Prezentare Power Point a Universităţii de Vest din

Report
Universitatea de Vest din Timișoara
Scurt Istoric
Înființată în 1944, prin Decret regal,
Universitatea de Vest din Timișoara – UVT
– este a patra mare universitate
comprehensivă
din
România.
Cele
unsprezece facultăți ale sale acoperă,
practic, toate principalele direcții de studiu
din domeniul științelor exacte, al științelor
economico-sociale
și
administrative,
respectiv din domeniul științelor umaniste
și al artelor.
Universitate cu tradiție și prestanță, UVT
asigură, în prezent, studiile a aproape
douăzeci de mii de studenți, înscriși în 85
de programe de licență, 120 de programe
de master, în 10 școli doctorale, precum și
în
diverse
forme
de
cercetare
postdoctorală.
www.uvt.ro
Comitetul director al Universității
Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA
Rector
Prof. univ. dr. Petru ŞTEFEA
Prorector - Strategie Financiară și Economică
Prof. univ. dr. Viorel NEGRU
Prorector – Cercetare
Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU
Prorector - Strategie Academică
Conf. univ. dr. Dan D. LAZEA
Prorector - Relații Internaționale și Comunicare Instituțională
Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN
Prorector - Director CSUD
Ec. dr. Laurențiu GEORGESCU
Prorector - Director general administrativ
Departamente administrative
Departamentul de Relații Internaționale
http://www.ri.uvt.ro
Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională
http://www.dci.uvt.ro
Departamentul Economic-Financiar
http://www.uvt.ro/ro/
Departamentul de Informatizare și Comunicații
http://www.dict.uvt.ro
Departamentul de Evidență Patrimoniu, Achiziții și Monitorizare Investiții
http://www.uvt.ro/ro/
Departamentul Social-Administrativ
http://www.uvt.ro/ro/
Secretariatul General
http://www.uvt.ro/ro/
Departamentul de Resurse Umane
http://www.uvt.ro/ro/
Cercetare și inovare
Laborator de calcul de înaltă performanță
Universitatea de Vest din Timişoara a inaugurat în
luna aprilie 2011 Laboratorul de Calcul de Înaltă
Performanţă din cadrul Institutului de Cercetări
Avansate de Mediu (ICAM).
O parte importantă a infrastructurii ICAM este
Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanţă, pentru
care a fost achiziţionat un supercalculator IBM
BlueGene/P, cu o putere de calcul de 13 Tflops,
4.096 unităţi de calcul şi o capacitate de stocare
date de 28 TB – cel mai puternic sistem de calcul
din România, în momentul de faţă.
Cercetare și inovare
Institutul de Cercetări Avansate de Mediu - ICAM
Asigurarea unui mediu de cercetare şi educaţie de un înalt nivel tehnico-ştiinţific a
condiţiilor optime pentru atragerea de specialişti formaţi în străinătate şi formarea de
tinerilor cercetători care să fie capabili de performanţe de excelenţă la nivel internaţional.
În cadrul proiectului se doreşte:
• realizarea a mai mult de 100 de contracte de cercetare – dezvoltare pentru
beneficiari din mediul economio-social;
•organizarea a aproximativ şase conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională,
cu o periodicitate de 2 ani;
•publicarea de către cercetătorii integraţi în activitatea institutului a peste 1000 de
lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate;
•realizarea de invenţii/inovaţii certificate de către OSIM.
