kombinált szállítás - DE Műszaki Kar

Report
LOGISZTIKA
Előadó: Dr. Fazekas Lajos
Debreceni Egyetem
Műszaki Kar
Áruszállítási rendszerek
6. előadás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az áruszállítási rendszerek főbb
feladatai
•
•
•
•
•
Az alap-,
a segéd-,
az üzemanyagok,
a félkész- és késztermékek,
valamint a hulladékok
helyváltoztatása a…
1.
2.
3.
4.
kitermelés,
a termelés,
a felhasználás
és a hulladékfeldolgozás
helye között.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az áruszállítás végrehajtási lehetőségei
• A vállalatok sajátjárműveikkel saját célra
végzett szállítások;
• Fuvarozó (közlekedési és magánvállalkozók), és
a szállítmányozó (speditőr) vállalatok által
végzett szállítmányok.
• A közhasználatú fuvarozók (pl. MÁV, MAHART,
HUNGAROCAMION) szolgáltatásait - díj
ellenében - bárki igénybe veheti.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Az áruszállítási feladatok főbb csoportjai a
feladási és rendeltetési helyek egymáshoz
viszonyított földrajzi elhelyezkedése szerint
Áruszállítási
feladatok
Nemzetközi
Interkontinentális
Transzkontinentális
Belföldi
Távolsági
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Körzeti
(regionális)
Helyi
(városi)
A szállítási láncok felosztása
• Közvetlen (egytagú) szállítás (átrakás nélkül);
• Összetett (többtagú) szállítás (átrakással):
• Hagyományos megoldású szállítás (árukat vagy
egységrakományokat raknak át):
• Kombinált szállítás (zárt konténert vagy magát
a szállítójárművet rakják át).
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Néhány tipikusnak tekinthető szállítási
lánc elvi vázlata
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Összetett szállítás
• Az összetett szállítást végző szállítási láncok
rendszerint háromtagúak,
• De nagy szállítási távolságra történő
interkontinentális, nemzetközi szállításoknál
több tagú szállítási láncok is előfordulhatnak
(pl. közúti elfuvarozás - vasúti szállítás - tengeri
szállítás - közúti elfuvarozás.)
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Integrált szállítási (logisztikai) lánc
• Egységes anyagáramlási rendszerré
összefogott a téráthidalási funkciót betöltő
üzemi belső szállítás (anyagmozgatás) és a
külső szállítás,
• valamint az idő-áthidalási funkciót betöltő
üzemi belső szállítás (anyagmozgatás) és a
külső szállítás,
• valamint az idő-áthidalási funkciót betöltő
tárolás (JIT-elvű anyagellátás).
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Forgalomszervezési megoldások:
•
•
•
•
Közvetlen,
Vonali,
Gyűjtő,
Elosztó.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Ábrák a következő
dián!
Forgalomszervezési eljárások a
közlekedésben
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Forgalomszervezési megoldások (1)
• Közvetlen vagy direkt forgalom: egy feladó és
egy címzett között egy fuvareszköz
igénybevételével megvalósuló árutovábbítás,
amely során a fuvarozásra kerülő árumennyiség
állandó marad, tehát útközben fel- és lerakások
nem történnek.
• Vonali forgalom: A feladási és a rendeltetési
állomás között ugyanazzal a fuvareszközzel
történik a helyváltoztatás. A küldemények
kirakása és berakása az átrakodó helyeken valósul
meg. A járművön ugyanazon a helyen, az egyes
szakaszokon más-más küldeményt továbbítanak.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Forgalomszervezési megoldások (2)
• Árugyűjtő, áruterítő-rendszer: A fuvareszköz kiindulási és végpontja
megegyezik. Az egyes megállóhelyeken – amelyek a gyűjtő-, ill.
elosztópontok lehetnek – történik az áruk ki- és berakodása,
közbenső tárolása.
• Szállítmányozói gyűjtőforgalom rendszere: Általában gyűjtőponttól
gyűjtőpontig szervezett menetrendszerű forgalom, ahol a kiinduló
ponton a szállítmányozók raktáraikban gyűjtik az árukat addig, amíg
a darabárukból egy kocsirakomány mennyiség össze nem gyűlik. A
gyűjtőpontok között döntően direkt forgalom keretében jut el az
áru.
