Doba bronzová Doba *elezná 4.ro*ník

Report
Doba bronzová
Doba železná
4.ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Inovace a zkvalitnění výuky
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
EU Peníze školám
Název: Doba bronzová, doba železná
Anotace: Období v pravěku, kdy se rozšířily nástroje vyrobené z bronzu a
železa. Charakteristika tohoto období – vývoj civilizace, nástroje z bronzu a
železa.
• Vypracovala: Mgr. Iva Hořejší
• Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Vlastivěda
• Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, která
lze využít i k opakování.
• Ročník: 4. ročník
• Datum vytvoření: 20. 2. 2012
Pravěk
•
•
•
•
Nástroje:
z kamene, kostí a ze dřeva
1. nástroj – pěstní klín
později dokonaleji
opracované – vrtání,
broušení, zasazování čepelí
do rukojetí ze dřeva nebo
parohu
Mladší doba kamenná
• Mnoho let trvalo než člověk začal ve svém životě
využívat kov, než objevil jak ho zpracovat.
• 1. kov, který člověk využíval bylo zlato a měď
(nevýhoda: bylo ho málo a je měkký)
• šperky (korále, závěsky, přívěšky)
• nástroje (sekery, dýky, klíny,
šídla, dlátka)
Kolem 3. tisíciletí př. n. l.
vynález nového kovu - bronzu
Doba bronzová
• Slitina mědi (90%) a cínu (10%)
• Výhoda: tvrdší než měď
• Nevýhoda:drahý
(nedostatek mědi – dovoz)
a křehký
Vyrábí se:
 zbraně, nástroje –
dýky, sekeromlaty,
meče, dýky, kopí, srpy,
šídla
 šperky – jehlice,
náušnice,
náramky,čelenky,
náhrdelníky, přívěšky
 ochranná zbroj –
náholenice, štít, pancíř
Odlévání bronzu
v kamenných formách
Doby bronzová:
 vznik dálkového obchodu
z Čech – dobytek, kožešiny, vosk, obilí
do Čech – měď, jantar, sůl
 vývoj společnosti  zemědělci, řemeslníci –
kováři, kovolijci, kovotepci
Doba železná
• Poslední období pravěku nový kov = železo
• Prvními skutečně dokonalými výrobci železa
byli Chetité, kteří do historie vstoupili jako
výteční válečníci, zejména díky zbraním ze
železa. Tajemství výroby železa si pečlivě
chránili.
Železo
• Výhody železa – výrobky jsou pružné, pevné,
ostré, ložiska železných rud jsou ve střední
Evropě rovnoměrněji rozložená
• Nevýhoda – pracná výroba
• Výroba železa probíhala v malých pecích,
částečně zahloubených do země. výsledná
železná houba se pak dále musela kováním
opracovávat do kujné hmoty.
Vyrábí se:
 nástroje – nože (rukojeť z paroží), dláta, pily, srpy,
kosy, sekery, dláta, nůžky, břitvy, vidle, rádlo s
železnou radlicí (místo dřevěného háku), součásti
koňských postrojů (podkovy)
 zbraně – meče, nože, kopí
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/historie.html
http://leccos.com/index.php/clanky/doba-bronzova
http://cestyapamatky.cz/kolinsko/ohare/archeologicke-nalezy
http://www.pokladymoravy.cz/?page_id=338
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/mesto/20030710.htm
http://soltysz1.rajce.idnes.cz/pravek
http://www.muzeumcl.cz/tiskove_zpravy.html
http://historika.fabulator.cz/Doba_kamenn%C3%A1.html
http://ro.sio.si/borut/Kovine/zelezna_doba.htm
http://www.nm.cz/old/hm/sal_3-4.htm
http://janicqa567.blog.cz/1011/doba-bronzova
http://www.prahanoviny.cz/2011/04/04/kdyz-se-ve-statenicich-odleval-bronz/
http://muzeum.boskovice.cz/sbirky.htm
http://medaile-uh.blog.cz/0709
http://vtm.zive.cz/aktuality/stroje-vas-nahradi-v-zamestnani-pripravte-se
https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/
Téma: Doba bronzová a železná, 4. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.
Windows XP Professional
PowerPoint
Autor: Mgr. Iva Hořejší
ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

similar documents