Știați că...?

Report





















Știați că...?
Pentru fabricarea linoleumului se
introduce un curent de aer în ulei
de in fierbinte. Rezultă o masă
plastică rezistentă care se
amestecă cu deverse substanțe.
Pentru consumul alimentar, unele
grăsimi lichide sunt transformate
în grăsimi solide. Din ulei de
floarea soarelui, de rapiță etc. se
extrage o grăsime solidă, care se
amestecă cu lapte, vitamine și
alte ingrediente, obținându-se
margarină(unt vegetal).
Grăsimile, prin reacția de
hidroliză în mediu
bazic(saponificare), se
transformă în săpunuri și
glicerină.




















L.I.T . “Aurel Lazăr“
ORADEA
Importanta practică și acțiunea
biologică a grăsimlor
Elevi: Hodișan Ionuț, Balog Adrian
Profesor:Sabău Rodica



BIBLIOGRAFIE:
-memorator de Chimie pentru clasele 912
-www.wikipedia.ro
-hpt//www.google.ro/search?tbm=chimie












Grăsimile
Încă din antichitate, se ardeau uleiuri
precum cel de măsline în lămpile cu ulei.
Vânătoarea de balene era practicată în
principal pentru obținerea unturii de
balenă care era utilizată drept
combustibil în lămpile cu ulei.
Grăsimile sunt amestecuri naturale de
substanțe alcătuite în principal din esteri
alături de care mai apar și coloranți,
proteine, vitamine etc.
Grăsimile naturale sunt un amestec de
substanțe, dintre cele mai importante
sunt: butirina, palmitina, stearina și
oleina. În compoziția acestora intră
subtanța numită glicerină și acizi: butiric,
palmitic, stearic, și oleic, care se numesc
acizi grași.
Ele nu se găsesc in stare pură ci sub
forma unor amestecuri de substanțe;
Apar sub formă solidă, semisolidă și
lichidă;
Sunt insolubile în apă cu care
emulsionează puternic, dar solubile în
solvenți organici; toluen, benzen, eter;
Se topesc la o ușoară încălzire, iar la
răcire devin solide;
Sunt imflamabile;
Dacă sunt încalzite la temperaturi înalte
în mod repetat apare un miros neplăcut
din ce în ce mai intens;
Prin eliminarea apei formează
propenal(acroleina) o aldehidă;
Au o existență limitată iar dacă sunt
lăsate sub influența O2, apei, bacteriilor,
a căldurii luminii de descompunere.









Importanța practică și prelucrarea grăsimilor
În natură ele se află în semințe,
fructe(măsline), în țesutul adipos animal sau
în părțile anatomice ale organismului animal.
Din sursele vegetale se extrag grăsimi lichide
în urma presării semințelor și a fructelor, iar
din cele animale se extrag grăsimi solide prin
topirea țesutului animal sau prin
centrifugare.
După extragere, grăsimile destinate
consumului sunt supuse rafinării.
Untul de cacao din boabele de cacao e folosit
pentru prepararea ciocolatei.
Sunt folosite uneori drept combustibil.
Intră în compoziția unor preparate
farmaceutice sau cosmetice.
Uleiul de in, intră în compoziția vopselelor
uleioase.
Sunt folosite pentru obținerea săpunurilor.
Acțiunea biologică a grăsimilor
Sunt componente de bază pentru organism,
constituind rezerva lui de combustibil.
Depășirea dozei zilnice(cca 100g/zi) pot duce
la apariția bolilor cardiovasculare.
Sunt folosite ca factor de protecție a pielii,
solvenți pentru vitamine.
Mai sunt folosite ca lubrifiant pentru ungerea
firelor de păr și a pielii.
Conținutul în grăsimi al câtorva alimente:
Alimente
Procentaj
Unt
83%
Chipsuri
40%
Carne de
porc
10%-20%
Ciocolata
30%
Mezeluri
51%

similar documents