Gindrovel Dumitra - Formare Medicala

Report
VACCINAREA ÎN ROMÂNIA–
O PROVOCARE PENTRU MEDICII VACCINATORI
Grupul Național de Vaccinare
Societatea Națională de Medicina Familiei
Date demografice
•
•
•
•
•
•
•
Populația - 21,729,871 locuitori
Natalitatea - 9.27 births/1,000 locuitori
Mortalitatea- 11.88 deaths/1,000 locuitori
Populația urbană - 52.8% din locuitori(2011)
Vârsta mamei la prima naștere – 26
Mortalitatea infantilă - 10.16 decese/1,000 nașteri vii
Numărul de medici – densitate - 2.39 medici/1,000
locuitori (2010)
http://www.indexmundi.com/romania/demographics_profile.html
Calendarul național de vaccinare
Naștere
HVB
Maternitate
2-7 zile
BCG
Maternitate
2 luni
DTaP - VPI - Hib –HVB,
PCV
Medicul de familie
4 luni
DTaP - VPI - Hib, PCV
Medicul de familie
6 luni
DTaP - VPI - Hib –HVB
Medicul de familie
12 luni
DTaP - VPI - Hib, MMR
Medicul de familie
14 luni
PCV
Medicul de familie
6 ani
DTaP-VPI
Școală
7 ani
ROR
Școală
11-14 ani
HPV
Medicul de familie
14 ani
DT
Școală
Ordin nr. 422 din 29 Martie 2013
Medicii vaccinatori
Ordin nr. 422 din 29 Martie 2013 Norme tehnice de realizare a
programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 - 2014
• Neonatologii
• Medicii de familie
• Medicii școlari
Campanii naționale de informare
• INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) – pregătirea
personalului din DSP
• DSP (Direcția de Sănătate Publică) – pregătirea vaccinatorilor
• Vaccinatorii – consilierea familiilor pentru administrarea
vaccinului
Campanii naționale de informare
• www. vaccinologie.ro
• www.edumedical.ro
• www.vaccinet.ro
• www.insp.gov.ro
Campanii naționale de informare
SNMF
• Săptămâna internațională a vaccinării
• Săptămâna europeană a vaccinării
• Conferințe naționale și regionale pentru medicii de familie
• Ateliere
• Cursuri online gratuite, dedicate MF, pe platforma de e-learning
a SNMF (www.formaremedicala.ro)
Măsuri coercitive
Refuzuri
AV 2008
AV 2014
BCG1
98,7
97,6
VHB3
97,7
93,9
DTP4
95
87,4
IPV4
95
87,4
Hib4
-
87,4
ROR1
96,5
89,3
Analiza rezultatelor evaluarii acoperirii vaccinale la varsta de 18 luni
a copiilor nascuti in iulie 2012
http://www.insp.gov.ro/cnscbt
GRUPUL DE VACCINOLOGIE
Membrii (medici formatori):
• Dr. Daniela Ștefănescu, Chitila, jud. Ilfov
• Dr. Emiliana Costiug, Cluj-Napoca, jud. Cluj
• Dr. Gindrovel Dumitra, Sadova, jud. Dolj
• Dr. Maria Lup, Dobrețu, jud. Olt
• Dr. Sandra Alexiu, Jilava, jud. Ilfov
• Dr. Valeria Herdea, București
• Dr. Anca Alexandra Matusz, Timișoara, jud. Timiș
• Dr. Ioan Mureșan, Cluj-Napoca, jud. Cluj
• Dr. Anca Deleanu, Iași, jud. Iași
• Dr. Dana Ștefana Popescu, Iași, jud. Iași
• Dr. Cristiana Barbu, Cotnari,jud. Iași
• Dr. Dorica Sănduțu, Arad, jud. Arad
• Dr. Raluca Zoițanu, București
Proiecte de viitor
GRUPUL DE VACCINOLOGIE
VĂ MULȚUMIM!

similar documents