Slévárna KASI

Report
Společnost KASI, spol. s r.o. vybudovala v průmyslové zóně Nový Bydžov Zábědov v letech 2010 -2011 moderní slévárnu tvárné a šedé litiny.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
obchodní firma: KASI, spol. s r. o.
právní forma:
Společnost s ručením omezeným
sídlo:
Masarykovo nám. 1544, 53002 Pardubice
soud:
spisová značka:
Krajský soud v Hradci Králové
C 2864
IČ:
47470011
kapitál: vklad 10 100 000 Kč
jednatelé: Ing. Stanislav Ulm, Přemyslova 347, 53501 Přelouč
Ladislav Lhoták, Za Sokolovnou 764, 53341 Lázně Bohdaneč
www.kasi.cz
Společnost KASI, spol. s r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem prvků pro
kanalizace.
• Je největším českým výrobcem kanalizační litiny
• Je největším dodavatelem kanalizační litiny pro stavbu českých dálnic
Záměrem společnosti KASI, spol. s r.o. byla výstavba slévárny šedé a tvárné
litiny a zajištění odlitků pro vlastní potřebu a pro komerční užití bez závislosti
na ostatních dodavatelích dle nejnovějších trendů včetně inovací produktů.
www.kasi.cz
www.kasi.cz
KAPACITA
• 28 000 tun nataveného kovu/rok
• 22 000 tun odlitků/rok
• automatická linka HWS má výkon 200 kompletních forem/hodinu
ODLÉVANÉ MATERIÁLY:
• šedá litina ČSN EN-GJL 200, 250, 300
• tvárná litina ČSN EN-GJS 400, 500, 600
www.kasi.cz
TECHNICKÉ PARAMETRY ODLITKŮ:
• max. rozměr odlitku je Ø800 mm a výška odlitku do cca 280 mm
• hmotnost odlitku je do 60 kg/ks
www.kasi.cz
ČSN EN GJL-250
16,1 kg
ČSN EN GJL-250
9,3 kg
ČSN EN GJL-200
3,5 kg
ČSN EN GJL-250
10,1 kg
ČSN EN GJL-200
ČSN EN GJL-250
24 kg
24,6 kg
TAVÍRNA
•
•
•
•
•
tavení probíhá na dvou 6ti tunových středofrekvenčních indukčních pecích o příkonu 4 MWh
tavící pece jsou provozovány na principu MELT + HOLD
hodinový tavící výkon je 6 t/h a denní kapacita tavení je 144 t/den
víka pecí jsou vybavena odsávacími zákryty, které jsou potrubím napojeny na filtrační stanici
pro výrobu tvárné litiny je nainstalováno zařízení na modifikaci kovu pomocí
plněného profilu
www.kasi.cz
FORMOVNA
Automatická formovací linka má výkon 200 kompletních forem/hodinu.
Formování probíhá principem zhutnění formy pomocí stlačeného
vzduchu a následného dolisování. Jako formovací směs je používána
jednotná bentonitová směs vyráběná na pískovém hospodářství
v těsné blízkosti linky.
Odlévání probíhá na automatickém licím zařízení vybaveného zařízením na očkování litiny do
proudu tekutého kovu.
www.kasi.cz
JADERNA
Jádra se vyrábí metodou COLD BOX na dvou vstřelovacích strojích LAEMPE LL 10.
www.kasi.cz
CÍDÍRNA
Navazující technologií po formovací lince je chladící tunel. Po vytlučení odlitků z forem probíhá
cyklus dokončujících operací dle požadavků jednotlivých zákazníků. Tryskání je prováděno na
průběžném tryskacím zařízení.
www.kasi.cz
SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI
Společnost KASI, spol. s r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
Kvalita odlitků je prokazována řádnou dokumentací dle požadavků našich obchodních partnerů.
Mezi základní metody měření patří:
• měření rozměrů podle výkresové dokumentace
• zkouška pevnosti v tahu
• zkouška tvrdosti
• metalografie
• chemické složení
Využíváme přednosti programu QuikCAST na simulaci lití a tuhnutí odlitků.
www.kasi.cz
PŘEDNOSTI
www.kasi.cz
•
nejmodernější dostupné
technologické a výrobní zařízení v ČR
•
automatizovaný proces
zaměřený na sériovou výrobu
•
vysoká produktivita
•
schopnost odlévat tenkostěnné odlitky
•
minimální zásah lidského faktoru do
výrobního procesu
•
zpracování výkresové dokumentace
v 2D i 3D
•
šetrné k životnímu prostředí
KONTAKTY
Fakturační adresa:
KASI, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544
Pardubice 530 02
Vedení slévárny:
Ing. Jan Dašek
[email protected]
Korespondenční adresa:
KASI, spol. s r.o.
Průmyslová zóna - Zábědov
Nový Bydžov 504 01
Obchodní oddělení:
Jiří Dolének
+420 606 720 929
[email protected]
Tel: +420 495 496 072
www.kasi.cz
+420 731 634 715
Ing. Iveta Urválková +420 733 611 901
[email protected]
www.kasi.cz
Děkujeme vám za
pozornost.

similar documents