL, HR 60-80. hely
 az EU28-on belül a 24. helyen vagyunk
• Magyar előnyök
- árupiacok, munkaerőpiacok hatékonysága
- fizikai infrastruktúra
• Magyar hátrányok
- szélessávú mobilkommunikáció elterjedtsége
- üzleti környezet
óriási lemaradás!
- intézményi háttér
GKI Zrt., www.gki.hu
Magyar felzárkózás: elvesztegetett évtized
• Sajnos szinte minden tekintetben lemaradtunk a régióhoz
képest, nem zárkóztunk fel az EU-átlaghoz a csatlakozás óta
(GDP, beruházás, fogyasztás, 7 CEE ország közelít az EUátlaghoz)
• A régió három legfejlettebb országából (SI, CZ, HU) a három
legkevésbé fejlettbe kerültünk (HU, RO, BG + HR most)
GKI Zrt., www.gki.hu
GDP (PPS) per capita
(as per cent of EU average)
Source: Eurostat
GKI Zrt., www.gki.hu
Néhány közép-európai EU-tagállam
növekedése, 2000-2014 (1999=100)
Forrás: Európai Bizottság, GKI
GKI Zrt., www.gki.hu
Lezárkózók
• Okok többé-kevésbé beazonosíthatók
SL – állami bank, állami vállalat
CZ – euro elutasítása
HU – a túlzott politikai harc a gazdaságot is konccá tette
– jogbiztonság hiánya
– gazdasági kiszámíthatatlanság
– Magyarország és az EU kettéválasztása
GKI Zrt., www.gki.hu
Következtetések
• Igaz, hogy a gazdasági növekedés európai centruma KözépKelet-Európában volt, de nem mi voltunk azok
• A szlovénok és a csehek mindig is előttünk voltak, nem
közelítettünk hozzájuk.
• A baltiak, a szlovákok és a lengyelek messze mögöttünk
voltak, megelőztek minket és gyorsan zárkóznak fel.
• Románia és Bulgária olyan tempóban zárkózik fel, hogy ha mi
nem indulunk be, 10 év múlva messze előttünk lesznek.
• Veszély: visegrádi éllovasból balkáni leszakadóvá válunk
GKI Zrt., www.gki.hu
Nyugisabb világ jön… vagy mégse?
• Hat sérülékeny ország: Argentína, Venezuela, Thaiföld, Ukrajna, Oroszország,
Magyarország (Roubini)  ebből 1 pénzügyi csődben, 1 polgárháborúban,
2 egymással háborúban(!!)
• EU-tűzoltáson túl vagyunk, de még van mit eltakarítani (görög adósság), de
főleg építeni
• Sok múlik azon, hogy Fr. és Olaszo. etatista vagy piacpárti lesz
• M. Draghi és az ECB a sztár, a gazdasági kormányzás fő ereje (egyelőre)
• Kellenek a Bizottság segítségével kínálati oldali strukturális reformok
• A Tanácsnak fel kell építenie a hiányzó részeket: betétbiztosítás, euro-kötvény,
kisegítési mechanizmusok („whatever it takes”)
Fiskális és Politikai Unió, EU-adó, széthúzó trendek megfékezése
• Az igazi döntések Merkel, Karlsruhe és az SDP kezében vannak.
GKI Zrt., www.gki.hu
Valódi eredmények
• A költségvetési hiány – gyakori korrekciókkal – mindvégig
3% alatt maradt
• A beruházási rátánk 18-19%, elérte a régió alját.
• A kamatok jelentősen csökkentek.
• A külső nettó adósság és a rövidlejáratú adósság a GDPhez mérten jelentősen mérséklődött.
Adósság
2008
2013
külső nettó
61%
36%
rövidlejáratú
40%
28,5%
GKI Zrt., www.gki.hu
Fő makro gondok
• Hosszú távú és potenciális növekedés
• Lényegesen jobb üzleti klíma megteremtése
• Valódi teljesítmény-többletet hozó foglalkoztatás
• Az államadósság folyamatos csökkentése
• Külföldi kitettség mérséklése (az államadósság 60%-a
külföldi kezekben van)
• Összességében: mitől lesz felzárkózás?
GKI Zrt., www.gki.hu
GKI-Erste konjunktúra index, 2008-2014
Forrás: GKI
GKI Zrt., www.gki.hu
A GDP növekedése negyedévenként, 2006-2014
(előző év azonos időszaka = 100)
Forrás: KSH, GKI
GKI Zrt., www.gki.hu
A válság hatása a magyar iparágakra, 2008-2014
(2007. december = 100)
Forrás: KSH
GKI Zrt., www.gki.hu
Az alkalmazásban állók létszámának változása
az előző év azonos időszakához képest, 2010-2014
(ezer fő)
Forrás: KSH
GKI Zrt., www.gki.hu
Új költségvetési terhek keletkeznek
• A közszolgáltatások nonprofittá és nemzetivé tétele
 maga a vásárlás: a GDP 0,5-1%-a
 a vállalkozási szektor részére történő rezsicsökkentés
esetén az ágazat folyamatos dotációja évente minimum a
GDP 1%-a
• A stadionok befejezése és működtetése, Paks2 beruházásának
megkezdése szintén kb. a GDP 1%-a évente
• Az új EDP szabály miatt szintén a GDP 1%-ával kell
csökkenteni az államadósságot, így a költségvetési hiányt
• Mindez együtt évente a GDP 3%-ára rugó új terhet jelent
• Az államosítás sokba kerül!
