A fi platitor de TVA: un drept sau o obligatie?

Report
Masuri anti-avoidance si anti-frauda in domeniul TVA- Efecte
concrete sau doar birocratie?
Dan Schwartz
Managing Partner
RSM Scot srl
www.rsmscot.ro
[email protected]
Romanian Tax, Law and Lobby Conference
Willbrook Platinum, Bucuresti
29 Martie 2012
Motto
“De ce sa o facem simplu cand se poate
complicat?!”
Vechi proverb romanesc cu aplicabilitate practica in zilele noastre
www.rsmscot.ro
A fi platitor de TVA: un drept sau o obligatie?
Articol 153, alineat (1), Cod fiscal:
“Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau
intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de
TVA cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal
competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:
a) Inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:
1. Daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de
scutire prevazut la art.152 alin. (1) cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderi
mici;
2. Daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire
prevazut la art.152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa
b) Daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la
art.152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfirsitul lunii in care a atins sau a depasit acest
plafon;…”
www.rsmscot.ro
A fi platitor de TVA: un drept sau o obligatie?
•
•
•
Aliniatul (71) al articolului 153 Cod fiscal (introdus prin OUG 125/2011, cu efect de la
01.01.2012) statuteaza dreptul autoritatilor fiscale de a stabili prin OMFP criterii
pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA la cererea contribuabilului
societate comerciala infiintata in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si modificata ulterior;
“Organele fiscale competente stabilesc pe baza acestor criterii daca persoana
impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica
pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA” (!!!???)
OMFP 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in
scopuri de TVA stabileste 6 criterii principale si 25 de subcriterii pe baza carora se
stabileste punctajul necesar aprobarii inregistrarii in scopuri de TVA
www.rsmscot.ro
Evazionist fiscal versus contribuabil corect: avantaje-dezavantaje
•
•
•
•
Aliniatul (9) al Art. 153 Cod fiscal stabileste situatiile in care autoritatea fiscala anuleaza
inregistrarea in scopuri de TVA a unui contribuabil.
Principalele motive de deinregistrare se refera fie la statutul de contribuabil inactiv sau cu
activitate temporar suspendata, fie la nedepunerea de deconturi de TVA in conditiile legii, fie la
neefectuarea de achizitii/livrari, fie la situatia in care administratorii/asociatii unei societati
comerciale au comis infractiuni la legislatia fiscala.
Aliniatul (10) al articolului 1563 Cod fiscal stipuleaza obligatia persoanelor impozabile al caror
cod de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art.153 lit.a)-e) de a completa si depune la
autoritatea fiscala competenta a unei declaratii privind TVA colectata care trebuie achitata la
bugetul de stat in conditiile legii pentru tranzactii efectuate in perioada in care codul lor de TVA
a fost anulat
Aliniatul(14) al art.11 Cod fiscal stipuleaza faptul ca TVA platita catre furnizori al caror cod de
TVA a fost anulat si care au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare
in scopuri de TVA conform art.153 a fost anulata nu este deductibila, cu exceptia achizitiilor de
bunuri de la companii aflate in executare silita (prevedere legala partial in vigoare incepand cu
01.07.2012)
www.rsmscot.ro
Concluzii
•
•
•
•
Noile masuri anti-frauda introduse in legislatia fiscala se adauga altora cu
continut similar si efect practic nesemnificativ (Registrul Operatorilor
Intracomunitari, taxarea inversa aplicata in cazul tranzactiilor cu produse agricole
etc.), dar care transforma legislatia fiscala romaneasca intr-un hatis birocratic din
ce in ce mai greu de defrisat de catre contribuabilii corecti.
Limitarea dreptului unui comerciant de a desfasura tranzactii in calitate de
platitor de TVA poate avea implicatii serioase din punct de vedere al respectarii
principiului european al liberei circulatii a bunurilor si capitalurilor pe teritoriul
EU
Birocratia excesiva- catalizator pentru evaziunea fiscala.
Birocratia excesiva-frina in calea investitiilor straine (si a cresterii economice in
general) cu efect negativ vizibil, concretizat in scaderea nivelului acestora in
primele luni ale 2012 comparativ cu anul 2011.
www.rsmscot.ro
Q&A?
www.rsmscot.ro
Multumesc!
www.rsmscot.ro

similar documents