ročné obdobia

Report
Tematický
okruh
Oblasť
UO
Obsahové
štandardy
Výkonové
štandardy
PRÍRODA
KO
Č.1 ROČNÉ
ROZLÍŠIŤ
OBDOBIA PODĽA
TYPICKÝCH
ZNAKOV
ROČNÉ
OBDOBIA
Edukačný cieľ, aktivity,
Učebné zdroje,
POROVNAŤ ROČNÉ OBDOBIA A UVIESŤ
PRÍKLAD - KEDY TO ROBÍME.
VYHĽADAŤ OBRÁZKY SÚVISIACE
S DANÝM ROČNÝM OBDOBÍM.
JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA,
VYHĽADAŤ OBRÁZKY TYPICKÉ PRE
DANÉ ROČNÉ OBDOBIE A PRESÚVAŤ ICH
SPRÁVNE PC MYŠOU PO PRACOVNEJ
PLOCHE ( POČÍTAČ, INTERAKTÍVNA
TABUĽA)
1.PPS ROĆNÉ OBDOBIA
2. PL – POMENUJ ROČNÉ OBDOBIA,
3. PL – ROZPRÁVAJ O ROČNÝCH
OBDOBIACH,
POMÔCKY - PC, INTERAT´VNA TABUĽA,
METODICKÝ ZÁSOBNÍK,
SPRACOVALA : DANIELA
OBRÁZKY : www.google.sk
TEXT: BÁSEŇ ŠTYRI – METODICKÝ ZÁSOBNÍK,
HÁDANKY –VLASTNÝ TEXT

similar documents