CONSILIUL CONCURENTEI

Report
CONSILIUL CONCURENŢEI
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Liberalizarea pieţei de transport feroviar
provocări pentru asigurarea competitivităţii şi
asigurarea finanţărilor
Alba Iulia, 9 – 10 aprilie 2014
Forumul pentru Mobilitate Durabilă şi Dezvoltare
Metropolitană
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Liberalizarea transportului feroviar
Începand cu anul 2007 piaţa UE a fost deschisă complet
pentru transportul feroviar de marfă, iar din anul 2010
pentru serviciile de transport internaţional de pasageri.
Al IV-lea pachet feroviar are ca scop reformarea cadrului
legislativ european feroviar și stabilirea unui spațiu
feroviar unic european.
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Propuneri legislative ale Comisiei Europene
• deschiderea pieței pentru serviciile de transport
feroviar intern de călători (începând cu decembrie 2019)
• guvernanța infrastructurii feroviare
• interoperabilitatea sistemului feroviar
• siguranța feroviară
• Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene
• standardizarea costurilor întreprinderilor feroviare
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Sistemul feroviar din România
• 3 societăţi cu capital de stat : CNCF C.F.R. S.A.,
SNTF “CFR Marfă” S.A. şi SNTF C.F.R. “Călători”
S.A.;
• 25 de operatori de transport feroviar cu capital
privat de marfă si călători - deţin în prezent circa
50% din piaţa transportului feroviar de marfă,
respectiv aproximativ 3% din piaţa transportului
feroviar de călători.
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Sursa: IBM Global Business Services - Indicele de liberalizare al transportului feroviar în 2011
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Consiliului feroviar monitorizează:
-
-
-
asigurarea accesului în condiţii transparente şi
nediscriminatorii la infrastructura feroviară din
România;
asigurarea caracterului nediscriminatoriu al tarifelor de
acces
la
infrastructură,
monitorizarea
pieţei,
supervizarea documentului de reţea;
evoluţia anuală a pieţei transportului feroviar de
marfă şi de călători.
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
2013
Studiul de piaţă privind transportul feroviar de marfă în
România
Obiectivul : cunoaşterea pieţei feroviare de marfă în contextul
privatizării C.F.R. Marfă
Măsuri de eficientizare a sectorului de transport feroviar marfă:

realizarea de investiţii semnificative pentru reabilitarea şi efectuarea
unor lucrări de întreţinere a infrastructurii feroviare;

modernizarea platformelor de depozitare a unităţilor pentru transport
intermodal;

achiziţia de material rulant nou şi modernizarea celui existent;

modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale şi a
infrastructurii aferente.
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR

Sondajul realizat de Gallup în 2011 pentru DG Transport and
Mobility referitor la gradul de mulţumire al călătorilor cu trenul din
Uniunea Europeană

Eşantion reprezentativ folosit în fiecare dintre cele 25 ţări membre
UE care deţin reţea de cale ferată

În România eşantionul a fost de 412 persoane pentru călători cu
vârsta peste 15 ani

Întrebările la care respondenţii au răspuns au vizat:
- aprecierea gradului de mulţumire faţă de staţiile feroviare
- aprecierea gradului de mulţumire faţă de mersul trenurilor şi de
facilităţile din tren
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Rezultatele sondajului
Conexiuni cu transportul public
Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,
4 = foarte nemulţumit
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Calitatea altor facilităţi şi servicii
Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,
4 = foarte nemulţumit
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Furnizarea informaţiilor despre mersul trenurilor
Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,
4 = foarte nemulţumit
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Mecanism simplu şi accesibil de soluţionare a reclamaţiilor
Legendă: 1=foarte mulţumit, 2 = mulţumit, 3 = nemulţumit,
4 = foarte nemulţumit
www.consiliulferoviar.ro
[email protected]
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Respondenţii din România au indicat cea mai mare rată de
nemulţumire faţă de „curăţenia şi buna întreţinere a staţiilor”,
urmată de calitatea altor facilităţi şi servicii” şi „securitatea
personală în staţiile feroviare”.
RO
Curăţenia şi buna întreţinere a staţiilor
Calitatea altor facilităţi şi servicii
Securitatea personală în staţii
%
56
48
36
Sursa:Survey on passengers’ satisfaction with rail services - The Gallup
Organization
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Consiliul de supraveghere va finaliza până la sfârşitul anului
2014 Studiul de piaţă privind transportul feroviar de călători
în România.
Studiul cuprinde şi un sondaj de opinie realizat de o firmă
specializată şi va reflecta aprecierea gradului de mulţumire al
călătorilor faţă de serviciile oferite de companiile feroviare de
transport călători din România.
Sondajul va fi finalizat la sfârşitul lunii mai şi îl putem punem
la dispoziţia persoanelor interesate din cadrul Club Feroviar.
www.consiliulferoviar.ro
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
DIN DOMENIUL FEROVIAR
Măsuri de eficientizare a sectorului de transport feroviar călători

îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport
feroviar pasageri;

reducerea duratei călătoriilor;

punctualitatea trenurilor;

modernizarea infrastructurii, a staţiilor de cale ferată şi a
materialului rulant adecvat;

strategie adecvată în domeniul siguranţei circulaţiei feroviare.
www.consiliulferoviar.ro
www.consiliulferoviar.ro

similar documents