DSI_provinciale_infosessies_nov2014_deel_02

Report
DSI - informatiesessie voor lokale besturen
DSI-platform
een uitwisselingsplatform voor digitale
stedenbouwkundige informatie
provinciale infosessies, najaar 2014 - deel
2
1
DSI - informatiesessie voor lokale besturen
Agenda
 wat is DSI? (zie deel 1: ‘alle plannen op tafel’)
 DSI oplaadloket + gebruik gegevens
 Analyse beschikbaarheid digitale plangegevens
 Aanpak
2
DSI Oplaadloket + gebruik gegevens
 gebruiksvriendelijke en eenvoudige toepassing om informatie over
dossiers en adviesvragen/adviezen over deze dossiers uit te
wisselen.
 bronbeheerders kunnen:
 dossiers met betrekking tot stedenbouwkundige informatie
opladen (conform de richtlijn)
 dossiers beheren
o dossierstukken toevoegen/verwijderen
o nieuwe procedurestappen toevoegen/verwijderen
o dossiers verwijderen
o dossiers publiceren
 adviesvragen omtrent dossiers uitsturen naar adviesverleners
3
DSI Oplaadloket + gebruik gegevens
 adviesverleners kunnen:
 een overzicht krijgen van de dossiers waarvoor zij gevraagd verder
advies te geven
 informatie over een dossier downloaden
 een advies uitbrengen
 adviezen verwijderen
 oplaadloket raadpleegbaar op volgende link:
https://ro.ruimtevlaanderen.be/drodsi-press
 toegang vragen bij lokale beheerder
 gebruikershandleiding voor oplaadloket: 'Gebruikershandleiding
Uitwisselingsloket DSI'
4
DSI Oplaadloket + gebruik gegevens
Overzichtsscherm oplaadloket
5
DSI Oplaadloket + gebruik gegevens
Document raadplegen in oplaadloket
6
DSI Oplaadloket + gebruik gegevens
Geodata raadpleegbaar als wms
http://ro.ruimtevlaanderen.be/drodsi-geoserver/wms
7

similar documents