• Hub and spoke (csillagpontos vagy kerékagy-küllő) rendszer: így
működnek a légi expressz-vagy gyorspostaszolgálatok (DHL, TNT,
MPL). A cégek postai küldemények és áru eljuttatását vállalják
meghatározott időpontig vagy idő előtt háztól-házig forgalomban.
Az áruk útjának teljes szervezésével, önálló szerződéses és
felelősségi háttérrel valósítják meg a lehetséges leggyorsabb
árueljuttatást.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Egységrakomány-képző eszközök
• Szállítóládák, -rekeszek, -keretek;
• Rakodólapok:
– általános célú (800x1200 mm-es Euró-rakodólap);
– különleges célú (hordó szállító, tekercsszállító stb.;
• Konténerek (szállítótartályok):
– kiskonténerek (1-3 m3);
– közepes konténerek (3 m3-nél nagyobb, 20 lábnál
kisebb);
– nagykonténerek (3 m3 -nél nagyobb és 20 láb vagy a
feletti hosszúságú).
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Hagyományos áruszállítási rendszerek
• Vasúti-,
• Közúti-,
• Vízi-,
• Légi-,
• Csővezetékes-,
• Kombinált-
áruszállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Vasúti áruszállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Vasúti áruszállítás
• A vasúti áruszállítás elsősorban nagy árumennyiségek
(tömegáruk) viszonylag nagy távolságra való továbbítására
alkalmazható előnyösen.
• A vasúti teherkocsik felosztása:
– általános célú (pöre, nyitott, fedett);
– speciális (élő állat-szállító; romlandó árut szállító, tartálykocsi
mélyített rakfelületű kocsik, önürítő kocsik);
– kombinált szállításhoz alkalmazottak (pl. Ro-La kocsik).
• A vasúti teherkocsikat - ha azok a feladási helyen nem
tesznek ki egy irányvonati mennyiséget - célszerűen ún.
csomóponti rendszerbe szervezve továbbítják. Ennek
lényege, hogy egy adott körzet kis forgalmú ún. vonali
középállomásai (szatellitek) egy csomóponti állomáshoz
kapcsolódnak, és azzal együtt egy csomóponti körzetet
alkotnak.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A csomóponti rendszer elve a vasúti
áruszállításban
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Vasúti áruforgalom
lebonyolításának
típusesetei.
Áruszállítási módok előnyei és
hátrányai (1)
Vasúti
Előnyei
- Nagy tömegű és kiterjedésű
áru egyszerű továbbítása
- Kedvezőbb díjak
- Környezetkímélő
- Kiterjedt vasúthálózatok
- Menetrendszerinti gyakoriság,
rögzített fuvarozási idő
- Konténeres és kombinált
fuvarozási lehetőségek
- Zárt rendszerű forgalom, mely
gyorsabb és biztonságosabb
közlekedést biztosít
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Hátrányai
- Kötött pálya miatt nincs
háztól-házig szállítás
- Rugalmatlan árkalkuláció
- Hosszabb továbbítási idő
- Kis távolságon
gazdaságtalan
- Feladási ponthoz közeli
elágazás vagy iparvágány
szükséges
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Közúti szállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Közúti szállítás
• Bár a közúti áruszállítás elsősorban a viszonylag rövid távú
helyi és körzeti (regionális) forgalomban gazdaságos,
számos előnye miatt azonban a távolsági (belföldi és
nemzetközi) forgalomban is gyakran alkalmazzák.
• A közúti áruszállító járművek csoportosítása:
–
–
–
–
–
–
tehergépkocsik
általános célú (nyitott rakfelületű, zárt rakszelvényes);
különleges célú (önürítő, önkirakodó, tartályos, hűtőgépes stb.);
pótkocsik
általános célú (normál rakfelületű, nyerges félpótkocsi);
különleges (billenőszekrényes, trélerek, cementszállító,
tejszállító, üzemanyag-szállító stb.);
– vontatók (normál kivitelű, nyerges kivitelű).