Cercetare și inovare
Institute de cercetare
Institutul român de educaţie a adulților din Timișoara (IREA)
Facultatea de Sociologie și Psihologie, Catedra de Științe ale Educației
Director: Prof. univ. dr. Simona Sava
Tipul acreditării: Institut de Cercetare Independent, ONG
Contact: http://www.irea.uvt.ro
Institutul de cercetări social-politice
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie și Ştiinţe ale Comunicării
Director: Lect. univ. dr. Florin LOBONȚ
Tipul acreditării: La nivel naţional
Contact: http://http://www.icsp.pfc.uvt.ro/ICSP_ro/Acasa.html
Cercetare și inovare
Platforme de cercetare
Platforma de formare şi cercetare multidisciplinară „Nicholas Georgescu
Roegen”
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Director: Prof. univ. dr. Ioan TALPOȘ
Tipul acreditării: ANCS, Senat UVT
Contact: http://www.ngrplat.uvt.ro
Cercetare și inovare
Centre de cercetare acreditate la nivel național
•
Centrul de cercetări pentru analize termice de mediu
•
Relaţii Structură – Activitate Biologică în Probleme De Drug Design şi Ecotoxicologie
•
Centrul de Cercetare în Management și Schimbare Organizațională
•
Centrul de Cercetări în Fizica Teoretică
•
Fizica Materialelor Cristaline
•
Centrul de Cercetari Pentru Materialele Inteligente
•
Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu”
•
Centrul Interdisciplinar de Studii De Gen
•
Centrul de Studii Francofone (Centre D’études Francophones)si Asociaţia de Studii
Francofone-df
•
Centrul de Cercetare în Informatică
•
Centrul de Studii și Cercetări Psihologice din Timișoara
•
Centrul de Cercetare A Interacțiuii Copil-părinte (Cicop)
Cercetare și inovare
Alte centre de cercetare acreditate la nivel de Universitate
•
Laboratoare de Cercetări Avansate de Mediu/Institutul de Cercetări şi Transfer
Tehnologic pe Probleme de Mediu
•
Centrul Pentru Dezvoltare Regională, Studii Trans-frontaliere și Amenajarea
Rațională a Teritoriului (Cdr-start)
•
Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara
•
Centrul de Cercetări Juridice
•
East European Center for Research in Economics And Business
•
Centrul de Cercetare în Finanţe şi Monedă „Anghel Rugină”
•
Centrul de Cercetare în Știința Sportului, Educației Fizice și în Kinetoterapie
•
Centrul de Cercetări Avansate în Fizică
•
Centrul Naţional de Difractometrie cu Raze X
•
Isstrarom – Translationes
•
Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (Cisr)
Cercetare și inovare
Alte centre de cercetare acreditate la nivel de Universitate
•
Centrul de Scriere Academică și Profesională
•
Centrul de Cercetări Avansate în Istorie (Ccai)
•
Centrul de Cercetare în Teoria Calitativă a Sistemelor cu Aplicații În Probleme De
Control
•
Centrul de Cercetare a Muzicii Vocale Din Banat
•
Centrul de Studii Pentru Arta Organistică “Timoregelfest”
•
Centrul de Studii Imnologice
•
Centrul de Cercetare Interdisciplinară pentru Formarea Tinerilor Cercetători (Cciftc)
•
Advanced Communication Research Center
•
Center for Eastern European Film and Media Studies
•
Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului
•
Centrul Român de Studii Penitenciare
•
Centrul de Cercetări Postdoctorale
Cercetare și inovare
TOP 800 MONDIAL
 Universitatea de Vest din Timişoara s-a clasat, în 2012, în top 800 mondial,
conform QS World University Rankings.
 Performanța este singulară în vestul țârii, iar național, doar alte trei
universități au reușit să intre în top 800.
Prin tradiție, Internațională
 Universitatea de Vest din Timișoara are în derulare relații de schimb cu peste 200 de universități din
întreaga lume.
 Sute de studenți și cadre didactice parcurg stagii de pregătire, urmează cursuri de master, pregătesc
doctoratul și participă la programe postdoctorale în străinătate.
 Recunoașterea internațională se concretizează și prin cele mai mult de 90 de acorduri bilaterale încheiate
cu mari universități din: Franța, Belgia, Germania, Italia, Polonia, Ungaria, Serbia, Grecia, Spania, etc.
Facultăți
FACULTĂȚILE UVT
Facultatea de Arte și Design
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Fizică
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Muzică
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
Facultatea de Arte și Design
După mai bine de două decenii de la reînființare, studenții Facultății de Arte și Design beneficiază
de un nou și modern spațiu, alături de o ofertă curriculară pe trei niveluri de studiu, în acord cu
planul strategic al Programului de educație permanentă Bologna.
