Diseminare - Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi

Report
Colegiul Tehnic
Dimitrie Leonida Iasi
PROIECTE LEONARDO
DA VINCI
Mobilităţi VETPRO, Apel
2012
Programele Leonardo da
Vinci - VETPRO
•
Finanțare Comisia Europeană
•
Schimb de experiență între
statele membre ale Uniunii Europene
•
Calitate și inovație
•
Creativitate și competitivitate
Șanse pentru :
•
Finanțarea proiectelor
•
Schimb de experiență la nivel
european
•
Creșterea calității actului
european
•
Integrarea eficientă a tinerilor în
mediul economic și social
•
Dialog multicultural
IAŞI
LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/309
- Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor
antreprenoriale necesare integrării eficiente a
tinerilor pe piaţa muncii21-27 aprilie 2013 Sevilla , Spania
LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/310
-Viitorul nostru începe în şcoală12-18 mai 2013 Southampton,
Anglia
Echipa de gestiune a proiectelor
Prof. Irina-Elena Aporcăriţei- coordonator proiect
Prof. Gabriela Chiperi- responsabil cu formarea şi
pregătirea participanţilor
Ec. Nina Chirilă- responsabil financiar
Dezvoltarea mecanismelor şi
instrumentelor antreprenoriale necesare
integrării tinerilor pe piaţa muncii
LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/309
COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA IAŞI
ONECO- Consultoria&Movilidad , Sevilia,
Spania
Participanţi :
12 (10 formatori şi profesori VET şi 2
responsabili cu resursa umană)
Perioada mobilităţii:
21 aprilie-27 aprilie2013
Participanţi
Aporcăriţei Irina-Elena
Bălan Eveline-Simona
Bejan Maria
Blanaru Oana-Mihaela
Cadiş Mihaela-Narciza
Chiperi Gabriela
Cişman Amelia
Ghimici Cristina-Alina
Ghimici Vasile-Ciprian
Huidu Violeta-Mariana
Măcărescu Cristiana-Maria
Ungureanu Raluca-Daniela
Obiectivele proiectului
•O1. Valorificarea practicilor europene în domeniul educaţiei antreprenoriale.
•O2. Dezvoltarea competenţelor formatorilor privind mecanismele şi
instrumentele antreprenoriale necesare transferului acestora pentru
eficientizarea integrării tinerilor pe piaţa muncii.
•O3.Exersarea competenţelor de aplicare a tehnicilor moderne de instruire
pentru dezvoltarea managementului resurselor personale şi marketingului
personal.
•O4. Promovarea dialogului multicultural şi dezvoltarea competenţelor
lingvistice într-o limbă străină în domeniul antreprenoriatului.
Obiectivele proiectului - corelate cu nevoile participanţilor în ceea ce priveşte
formarea în domeniul antreprenoriatului, depăşirea dificultăţilor în transferul
teoriei la cerinţele concrete din viaţa socioeconomică, exersarea unor tehnici
eficiente de management şi marketing personal, exersarea competenţelor
lingvistice şi multiculturale , deschiderea spre cunoaşterea unor economii de
piaţă, ce funcţionează pe principiile sănătoase ale antreprenoriatului şi
concurenţei
Programul mobilităţii
-
O săptămână 21-27 aprilie 2013
2 zile vizite culturale
5 zile stagiu
Activităţile din cadrul stagiului s-au desfăşurat la:
sediul ONECO- Sevilla
I.E.S. Jacaranda
Centro de Profesorado de Sevilla
Colegiul San Jeronimo
Universitatea din Sevilla
Aernnova
Centro deFormation Permanente
Activităţile din program:
•
•
•
•
Asistenţe la lecţii
Ateliere de lucru
Dezbateri şi mese rotunde pe tema proiectului
Prezentări de programe pentru inserţia
profesională a tinerilor
• Întâlniri cu specialişti în orientarea în carieră
„Fără cuvinte”
Activităţi culturale
Activităţi la Oneco şi Universitatea din Sevilla
- Departamentul de orientare profesională
Activităţi la Centro de Profesorado de
Sevilla
Activităţi la Oneco şi Centro de Formation PermanenteProiectul REDES
Activităţi la Colegiul IES Jacaranda
Activităţi la Colegiul San Jeronimo
Impresii şi Concluzii
• O experienţă utilă şi un stagiu foarte bine organizat de
ONECO
• Am văzut o preocupare din partea tuturor instituţiilor
pentru pregătirea elevilor
• Exemple de bune practici în abordarea conţinutului
teoretic în vederea realizării legaturii eficiente cu viaţa
reală
• Adaptarea specializărilor la piaţa muncii este foarte
bine concepută la nivelul planurilor de învăţământ
• O ţară cu tradiţii,obiceiuri şi obiective culturale şi
turistice deosebite.
