Spu*t*ní prezentace

Report
PowerPoint 2007:
Spuštění prezentace
Lekce 25
Úkol
Skryjte 1. a 2. snímek prezentace.
Spustit prezentaci lze třemi způsoby:
– stisknutím klávesy F5
– přes kartu „Prezentace“
– ..... Na třetí způsob se pokuste přijít sami. Postup pak
zapište do poznámek tohoto snímku.
Tip: Potřebujete-li se během prezentování dostat
přímo do jiného snímku, klepněte na pravé tlačítko
myši, vyberte položku „Přejít na snímek“ a zvolte
konkrétní snímek podle jeho nadpisu.
Prezentace pro výuku dějepisu v 8. ročníku
2
Habsburská monarchie
v 1. polovině 19. století
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
Monarchie po vídeňském kongresu
Země habsburské monarchie po r. 1815
Nástup reakce
Metternichovský absolutismus
Otázky a úkoly
Prezentace pro výuku dějepisu v 8. ročníku
4
Monarchie po vídeňském
kongresu
habsburská říše součástí Německého spolku
(34 států)
stát mnoha zemí a národů (viz následující
mapa)
snaha zachovat zpátečnické reakční pořádky
(Svatá aliance)
Prezentace pro výuku dějepisu v 8. ročníku
5
Země habsburské monarchie po r. 1815
Prezentace pro výuku dějepisu v 8. ročníku
6
Nástup reakce
Krok zpět
 opuštění politiky
osvícenských reforem
 snaha zachovat společenské
vztahy z doby před VFR,
nebo dokonce před
samotným osvícenstvím
 kníže
a
Bonaparte = dva
nejvýraznější muži v jeho
životě
František I. (1792-1835)
Prezentace pro výuku dějepisu v 8. ročníku
7
Metternichovský absolutismus
Kancléřova politika
potírání všech projevů
vycházejících z osvícenství
a VFR
policejní aparát a ostrá
cenzura
důsledkem zpomalení
společenského vývoje
Klemens Metternich
(1773-1859)
Prezentace pro výuku dějepisu v 8. ročníku
8
Otázky a úkoly
1. V čem spočíval rozdíl mezi osvícenským a
reakčním absolutismem?
2. Co bylo podstatou metternichovského
absolutismu?
3. Proč je František I. někdy uváděn jako
František II.?
4. Kde byste v České republice hledali rodinnou
hrobku Metternichů?
5. Byly všechny národy žijící v rakouské
monarchii rovnocenné?
Prezentace pro výuku dějepisu v 8. ročníku
9

similar documents