Matematika 6. ro*ník

Report
Matematika
6. ročník
PRAVIDLA HRY
aneb
Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít
Co nás čeká – 1. pololetí
TÉMA (DÍL UČEBNICE)
MĚSÍC
POZNÁMKY
ROZŠÍŘENÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA 1. STUPNĚ (1)
září
Pravidla výuky a hodnocení
ČÍSLA OPERACE S NIMI
září
Opakovací pracovní list, 2 testy
GEOMETRICKÉ ÚTVARY V ROVINĚ
PRVNÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
DESETINNÁ ČÍSLA (2)
září
říjen
Opakovací pracovní list, test, rys
Souhrn, psaní, oprava
Porovnávání, zaokrouhlování, násobení a dělení
listopad
desetinných čísel 10, 100, 1000 Jednotky délky, hmotnosti,
obsahu, převody jednotek Násobení desetinného čísla
přirozeným číslem, desetinným číslem Dělení desetinných
čísel přirozeným číslem; aritmetický průměr
2 – 3 testy, ústní zkoušení, velký
DÚ
ÚHEL A JEHO VELIKOST (3)
Pojem úhel. Přenášení úhlu, měření úhlu, osa úhlu. Sčítání prosinec Úhly kolem nás
a odčítání úhlů – stupně a minuty, úhly pravé, ostré, přímé,
2 testy, rys
tupé.
DRUHÁ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
leden
Souhrn, psaní, oprava,
sebehodnocení
Co nás čeká – 2. pololetí
TÉMA (DÍL UČEBNICE)
DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL (2)
Prvočísla, složená čísla Pravidla dělitelnosti Společný dělitel,
společný násobek
OSOVÁ SOUMĚRNOST (3)
Osa souměrnosti a zobrazování v osové souměrnosti Útvary
osově souměrné a souměrně sdružené podle středu
TROJÚHELNÍK (3)
Trojúhelník – značení stran a úhlů, druhy trojúhelníků
Významné úsečky v trojúhelníku, těžiště trojúhelníka
TŘETÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
OBJEM A POVRCH KVÁDRU A KRYCHLE (3)
Kvádr, krychle a jejich obrazy. Síť kvádru a krychle. Povrch
kvádru a krychle. Jednotky objemu. Objem kvádru a krychle.
ZLOMKY (EL)
Základní tvar, krácení a rozšiřování zlomků Společný
jmenovatel, převod na společný jmenovatel, porovnávání
OPAKOVÁNÍ PO TÉMATECH
ČTVRTÁ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
MĚSÍC
POZNÁMKY
leden
2 testy, ústní zkoušení
únor
rys – pravidelné
mnohoúhelníky, test
březen
březen
březen
test
rys – trojúhelníky, test
Souhrn, psaní, oprava,
sebehodnocení
duben
2 – 3 testy, velký DÚ
duben
2 testy, velký DÚ, ústní
zkoušení
květen
červen
pracovní listy
Souhrn, psaní, oprava,
sebehodnocení
1. Nosím pomůcky,
jsou to moje zbraně
• ŽK a diář – nosím vždy a všude
• Sešit na M – jeden velký A4 školní + jeden A5 malý
domácí; jeden malý tenký ve škole na testy
• Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou
střídat –do diáře požadavky na změny
• Rýsovací pomůcky na každou hodinu M:
o
o
o
o
o
Kružítko
Pravítko nebo delší trojúhelník
Trojúhelník s ryskou
Naostřená tužka nebo mikrotužka
Guma
• Kalkulačka je dovolena na některé hodiny.
2. Jsem celkově připraven:
Matematika začíná už večer!
• Chodím včas spát
• Snídám, svačím a dodržuji pitný režim
o přestávkách
• WC používám o přestávce
• Pomůcky mám v pořádku a při ruce
• Na čtvrtletní písemku jsou dovoleny
cucavé bonbóny, pití, rozinky
3. Jsem celkově připraven:
Ve škole a doma úspěšně pokračuje!
• Hodin M se účastním AKTIVNĚ (jsem duchem na nich)
• Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a
žádat konzultace
o Ptám se po dokončení věty, neskáču do řeči, hlásím se
o Konzultace jsou pro všechny, kdo potřebují; jsou ale po dohodě s
vyučujícím – tzn. ne vždy hned a nikdy těsně před oznámeným
testem či písemkou
o Každý den doma AKTIVNĚ otevírám sešit na M a diář
o Mám zapsány všechny DÚ, požadavky na další hodiny (sešit), termíny
testů a písemek, časy konzultací (diář)
BONUS: Moudra pro úspěšnost
v matematice, aplikovatelná i na život
• Pokud je matematika tvým nepřítelem, snaž se ji
poznat. Nepřítele, kterého neznáš, nemůžeš porazit.
• Když se chceš půl roku flákat, počítej s tím, že se
pak můžeš stejně dlouho snažit naplno, než začnou
být vidět lepší výsledky. A to bývá pozdě.
• Kdo se bojí, nesmí do lesa. A na matematiku už
vůbec ne.
• Jestli si myslíš, že to dokážeš, dokážeš to. Jestli si
myslíš, že to nedokážeš, máš pravdu. (Mary Kay Ash)

similar documents