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Közúti szállítás
• A közúti szállítójárművek maximális méretei:
–
–
–
–
–
legnagyobb szélességi mérete 2,5 m,
legnagyobb magassági mérete 4 m,
a szóló jármű legnagyobb hossza 12 m,
a nyerges szerelvény legnagyobb hossza 16 m,
a pótkocsis szerelvény legnagyobb hossza 18 m.
• A nemzetközi közúti forgalomban részletesen
szabályozva vannak a megengedhető legnagyobb
össztömegek. Ezek az előírások országonként eltérőek.
• Magyarországon a legnagyobb tengelyterhelés 10 t, a
pótkocsis és nyerges szerelvények legnagyobb
összgördülő tömege 38 t lehet.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Áruszállítási módok előnyei és
hátrányai (2)
Közúti
-
Előnyei
Kötetlen pálya
Háztól-házig szállítás
Konténerszállítás
Gyors
Elfogadható költségek
Rugalmas díjszabás
Fuvarozási szerződés
Átrakás nélküliség
Elfogadható kockázat
-
-
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Hátrányai
Környezetszennyezés
Magas energia és
munkaerő igény
Utak határállomások
zsúfoltsága, szűk áteresztő
képessége
Visszfuvar nem mindig
biztosított
Út és vonal-engedélyezés
Forgalmi korlátozások,
balesetek
Rakomány tömeg méret
határai
Rossz minőségű utak
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Vízi szállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Vízi szállítás
• A vízi áruszállítást elsősorban tömegáru nagy távolságra
történő továbbítására célszerű igénybe venni akkor, ha az
áruk eljutási ideje viszonylag hosszú lehet.
• A vízi áruszállítás járműveinek felosztása:
– folyami hajók:
• vontató- és tolóhajók,
• uszályok (bárkák),
• önjáró áruszállító hajók ( szárazáru-szállító, folyékonyárú-szállító,
különleges rakodású)
• tengeri hajók
– áruszállító hajók:
• folyékonyáru-szállítók (nyersolaj-szállító, gázszállító, vegyi anyag-szállító);
• hűtőhajók (gyümölcsszállító, hússzállító, stb.)
– kombinált forgalmat lebonyolító hajók:
• konténerhajók, komphajók, Ro-Ro hajók, bárkaszállító hajók
• folyami-tengeri hajók.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Áruszállítási módok előnyei és
hátrányai (3)
Tengeri
Előnyei
Hátrányai
- Nagy tömegű áru
továbbítására képes
- Kedvező díjak
- Az áruknak megfelelő
hajók bérelhetők
- Kombinált fuvarozás
lehetősége
- A fuvarozásra feladott
áruról az azt
megtestesítő értékpapírt
adnak ki (B/L)
- Hosszú fuvarozási idő
- Magas biztonsági
költségek
- Magas csomagolási
költség
- Kikötők távolsága
- Kisebb kikötők
zsúfoltsága, nem
megfelelően korszerű
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Áruszállító hajókra vonatkozó
koncepciók
• A hajók térfogatának mérőszámait az Oslói Egyezmény
szerint BRT -ben (bruttó regisztertonnában) és NRT-ben
(nettó regisztertonnában) adják meg (1 regisztertonna
= 100 köbláb = 2,83 m3. NRT a tiszta térfogat jelenti.
• A hajók hordképességét dwt-ben adják meg, a dwt
(deadweigh all told) hordképesség az a tonnában
kifejezett tömeg, amit a teljesen felszerelt, üres,
üzemkész állapotban levő hajó, a nyári merülésvonaláig
merülve fel tud venni.
• Magyarország folyami hajózás szempontjából
legfontosabb vízi útja a 2860 km hosszú, nyolc országot
összekötő Duna. A Duna-Majna-Rajna.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Szabványos konténerek
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Vízi szállítás
Ezért célszerű az
áruszállító hajókra
vonatkozó
szabályokat
betartani!