GKI Zrt., www.gki.hu
Az államadósság nincs csökkenő pályán
• Az N-nel kezdődő hivatalok száma tart a végtelenhez
• Továbbra is mi finanszírozzuk a legdrágábban az adósságot
10 éves kötvény HU
RO
PL
BG
CZ
4,8% 4,5% 3,8% 3,2% 3,2%
• Forint árfolyama gyengül
 negatív hatása nagyobb, mint a rezsicsökkentés pozitívuma
• Az új EDP szabályok (MTO) megsértése miatt visszakerülhetünk
a túlzott deficit eljárásba
GKI Zrt., www.gki.hu
EU-tagországok államadóssága
a GDP százalékában, 2008-2014
Forrás: Európai Bizottság, GKI
GKI Zrt., www.gki.hu
Régióbeli kamatfelárak az eurókamatok felett,
2010-2014 (bázispont)
Forrás: Eurostat
GKI Zrt., www.gki.hu
Folyamatos romlás a bankszektorban
• A bankrendszer fele már magyar, de…
• NPL arány nem mérséklődik
• Hitelleépítés még mindig tart
 háztartások
 cégek (az NHP nem változtatta meg a tendenciát)
• Az ágazat rendkívüli túladóztatása folytatódik
 az állami pluszterhek idáig 1200 milliárd Ft-ra
rúgnak, most jön még vagy 900 mrd…
• Működő bankrendszer nélkül sehol nem volt és nincs
gazdasági fejlődés
GKI Zrt., www.gki.hu
Percentage of the banking system that
is foreign owned, CEE10 and EAP6
100
90
2008
80
2012
70
60
50
40
30
20
10
0
SI HU LV PL BG LT RO CZ SK EE
ES IT PT EL CY IE
Note: This percentage is calculated as the total assets of foreign owned subsidiaries/branches as % of total banking system assets
Source: André Sapir, Guntram B. Wolff (Bruegel) 2013.
GKI Zrt., www.gki.hu
Banki hitelek minősége negyedévenként,
2010-2014
Forrás: MNB
GKI Zrt., www.gki.hu
A lakossági hitelek nettó negyedéves változása,
2008-2014 (milliárd forint, árfolyamhatás nélkül)
Forrás: MNB
GKI Zrt., www.gki.hu
A magyar bankszektorra kivetett különadók,
2008-2013 (milliárd forint)
Forrás: OTP
GKI Zrt., www.gki.hu
„Tisztesség” – magyar módra
(Egy példa: lakossági eladósodás kezelése)
• Eredetileg szakmai egyetértés volt:
állam, bankrendszer, hitelfelvevők közös hibája
• Most elv: minden terhet a bankrendszerre!
- a Kúria kinyitott egy kiskaput, a kormány ebből autópályát csinált!
• Mi lenne tisztességes? Az állam is vigye el a balhé ráeső részét! 3 példa:
- a kamatemelésekből le kell vonni az országkockázat növekedését
(legalább 100bp), ez az állam terhe
- minden ÁSZF és blanketta-szerződés rendelkezett PSZÁF
engedéllyel, ha ez akkor tisztességes volt, akkor most is az, vagy ha
nem, akkor osztódik a felelősség
- az MNB vagy az állam még 2010 nyarán is lefedezhette volna a
CHF kinnlevőséget a devizatartalékból vagy az IMF hitelből (azóta a
Ft 15%-ot gyengült), ez mérsékelhette volna a terheket
• +1: az erőltetett kamatcsökkentés lényegesen gyengítette a forintot
GKI Zrt., www.gki.hu
A forint alapkamata, árfolyama és
állampapír-hozama, 2011-2014
GKI Zrt., www.gki.hu
Közép-európai devizák euró-árfolyama,
2010-2014 (2010. január = 100)
Forrás EKB
GKI Zrt., www.gki.hu
Összefoglalás 1.
Az eddigi gazdaságpolitika folytatásával csak az eddiginél
rosszabb eredményeket lehet elérni!
• Fő kérdés: mitől lesz tartós növekedés
eddigi motorok kifulladóban
 EU-fejlesztési források 20%-kal csökkennek 2014-2020
között
 a belföldi megtakarítás, felhalmozás szerény marad
 járműgyártás, építőipar növekedése lelassul
 „újraiparosítás” mint fejlesztési cél „csacsiság”
 az állami szolgáltatások modernizálása lenne indokolt
(főleg közoktatás, felsőoktatás, egészségügy, MÁV)
GKI Zrt., www.gki.hu
Összefoglalás 2.
Nincs más: új hazai vagy külföldi tőke kell az üzleti szektorba!
 jogi környezet és üzleti klíma javítása (euró bevezetés!?)
 a hitelezés beindulásához a bankrendszer kiszabadítása
 konvergencia program GDP-terve a kilábaláshoz nem elég…
2014 2015 2016 2017
2,3
2,5
2,1
3,1
 … és az államadósság csökkentéséhez sem!
79,1 78,9 77,5 74,7
 Ft gyengítése nem segít
• Vissza Európához
 párbeszéd itthon is
 az EU modernizálásában a hosszú távú magyar érdekek
érvényesítése
GKI Zrt., www.gki.hu
Köszönöm a figyelmet!
GKI Zrt., www.gki.hu
Reálkereset és nyugdíj, 2000-2014
(1999 = 100)
Forrás: KSH, GKI
GKI Zrt., www.gki.hu
A háztartási hitelállományok alakulása nemzetközi
összehasonlításban, 2008-2013
(2008. október =100, árfolyamszűrt)
Forrás: EKB, nemzeti jegybankok, MNB
GKI Zrt., www.gki.hu
Államháztartási hiány és államadósság
a GDP százalékában az EU-ban, 2014
Forrás: Európai Bizottság, 2014.
GKI Zrt., www.gki.hu

similar documents