I. ütem

Report
Az FGSZ Zrt. helyzete, stratégiája és
fejlesztései
2014. november 06-07.
Gellényi Zoltán
Kapacitáskereskedelem és Rendszerirányítás igazgató
Tartalomjegyzék
1. Az érvényes Tíz Éves Fejlesztési Javaslat.
2. A
Magyar
Energetikai
és
Közmű-szabályozási
Hivatal
vonatkozó
határozata.
3. A jóváhagyott fejlesztések ütemezése.
4. A fejlesztési javaslat aktualizálással kapcsolatos megfontolások.
5. A Déli Áramlat és a fekete-tengeri gáz szállítása az FGSZ rendszer
fejlesztésével
2
Fejlesztések a földgázszállító rendszeren – I. ütem
CÉLOK:

600 em3/h nem megszakítható kapacitás folyamatos biztosítása az
osztrák/magyar határon (jelenleg 505 em3/h) Magyarország felé.

Dunántúli szagosítás átalakítása (az ország középső régiójába 450 em3/h
mennyiségű földgáz).

A földgáztárolók szagosítatlan földgázzal történő ellátásának garantálása.

Előszerződést vállaló felhasználók igényeinek biztosítása.

Dunántúl ellátásbiztonságának növelése egy kieső HAG esetére.
3
A földgázszállító rendszer fejlesztése
Dunántúli szagosítás átalakítása
Szagosítás átalakítása:
- 7 db új központi szagosító
- 25 db egyedi szagosító
- 3 db központi szagosító bontás
4
A földgázszállító rendszer fejlesztése
Fejlesztési javaslat I. ütem
Kompresszorállomási fejlesztések:
- 3 db 5,7 MW Dorogon
- 1 db 5,7 MW Mosonmagyaróváron
5
Fejlesztések a földgázszállító rendszeren
I. ütem
II. ütem
Dunántúl ellátásbiztonságának növelése egy kieső
HAG esetére.
 600 em3/h nem megszakítható kapacitás
folyamatos biztosítása az osztrák/magyar határon
(jelenleg 505 em3/h) Magyarország felé.

 Dunántúli szagosítás átalakítása (az ország
középső régiójába 450 em3/h mennyiségű
földgáz).
 EU előírások biztosítása, HAG reverse flow
megvalósítása
 A földgáztárolók szagosítatlan földgázzal történő
ellátásának garantálása.
 A mosonmagyaróvári pont kétirányúvá válik
600 em3/h mennyiségig.
 Előszerződést vállaló felhasználók igényeinek
biztosítása.
 Dél-keleti – észak-nyugati földgáz átszállítási
folyosó (RO-HU-AT átszállítás).
 Dunántúl ellátásbiztonságának növelése egy kieső
HAG esetére.
 Az FGSZ rendszere és a magyar-szlovák
összekötő vezeték között 600 em3/h földgáz
kétirányú szállítása biztosítható.
 Az EU előírásokkal nem konform hazai termelés
gázminőségi problémáinak kezelése.
6
Fejlesztések a földgázszállító rendszeren – II. ütem
CÉLOK:

Dunántúl ellátásbiztonságának növelése egy kieső HAG esetére.

EU előírások biztosítása, HAG reverse flow megvalósítása.

A mosonmagyaróvári pont kétirányúvá válik 600 em3/h mennyiségig.

Dél-keleti
–
észak-nyugati
földgáz
átszállítási
folyosó
(RO-HU-AT
átszállítás).

Hazai termelés gázminőségi problémáinak kezelése.

Az FGSZ rendszere és a magyar/szlovák összekötő vezeték között
600 em3/h mennyiségű kétirányú szállítás biztosítható.

Az
EU
előírásokkal
nem
konform
hazai
termelés
gázminőségi
problémáinak kezelése.
7
A földgázszállító rendszer fejlesztése
Városföld-Adony-Ercsi-Győr
8
A MEKH 2309/2014. számú határozata

A Hivatal a benyújtott 10 éves fejlesztési javaslat jóváhagyására
vonatkozó kérelmet részben jóváhagyja (I. ütem)

A Hivatal elrendeli a Javaslat II. üteme fejlesztéseinek aktualizálását.
9
A MEKH 2309/2014. számú határozata
Jelenlegi állapot
I. ütem
Fejlesztés folyamatban
2014
2015
2016
2017
Fejlesztés befejezése
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Dunántúli szagosítás
átalakítása
Kompresszorállomás
Dorogon
Kompresszorállomásbővítés Mosonmagyaróváron
II. ütem
Ercsi - Győr
Városföld-Adony-Ercsi
Ercsi-Százhalombatta
Kompresszorállomásbővítés Városföldön
Hajdúszoboszló
gépvisszapótlás
OPCIONÁLIS
Román/magyar reverse flow
10
A földgázszállító rendszer fejlesztése
Déli Áramlat
11
Megfontolások
A Déli Áramlat nem teszi feleslegessé a Városföld-Ercsi-Győr vezetéket
•
Egy havária esetén nem garantált a Dunántúl ellátásbiztonsága.
•
A vezeték nélkül nem biztosítható a HAG EU-rendeletben előírt kétirányúsítása.
•
Nem valósítható meg tényleges forrás- és útvonaldiverzifikáció.
•
Magyarország regionális szerepe megvalósuljon.
A Városföld-Ercsi-Győr vezeték hatása a hazai gázpiacra
•
Javul az ellátásbiztonság.
•
Javul a rendszer rugalmassága és jogszabályi megfelelősége.
•
Növekedhet a szállítórendszer kihasználtsága:
•
•
csillagszerű, valós kétirányú összeköttetések;
•
Útvonal- és forrásdiverzifikáció.
Piaci alapú fejlesztési döntés, ezért negatív tarifahatás nem várható.
12
Megfontolások 2
Nem megoldott az Észak-déli folyosó problémája
•
A publikus információk szerint a Déli Áramlat csak hazai felhasználásra nyújt
fedezetet.
•
Hiányzik az Adria felőli betáplálás.
•
Aszimmetrikus a szlovák/magyar összekötő vezeték kapacitása.
Ki kell használni a meglévő rendszerek adottságait!
A Városföld - Ercsi - Győr országhatár vonalon az északkeleti
régióban a jelenlegi eszközök
bővítésével optimalizálni lehet a
szükséges beruházások
ütemezését és tőkeköltségét.
13
Déli Áramlat és fekete-tengeri gáz szállítása az FGSZ rendszer fejlesztésével
14
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
[email protected]
15

similar documents