În Departamentul de Arte Vizuale se derulează programele specializărilor:
CONTACT
Str. Oituz, Nr. 4, 300086
Tel./Fax: 0256-592.900 (13)
www.arte.uvt.ro
•
•
•
•
•
•
Pictură
Grafică
Sculptură
Fotografie, imagine computerizată
Conservare-restaurare
Istoria şi teoria artei
Departamentul de Design și Arte Aplicate deserveşte specializările:
•
•
•
•
Design: design grafic, design de produs şi design de ambient
Arte textile – Design textil
Modă – Design Vestimentar
Ceramică, sticlă, metal
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Prezența într-o singură facultate a specialiștilor din patru domenii ale științei – chimie, biologie,
geografie și știința mediului – oferă premise pentru o formare caracterizată prin flexibilitate şi
interdisciplinaritate.
Domeniul Chimie:
•
•
Chimie
Chimie informatică
Domeniul Biologie:
•
•
CONTACT
Str. Oituz, Nr. 4, 300086
Tel./Fax: 0256-592.622 (0)
www.cbg.uvt.ro
Biologie
Biochimie
Domeniul Geografie:
•
•
•
Geografie
Geografia turismului
Planificare teritorială
Domeniul Ştiinţa mediului
•
Ştiinţa mediului
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, care a aniversat în anul 2012 două decenii de la
înfiinţare, face parte din elita învăţământului superior juridic românesc, împreună cu celelalte 5
facultăţi din Hexagonul Facultăţilor de Drept (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Craiova). În
urma clasificării programelor de studii în drept, realizată în anul 2011, facultatea s-a situat între
primele 6 instituţii de învăţământ superior juridic din cele 40 evaluate la nivel naţional.
CONTACT
Bd-ul Eroilor, Nr. 9A, 300575
Tel./Fax: 0256-592.400 (42)
www.drept.uvt.ro
•
Facultatea organizează învăţământ universitar de licenţă în specializarea Drept, la
învăţământul de zi şi cu frecvenţă redusă cu durata de 4 ani (240 de credite).
•
Activitatea didactică se desfăşoară pe baza planului de învăţământ elaborat în cadrul
Hexagonului Facultăţilor de Drept.
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din Timişoara (FEAA) din cadrul UVT este cea mai mare
facultate din vestul României, frecventată de aproape 10.000 de studenți, masteranzi și doctoranzi. Totodată, în
cei 45 de ani de existenţă, FEAA a dobândit valoare și se individualizează în spațiul academic prin corpul său
didactic de elită și prin baza sa materială.
FEAA a devenit o prezenţă activă, recunoscută în educaţia superioară din domeniul economiei şi administrării
afacerilor la nivel regional, naţional şi european.
SPECIALIZĂRI LICENȚĂ
CONTACT
Str. Pestalozzi, Nr 16, 300115
Tel./Fax: 0256-592.505 (00)
www.feaa.uvt.ro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor
Economie Generală şi Comunicare Economică
Economie şi Afaceri Internaţionale
Finanţe şi Bănci
Finanţe şi Bănci – limba engleză
Informatică Economică
Management
Management – limba franceză
Marketing
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport pregăteşte specialişti în domeniul culturii fizice şi sportive, care să
acopere toate formele de activitate fizică, având ca obiective principale:
(1) formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate prin promovarea învăţământului de excelenţă şi
racordarea acestuia la standardele actuale, în domenii prioritare la nivel european;
(2) promovarea unor cunoştinţe şi orientări metodologice moderne în domeniul educaţiei fizice, sportului,
kinetoterapiei, al culturii fizice în general;
CONTACT
(3) participarea culturii fizice şi a altor subdomenii ale cunoaşterii ştinţifice la afirmarea şi dezvoltarea valorilor
societăţii contemporane.