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Légi áruszállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Légi áruszállítás
• A légi áruszállítást elsősorban akkor célszerű igénybe venni,
ha kis mennyiségű, tömegegységre nagy értelmű árukat kell
nagy távolságra, sürgősen eljuttatni. Ilyen áruk pl. a gyorsan
romló áruk (pl. primőr gyümölcsök, zöldségek, vágott virág),
az élő baromfi (pl. naposcsibe) sürgősen beszerezhető
pótalkatrészek, gyógyszerek, ékszerek, szőrmék stb.
• A légi áruszállítás járműveinek csoportosítása:
– merevszárnyú repülőgépek
– az utasforgalomból kivont, a légi áruszállítás céljaira átalakított
személyszállító gépek;
– személy- és áruszállításra is alkalmas repülőgépek;
– kifejezetten áruszállítási célra kifejlesztett ún. áruszállító
repülőgépek.
– forgószárnyú repülőgépek (helikopterek).
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Légi áruszállítás
• A légi áruszállításra különleges konténereket
alakítottak ki.
• A légi áruforgalom menetrend szerinti (vonal-)
járatokkal vagy áruszállító különjáratokkal
(charter járatokkal) bonyolítható le.
• A légi áruszállításban különösen nagy ( kb. 40%) a
kis "(20 kg alatti) küldemények aránya.
• A sürgős kis küldemények háztól-házig
szállításával erre szakosodott expressz szállító
vállalatok (pl. TNT, DHL) bízhatók meg.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Konténerek és félkonténerek, valamint rakodólapos
rakományok továbbítására egyaránt alkalmas
áruszállító repülőgép
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Áruszállítási módok előnyei és
hátrányai (4)
Légi
Előnyei
Hátrányai
- Gyors
- Magas fuvardíj
- Nagyfokú biztonság
- Szigorú méret- és
- Alacsony biztosítási díj
súlykorlátozás
- Veszélyes anyagok
fuvarozásának
tilalma
- Környezetszennyezés
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Csővezetékes áruszállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Csővezetékes áruszállítás
• Rövid szállítási távolságok esetén az áruk mozgása az
enyhe lejtésű csővezetékben a gravitációs energia hatására
jön létre, nagy szállítási távolságok esetén helyhez kötött
szivattyúkkal, illetve légszállítógépekkel segítik elő a
mozgást.
• Viszonylag rövid távú helyi szállításra is alkalmazzák pl. a
közművek a települések víz-, illetve gázellátásának
biztosítására, vagy pl. erőművekben pernye, salak, vagy
cukorgyárakban cukorrépa, répaszelet szállítására.
• Nagy távolságra elsősorban energiahordozók (pl. kőolaj,
kőolajtermékek, földgáz) szállítására célszerű alkalmazni,
folyamatos szállítási igény esetén. (Barátság II, Adria
vezeték, Testvériség vezeték).
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Csővezetékes áruszállítás
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Kombinált szállítás
• A kombinált szállítás esetén egy szerződés
keretében két vagy több közlekedési alágazat
(vasúti, közúti, vízi úti, légi) vesz részt egy adott
szállítási feladat megoldásában, az áru egy
szállítási egységben jut le a feladótól a címzettig.
• A kombinált szállítás célja a különböző
közlekedési alágazatok olyan együttműködésének
megvalósítása, ami a szállítási láncok
kialakításakor az egyes közlekedési alágazatok
előnyeinek egyesítését lehetővé teszi, a
hátrányok egyidejű kiküszöbölésével.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A kombinált áruszállítási rendszerek
csoportosítása
• Konténeres szállítási rendszer;
• Tágabb értelemben vett huckepack szállítási rendszer,
amelynél az egyik közlekedési alágazat szállítójárművein
továbbítják a másik közlekedési alágazat szállítójárműveit.
• A tágabb értelemben vett huckepack szállítási rendszer
felosztása:
–
–
–
–
közúti/vasúti,
közúti/vízi (Ro-Ro; Roll on- Roll off);
vasúti/vízi (Ro-Ro);
folyami/tengeri (Si-So; Swimm in-Swimm aut)
• Környezetvédelmi okok miatt is törekszenek a közúti
szállítás visszaszorítására.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A kombinált szállítás
• A kombinált szállítás fő előnye az optimális közlekedési
munkamegosztás megvalósításán túlmenően az, hogy
integrált szállítási (logisztikai) láncok kialakítását teszi
lehetővé.