Experienţa engleză în proiecte de
mobilitate Leonardo da Vinci
Viitorul nostru începe în şcoală
LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/310
• Beneficiar : Colegiul Tehnic Dimitrie
Leonida , Iaşi, ROMÂNIA
• Partener : International Study
Programmes Ltd. The Manor, Hazleton
Cheltenham GL54 4EB, EnglandSouthampton
• Durata
: 1 săptămână (12-18 mai
2013)
• Participanţi : 15 profesori
Participanţii
Agachi Ştefania Luminiţa
Apopei Camelia
Aporcăriței Irina-Elena
Burlibașa Carmen-Cezarina
Costaș Cătălin Mihai
Dănilă Cristina Daniela
Dodoiu Feryan
Hîncu Ileana-Cristina
Iacoban Maria-Alina
Manciu Ortansa- Claudia
Moisuc- Nani Lavinia
Pintilie Georgian Cosmin
Rădvan Mihaela
Suciu Ionela Vanina
Vrâncianu Aurelia
Scopul
• Dezvoltarea competenţelor participanţilor privind
utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de
motivarea elevilor pentru învăţare şi pregătire
profesională
Relevanţa
•
Atractivitatea educaţiei şi a formării
profesionale
•
Motivarea pentru învăţare şi pregătire
profesională
•
Motivarea pentru continuarea studiilor şi
prevenirea abandonului şcolar
•
Schimb de experienţă în domeniul pedagogiei
şi psihopedagogiei
Stagiul de formare
Ziua 1- Activităţi desfăşurate la Third Age Centre , Jury’s Inn,
Southampton şi Prezentarea colegiului Cantell Maths& Computing
College :
• Teme:
• - „Continuarea studiilor după vârsta de 16 ani”
• „Motivarea elevilor prin crearea unui mediu de învăţare adecvat „
• Dezbatere, atelier de lucru (elaborarea unor chestionare şi a unor
instrumente pentru automotivare şi captarea atenţiei elevilor), discuţii,
prezentări
Ziua 2- Activităţi desfăşurate la Applemore Technology College si
Highbury College, Southampton
• Teme:
• - „ Necesitatea dezvoltării personalităţii în mediul educaţional„
• - „Dezvoltarea unor tehnici şi metode moderne pentru a stimula
interesul elevilor faţă de şcoală , dar mai ales pentru a-i motiva pe
elevi să continue studiile după vârsta de 16 ani”.
• Prezentări, mese rotunde, asistenţe didactice, atelier de lucru
(proiectarea un program de activităţi interdisciplinare,
transdisciplinare, extracurriculare)
Ziua 3- Activităţi desfăşurate la Fareham College, Southampton
• Asistenţe la activităţile cu caracter educativ şi de consiliere de la
Farenham College. Participanţii completează fişe de observaţie
• •
Prezentări curriculum, dezbatere, masă rotundă , atelier de
lucru (elaborarea în funcţie de specialitatea fiecăruia a unui plan
de lecţie axat pe aptitudinile şi interesele elevilor şi proiecte
pentru designul sălilor de curs)
Ziua 4- Activităţi desfăşurate la Eastleigh College,
Southampton
• Teme „ Cum îi motivăm pe elevi să rămână la şcoală”,
• „Predarea în lipsa motivaţiei”
• Prezentare, masă rotundă, dezbateri, atelier de lucru (elaborarea
unor strategii şi oferirea unor exemple concrete de acţiuni sau
activităţi pentru motivarea elevilor şi conceperea unor planuri şi
programe pentru remediere, reintegrare şi recuperare )
Ziua 5- Activităţi desfăşurate la STEM ( Science,
Technology, Engineering&Mathematics)- participanţii
împreună cu specialiştii englezi au elaborat prezentări de
tip poster sau Power Point
•
Dezbatere coordonată de Mindo Virk, reprezentant al
Comisiei Minorităţilor etnice de la Upper Shirley High School,
cu tema „ Integrarea valorilor multiculturale în procesul
dezvoltării personale – noi căi de organizare a activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare pentru evitarea excluderii şi
discriminărilor”
•
Masă rotundă despre metodele şi strategiile utilizate în
motivarea elevilor în ţările europene
Sesiunea de evaluare, sub forma unui colocviu , însoţită de
înmânarea Certificatelor Europass Mobility
Activităţi de pregătire
Activităţi desfăşurate la Third Age Centre şi Jury’s Inn ,
Southampton
Activităţi desfăşurate la Applemore Technology College si
Highbury College
Activităţi desfăşurate la Fareham College
Activităţi la STEM
Activitati culturale Southampton
Vizite culturale la Londra, Portsmouth si Wincester
Impresii şi Concluzii
• International Study Programmes Ltd. este un
partener foarte serios
• Toate activităţile au fost organizate conform
seriozităţii britanice
• Un sistem de învăţământ adaptat la realitate
• Am remarcat condiţiile materiale deosebite
din şcoli
• O experienţă multiculturală de neuitat

similar documents