Bd-ul Pârvan, Nr 4, 300115
Tel./Fax: 0256-592.207
SPECIALIZĂRI LICENȚĂ
www.sport.uvt.ro
•
•
Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie şi motricitate specială
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică este una dintre facultăţile de elită ale UVT, oferind
o educaţie de înaltă calitate, caracterizată prin flexibilitate şi
interdisciplinaritate. În cei 65 de ani de activitate, Facultatea a devenit
un centru de referinţă al demersurilor intelectuale şi ştiinţifice pentru
Timişoara şi România.
Facultatea de Fizică a fost clasificată în categoria A – cea mai înaltă –
la evaluarea MEN în anul 2011.
CONTACT
Bd-ul Pârvan, Nr 4,
300115
Tel./Fax: 0256-592.108
www.fizica.uvt.ro
SPECIALIZĂRI LICENȚĂ
•
•
•
Fizică
Fizică informatică
Fizică medicală
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale UVT, fiind înfiinţată, prin Decret
Regal, în anul 1944. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie oferă numeroase programe de studii în domeniul ştiinţelor
umaniste, de la cele consacrate (Limbi şi Literaturi, Istorie, Teologie Ortodoxă), la unele noi şi foarte noi (Limbi
Moderne
Aplicate
şi
Studii
Culturale).
Profilul Literelor timişorene s-a extins în ultimii ani, pentru a ajunge, în prezent, la o generoasă ofertă de nouă limbi:
română, franceză, engleză, germană, latină, rusă, sârbă şi croată, italiană şi spaniolă.
LIMBI ŞI LITERATURI
CONTACT
Bd-ul Pârvan, Nr 4, 300115
Tel./Fax: 0256-592.164
www.litere.uvt.ro
•
•
•
•
•
•
•
Limba şi literatura română – limbă străină (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, latină)
Limba şi literatura engleză – limba română sau o limbă străină
Limba şi literatura franceză – limba română sau o limbă străină
Limba şi literatura germană – limba română sau o limbă străină
Limba şi literatura latină – limba română sau o limbă străină
Limba şi literatura rusă – limba română sau o limbă străină
Limba şi literatura sârbă – limba română sau o limbă străină
• LIMBI MODERNE APLICATE (combinaţii de două limbi moderne: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană).
franceză, germană, spaniolă, italiană).
ISTORIE
STUDII CULTURALE
TEOLOGIE PASTORALĂ
Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI) este una dintre cele mai vechi facultăţi din UVT, fiind înfiinţată în anul
1948 sub titulatura de Facultatea de Matematică şi Fizică ca parte componentă a Institutului Pedagogic din Timişoara.
Un moment important îl constituie apariţia, în 1971, a secţiei de Informatică. La ora actuală, peste 60 de cadre
didactice, cercetători şi personal administrativ, atât în Departamentul de Matematică, cât şi în Departamentul de
Informatică îndrumă şi deservesc cei aproximativ 1000 de studenţi ai Facultăţii. Activitatea de cercetare ştiinţifică
desfăşurată în cadrul Facultăţii şi al Institutului e-Austria, un spin-off de cercetare în domeniul informaticii, este
recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
SPECIALIZĂRI LICENȚĂ
CONTACT
Bd-ul Pârvan, Nr 4, 300115
Tel./Fax: 0256-592.108
www.math.uvt.ro
Programele de studii ale domeniului Matematică:
• Matematică
• Matematică informatică
• Matematici aplicate
Programele de studii ale domeniului Informatică:
• Informatică
• Informatică (în limba engleză)
• Informatică aplicată
Facultatea de Muzică
Facultatea de Muzică dispune de spaţii moderne de învăţământ, cercetare,
laboratoare de specialitate, informatică, centru de informare-documentare, oferind
condiţii excelente de educare, la standarde europene: 30 de săli de clasă în care se
desfăşoară activităţi didactice, 2 săli de concert: „Orpheum” (dotat cu o orgă şi două
piane de concert, având o capacitate de 106 locuri) şi „Concertino” (dotat cu două
piane de concert, având o capacitate de aproximativ 80 de locuri); laboratoare proprii
de Folclor, Înregistrări audio-video, Electro-acustic. Biblioteca deţine un fond de carte
de specialitate de 1700 de volume, 10000 de partituri, 65 de titluri de periodice
româneşti şi internaţionale, 600 CD-uri cu muzică, o sală de lectură cu 25 de locuri.
