Durata proiectului

Report
Stagiile de practica – garantia succesului in cariera
ID 140692
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”
Investeşte în oameni!
Valoarea totala a proiectului: 2.170.917, 72 lei
Beneficiar: S.C. TECHNOSTEEL LBR S.R.L. Iasi
Partener 1: Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iasi
Partener 2: S.C.Info Educatia S.R.L.
Durata proiectului: 18 luni
Grupul tinta al proiectului:
• 500 de studenti din anii I-IV din domeniile metalurgie, mecanica,
electronica, electrica, automatizari, inginerie economica, chimie, care
vor participa la activitati de consiliere profesională, din care 240 vor
efectua apoi stagii de practica.
Obiectivul general al proiectului:
- imbunatatirea procesului de tranzitie de la scoala la
viata activa cu efecte directe asupra cresterii gradului de
ocupare in randul studentiilor din domeniile tehnice prin
derularea de activitati integrate de informare, consiliere si
orientare profesionala, simulare a mediului de lucru intreprindere simulata - si planificare timpurie a carierei.
Obiective specifice:
• facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin dezvoltarea de
parteneriate pe termen mediu si lung intre universitati si
intreprinderi;
• adaptarea si imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare
profesionala prin dezvoltarea si implementarea de instrumente de
planificare timpurie a carierei - Plan de cariera;
• cresterea ocupabilitatii studentilor din domeniile tehnice prin
derularea de activitati de simulare reala a mediului de lucru.
Activitatile proiectului:
1. Activitati de management, monitorizare si evaluare;
2. Activitati de informare si constientizare a elevilor privind importanta si
necesitatea participarii la actiuni de consiliere si orientare profesionala
continue (6 campanii de informare);
3. Activitati de consiliere si orientare profesionala (500 de studenti consiliati);
4. Activitati de organizare si derulare a programelor de practica;
5. Dezvoltare infrastructura virtuala si fizica pentru tranzitia de la scoala la
viata activa;
6. Activitati de informare si publicitate.
Rezultate anticipate:
•
6 campanii de informare organizate;
•
240 de studenti participanți la activități de tipul stagii de practică;
•
240 de subventii a cate 200 lei/ student pentru participarea la stagiile de practica;
•
500 de studenti consiliați și orientați profesional;
•
500 de subventii a cate 100 lei/ student pentru participarea la programul de consiliere
profesionala;
•
20 de workshopuri de testare a abilitatilor si competentelor studentilor realizate.
•
4 vizite de studiu in IMM organizate,
•
1 concurs stagii de practica realizat;
•
12 studenti premiati pentru cele mai bune rezultate obtinute in timpul stagiilor de practica;
•
12 premii a cate 1.500 lei/ student castigator concurs.
Rezultate anticipate:
• 4 conferinte de presa organizate;
• 1 cercetare asupra procesului de planificare timpurie a carierei;
• 1 manual de informare privind intreprinderile simulate;
• 1 laborator pentru mediul de lucru simulat specific creat;
• 1 intreprindere simulata dezvoltata;
• 1 laborator de practica dezvoltat;
• minimum 4 parteneriate dezvoltate pentru promovarea si replicarea intreprinderii
simulate create;
• 4 vizite de bune practici organizate;
• 1 ghid "Construirea unei cariere incepe prin activitati de consiliere si orientare
profesionala" multiplicat in 1000 exemplare;
• 1 conferinta – Consilierea si orientarea profesionala – cheia succesului profesional
Date de contact
Beneficiar:
Partener 1:
Partener 2:
S.C. TECHNOSTEEL LBR S.R.L.
Str. Chisinaului, nr. 132A, Iasi
Mobil: 0733311100
Fax: 0232215335
E-mail: [email protected]
Universitatea Tehnica “Gheorghe
Asachi” Iasi
Str. Prof. dr.doc. Dimitrie Mangeron,
nr.67, Iasi
Tel: 0232 278 683
E-mail: [email protected]
S.C. Info Educatia S.R.L.,
Str. Sos. Nationala nr. 178-180, Iasi
Tel: 0232 242 215
E-mail: [email protected]
[email protected]
Pentru informaţii suplimentare:
Tel. 0745.377.399
E-mail: [email protected]
Manager Proiect, Toia Violeta

similar documents