Detalii click aici.

Report
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU
I.Ş.J. Călăraşi
MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor
cheie de matematică, științe și tehnologii
POSDRU/85/1.1/S/58914
Domeniul major de intervenție 1.1: Accesul la educație și
formare profesională inițială de calitate
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU
I.Ş.J. Călăraşi
CE ÎNSEAMNĂ MaST ?
MaST = Matematică, Științe și Tehnologii
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
Ce înseamnă Networking ?
Networking = lucru în rețea
www.mastnet.ro
OIPOSDRU
I.Ş.J. Călăraşi
Cum se asigură egalitate de şanse în proiectul
MaST Networking?
• Prin promovarea optimă la nivel judeţean a proiectului astfel încât orice
unitate de învăţământ sa poată participa la competiţia MaST-TOP;
• Dă posibilitatea participării tuturor elevilor interesaţi în cadrul Atelierelor
de Inovare şi Creativitate;
• Se asigură formarea cadrelor didactice pentru a aborda altfel lectiile din
disciplinele MaST;
• Utilizarea platformei de comunităţii virtuale MaST-networking
www.mastent.ro, http://elearning.mastnet.ro:8180/ael/login.jspx care
oferă posibilitatea elevilor şi cadrelor didactice să se înscrie şi să
comunice pe teme de interes comun, să particpe la diferite cursuri, să
consulte materiale educaţionale;
• Caravana MaST promovează în şcoli izolate experimente şi experienţe din
Atelierele de Inovare şi Creativitate din şcolile participante în competiţia
MaST-TOP.
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU
I.Ş.J. Călăraşi
Caravana MaST
•
•
•
•
Promovarea proiectului și a activităților acestuia;
Stimularea interesului elevilor pentru domeniul MaST;
Promovarea unui mod interactiv de predare-învățare;
Dezvoltarea unui mod de gândire creativ, inovativ .

similar documents