FORMACJE RO*LINNE NA ZIEMI

Report
FORMACJE ROŚLINNE NA ZIEMI
Kiełbowska Mirosława
Kozłowska Anna
Kwiatkowska Patrycja
Rzeszewicz Patrycja
Stępniewska Beata
Formacje roślinne na ziemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wiecznie zielone lasy równikowe.
Lasy i sawanny strefy podrównikowej.
Pustynie strefy zwrotnikowej.
Roślinność strefy podzwrotnikowej.
Lasy liściaste i stepy strefy umiarkowanej.
Strefa lasów iglastych- tajga.
Strefa tundry.
Wiecznie zielone lasy równikowe.
Wiecznie zielone lasy równikowe.
• Brak wyraźnych pór roku
• Okres wegetacyjny trwa przez cały rok
• Temperatura powietrza sięga 25⁰C do 28⁰C
• Opady atmosferyczne ok. 2000mm
• Gleby mało żyzne (żółtoziemy i czerwonoziemy)
Las równikowy
Las namorzynowy
Wiecznie zielone lasy równikowe.
• Występują drzewa liściaste o wys. 80m
• Drzewa posiadają korzenie podporowe
• Gatunki drzew: mahonie, hebany, balsa,
kauczukowce, drzewiaste paprocie
• Obecność epifitów
• Nad morzami i rzekami występują namorzyny
Wycinka mahoniowca
Wiecznie zielone lasy równikowe.
Obszar występowania:
• Kotlina Kongo
• Zatoka Gwinejska
• Nizina Amazonki
• Półwysep Malajski
• Wyspy Indonezji
Lasy i sawanny strefy podrównikowej
• Im dalej od równika tym większa roczna
amplituda temperatur
• Obecność pory deszczowej i suchej
• Opady ok. 1000mm
• Wysokość drzew w lasach do 35m
• Drzewa w czasie suszy zrzucają liście
Sawanna
Drzewa na sawannie
Baobab
Baobab
Lasy i sawanny strefy podrównikowej
• Gatunki drzew: akacja, drzewo tekowe,
eukaliptusy
• Obszary lasów monsunowych: Azja S i SE,
Australia N i NE
• Na sawannach dominują wieloletnie trawy
• Wysokość traw 2-4m
• Wśród traw pojedyncze drzewa (akacje, baobaby)
Lasy i sawanny strefy podrównikowej
Obszar występowania sawanny:
• Sudan
• Afryka SE i E
• Na północ i południe od lasu równikowego
Pustynie strefy zwrotnikowej
• Duże dobowe amplitudy temperatur
powietrza
• Opady atmosferyczne poniżej 250mm
• Roślinność skąpa lub jej brak
• Suchorośla, sukulenty, karłowate krzewy
• W oazach palma daktylowa
Oaza na pustyni
Pustynie strefy zwrotnikowej
Obszary występowania:
• Sahara
• Namib
• Pustynia Arabska
• Pustynie Australii
Roślinność strefy podzwrotnikowej
• W klimacie śródziemnomorskim w Europie
rośnie makia
• W Ameryce N zarośla z karłowatymi dębami,
opuncja, agawa
• W klimacie monsunowym: drzewa szpilkowe,
bambusy, liczne krzewy
Makia
Agawa
Roślinność strefy podzwrotnikowej
• W
klimacie
podzwrotnikowym
wilgotnym
znaczne dobowe i roczne amplitudy temperatur
powietrza
• Opady
do
1800mm,
lasy
podobne
do
równikowych
• W klimacie skrajnie kontynentalnym występują
pustynie i półpustynie
Bambus
Lasy liściaste i stepy strefy
umiarkowanej
• Wpływ na gatunkowość ma odległość od oceanu
• Wraz z odległością od oceanu wzrasta roczna
amplituda temperatur powietrza
• Opady od 200-2000mm
• Lasy liściaste występują na glebach płowych i
brunatnych
Las liściasty
LAS DĘBOWY
LAS BUKOWY
Lasy liściaste i stepy strefy
umiarkowanej
• Na bielicowych glebach obecne są bory
• Występują: dęby, buki, graby, jesiony, topole,
olchy, brzozy
• Stepy występują na czarnoziemach
• Opady na stepach sięgają 400mm
• Okres wegetacji stepów przypada na jesień i
wiosnę (czas opadów)
STEP
PRERIA
PAMPA
PUSZTA WĘGIERSKA
Lasy liściaste i stepy strefy
umiarkowanej
Stepy występują:
• Kazachstan
• Ukraina
• Rosja
• Nizina Węgierska
• Środkowe Chiny
• Ameryka N i S
Strefa lasów iglastych- tajga.
• Duże roczne amplitudy temperatur powietrza
• Opady 300-700mm
• Obecność: świerków, sosen, modrzewi, jodeł
• Obszar: Azja N, Europa N, Ameryka N (N)
TAJGA
Tajga
TUNDRA
Strefa tundry
• Temperatura latem max 10⁰C, zimą -40⁰C
• Opady 250-750mm
• Okres wegetacyjny 90dni
• Latem gleba odmarza na kilkadziesiąt
centymetrów

similar documents