Catalin Frangulea Pastor - Club Metropolitan Forum

Report
Proiectul EPTA
Prezentare generală
Catalin Frangulea Pastor- Agentia Metropolitană Brașov
Sustainable Mobility Forum – Oradea – Noiembrie 2013
Model European pentru
Autorități de Transport Public
•
scurt rezumat al proiectului
•Impactul proiectului la nivel local – Zona Metropolitana Brasov
•Stadiul dezvoltarii sistemului de transport metropolitan la Brasov
•Consideratii privind viitorul transportului public in aglomeratiile
urbane / zonele metropolitane din Romania
Oradea – Noiembrie 2013
Model European pentru
Autorități de Transport Public
Buget general: € 1.346.448
Finanțare75-85% Interreg IVC - Co-finanțare din bugetele
naționale și din surse proprii ale partenerilor
9 țări - 11 partneri:
–
–
–
–
SRM - Reti e Mobilità (IT)
Regiunea Emilia-Romagna (IT)
Municipalitatea Almada (PT)
Provincia Rogaland (NO)
–
–
–
–
Universitatea Aberdeen (UK)
POLIS (BE)
Municipalitatea Razlog (BG)
Agentia Metropolitana Brasov (RO)
– SASTH Salonic (GR)
– ALOT (IT)
– Municipalitatea Praga-Suchdol (CZ)
Oradea – Noiembrie 2013
Ideea din spatele EPTA
Cum a luat naștere proiectul?
● 7 funcții principale
Reglementare, Planificare, Licitare/Atribuire, Integrare,
Promovare, Management, Control
● 1 Ipoteză
Reunirea celor 7 funcții cheie în cadrul unei singure organizații ce
acționează în sprijinul autorităților locale și a organizațiilor
relevante
●Bune practici din întreaga Europă vor fi analizate și ulterior
transpformate în politici locale/regionale , contribuind la
dezvoltarea unui model de Agenție de Transport
11 parteneri
Ag de Transport, Autorități Locale, Universități, Rețele
8 Regiuni Europene și 1 din Norvegia
Oradea – Noiembrie 2013
Obiectivele EPTA
Ce vrem să facem?
● Schimb de experiențe și transfer de expertiză privind
dezvoltarea Agențiilor de Transport Public (ATP) prin
intermediul sesiunilor de instruire și a workshop- urilor;
● Consolidarea expertizei locale și transferul de bune
practici între parteneri/regiuni;
● Identificarea
unui
MODEL
înființarea/dezvoltarea unei ATP;
funcțional
pentru
● Promovarea unor instrumente de politică publică și a
unui set de recomandări la nivel local, regional și
național pentru înființarea de ATP;
● Diseminarea cunoștințelor acumulate în cadrul
proiectului către actori interesați la nivel local, regional
și național, atât publici cât și din sectorul privat.
Oradea – Noiembrie 2013
Intrumentele EPTA.
Cum facem ce ne-am propus?
● Workshop-uri pentru decidenții din sectorul
de transport public și al mobilității;
● Sesiuni de Instruire pentru experții din
domeniu, concentrate pe aspectele tehnice;
● Web site și e-learning disponibile la
www.eptaproject.eu;
● Schimburi de personal destinate partenerilor
din proiect;
● Publicații și comunicate de presă;
● Buletine informative și materiale de
promovare.
Oradea – Noiembrie 2013
Următoarele evenimente EPTA
● Praga – REPUBLICA CEHĂ– Martie 2014
► WS7 - “Calitate, eficacitate și eficiență în
transportul public”
► TC6 - “Monitorizare și motivare în transportul public”
● Bruxelles – Conferința finală EPTA – Mai 2014
► “Model European pentru Autoritățile de Transport Public: bune
practici pentru înființarea și dezvoltarea unei ATP”
Oradea – Noiembrie 2013
Rezultatele EPTA
9 Studii de Oportunitate.
www.eptaproject.eu
Oradea – Noiembrie 2013
Rezultatele EPTA
9 Studii de Oportunitate
Oradea – Noiembrie 2013
Rezultatele EPTA
Angajamentul Partenerilor.
Colecția de bune practici EPTA
8 Planuri de Implementare EPTA
Document de Poziție & Recomandări
www.eptaproject.eu
Oradea – Noiembrie 2013
IMPACTUL EPTA in Zona
Mtropolitana Brasov.
EPTA reprezinta cel mai recent proiect dintro seirie de alte demersuri dedicate
imbunatatirii mobilitatii
S-a creat o A.D.I. sectoriala - Asociatia
Metropolitana pentru Dezvoltarea Durabila a
Transportului Pubic Brasov
15 UAT + Ag Metropolitana Brasov
Oradea – Noiembrie 2013
IMPACTUL EPTA in Zona
Mtropolitana Brasov.
Asociatia Metropolitana de Transport a
obtinut autorizarea ANRSC si are rolul de
autoritate de licentiere a activitatilor de
transport public in ZM Bv
S-au initiat studii metropolitane sub
coordonarea As Metropolitane de Transport
Oradea – Noiembrie 2013
STADIUL DEZVOLTARII sistemului
de transport metropolitan la
Brasov
.
S-a dezvoltat o masa critica de stakeolderi
interesati in dezvoltarea unui sistem de
transport competitiv
Se analizeaza contextul in care va functiona
aagentia de transport public
Oradea – Noiembrie 2013
Consideratii privind viitorul
transportului public in zonele
metropolitane din Romania
.
Este necesara o schimbare de paradigma in
transportul public
Mobilitatea nu mai este un scop in sine ci
devine un instrument de politica urbana
pentru cresterea calitatii vietii
Oradea – Noiembrie 2013

MULȚUMESC!

[email protected]
www.eptaproject.eu
Oradea – Noiembrie 2013

similar documents