• A kombinált fuvarozás - a közúti szállítással való
árversenyben - csak kb. 500-700 km-nél nagyobb szállítási
távolságok esetén tud előnyt szerezni (tranzitforgalom,
export-import áruforgalom) .
• A kombinált forgalom termináljai a helyi és/vagy a körzeti,
valamint a távolsági áruszállítást lebonyolító közlekedési
alágazatok (pl. vasút-közút, vasút-viziút) kapcsolódási helyei.
• A kombinált forgalom termináljait célszerűen a
logisztikai/áruforgalmi központokba telepítik, illetve gyakran
a kombiterminálokat fejlesztik tovább logisztikai/áruforgalmi
központokká.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Kombinált szállítás
• A konténeres szállítás valamennyi közlekedési
alágazatban megvalósítható.
• A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) által
szabványosított ún. 20 lábas (1 C típusú) konténer
befoglaló méretei 2438x2438x6058 mm, legnagyobb
bruttó tömege 20320 kg.
• Ezek szállítására általános rendeltetésű vasúti kocsik
közül az alacsony oldalfalú pőrekocsik vagy a normál
pőrekocsik használhatók.
• A nagykonténerek közúti szállításához egyaránt
alkalmazhatók a normál rakfelületű és a speciális
alvázkeretű közúti járművek is.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Kombinált szállítás
• Az IS0 konténereket az alvázhoz kell kapcsolni,
forgóreteszek alkalmazásával.
• Egyes közúti szerelvények 20 láb hosszú
konténerek fel- és lerakodására hidraulikus
oldalrakodó berendezéssel is el vannak látva.
• Az átrakási feladatok megoldására a
leggyakrabban
– sínpályához kötött konténerbakdarukat,
– teleszkópos mobil rakodógépeket
– vagy konténermozgató nyeregkocsikat használnak.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A Ro-La rendszer
• A Ro-La rendszer (Rollende Landstrasse = gördülő
országút) lényege:
• A tehergépkocsik (nyerges szerelvények)
homlokrakodón át felhajtanak a kis átmérőjű
kerekekkel ellátott, alacsony rakfelületű vasúti
kocsikra.
• A célállomáson a közúti járművek hasonló módon
"saját keréken" gördülnek le a szerelvényről.
• A vasúti szállítás közben a gépkocsivezetők a
szerelvényhez kapcsolt személykocsiban
(hálókocsiban) utaznak.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A Ro-La rendszer
• A rendszer előnye, hogy:
– nem igényli a közúti járművek különleges kialakítását,
– valamint, hogy egyszerű és gyors a fel- és lehajtás.
• Hátrányként említhető:
– a különleges vasúti kocsik nagy beszerzési költsége,
– a kis kerékátmérő miatti kedvezőtlen tulajdonságok,
– valamint a szállított tehergépkocsik vagy nyerges
vontatók nagy holt tömege.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A Ro-La rendszer
• A kombinált szállítás esetében a legnagyobb
hátrányt a viszonylag nagy átrakási és
termináli költségek jelentik, amelyek az összes
szállítási költség felét is kitehetik.
• EU-szinten ezért arra törekszenek, hogy ezeket
a költségeket új átrakási technológiák
alkalmazásával csökkentsék.
• Magyarország 1992-ben kapcsolódott be a RoLa forgalomba.
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A Ro-La rendszer
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Speciális anyagmozgató eszközök
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Konténerek átrakása vonatról
kamionra és repülőre
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Összefoglaló:
(Áruszállítási rendszerek)
• Forgalomszervezési megoldások
• Hagyományos áruszállítási rendszerek:
– Vasúti-,
– Közúti-,
– Vízi-,
– Légi-,
– Csővezetékes-,
– Kombinált áruszállítás
• Ro-La rendszer
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Köszönöm figyelmüket!
Viszont látásra!
Debreceni Egyetem Műszaki Kar

similar documents