SPECIALIZĂRI LICENȚĂ
CONTACT
Bd-ul Piața Libertății, Nr. 1 •
300077
•
Tel./Fax: 0256-592.650 (4)
www.muzica.uvt.ro
•
•
•
Interpretare muzicală – Instrumente
Interpretare muzicală – Canto
Pedagogie muzicală
Artele spectacolului – actorie (lb. română)
Artele spectacolului – actorie (lb. germană)
Facultatea de Sociologie și Psihologie
De când se numără printre puţinele facultăţi de ştiinţe sociale aplicate din România, Facultatea de Sociologie şi
Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara reprezintă un partener de dialog serios şi viabil pentru toate
marile universităţi din Europa, America, Asia şi alte părţi ale lumii. Oferta curriculară şi logistica noastră modernă
îmbină cele mai noi produse de software, diagnoza şi intervenţia socială (la nivel structural-societal, educaţional,
intercultural, environmental, precum şi la nivelul incluziunii şi dezvoltării sociale a grupurilor vulnerabile),
management educaţional, asistenţă socială, psihologie aplicată, managementul resurselor umane.
SPECIALIZĂRI LICENȚĂ
CONTACT
Bd-ul Pârvan, Nr 4, 300223
Tel./Fax: 0256-592.320 (134)
www.socio.uvt.ro
Departamentul de Asistență Socială:
• Asistenţă Socială (zi+învăţământ la distanţă)
Departamentul de Psihologie:
• Psihologie – program de excelenţă - tip A
Departamentul de Sociologie:
• Sociologie
• Resurse umane
Departamentul de Științele Educației:
• Pedagogie
• Pedagogia Învăţământului Primar
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (PFC) este cea mai tânără din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara, fiind înființată în 1999.
PFC se dedică stimulării vitalităţii civice a oraşului Timişoara şi a regiunii prin programele academice, activitatea de
cercetare şi alte activităţi concepute şi realizate în simbioză cu mediul academic, profesional, guvernamental, nonguvernamental și de afaceri.
SPECIALIZĂRI LICENȚĂ
CONTACT
Bd-ul Pârvan, Nr 4, 300223
Tel./Fax: 0256-592.320 (282)
www.pfc.uvt.ro
La Departamentul de Științe Politice:
• Științe Politice
• Relații Internaționale și Studii Europene – în limba română
• Relații Internaționale și Studii Europene – în limba germană
La Departamentul de Filosofie și Științe ale Comunicării:
• Filosofie
• Jurnalism
• Comunicare și Relații Publice
• Științe ale Informării și Documentării
• Publicitate
Căminele Universității
Universitatea de Vest din Timișoara oferă studenților peste 3000 de locuri de cazare, asigurând cele mai bune condiții de
locuit. Facilitățile pe care le pune Universitatea la dispozi ția studenților sunt cele mai bune din centrul universitar Timişoara.
Căminele UVT :
· C12 (2 locuri în cameră) - Aleea Studenţilor 12
· C13 (2 locuri în cameră) - Aleea Studenţilor 2
· C16 (5 locuri în cameră) - Aleea FC Ripensia 16
· C15 (5 locuri în cameră) - Aleea FC Ripensia 15
· C17 (5 locuri în cameră) - Aleea Studenţilor 17
· G4
(2 locuri în cameră - garsonieră) - Aleea Studenţilor
· Cămin Drept (2 locuri în cameră garsonieră) - Blvd. Eroilor de la Tisa
· C3 (5 locuri în cameră) - Str. Lirei 2
· Cămin Cameliei (3 locuri în cameră) - Camelia 9-11
· Cămin Renașterii (2 locuri în cameră - garsonieră) - Str. Renaşterii 24B
Organizații studențești din UVT
Studenții au posibilitatea de a fi angrenați în organizații studențești unde pot desfășura activități de
vountariat – atât de reprezentare studențească, cât și de dezvoltare profesională.
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara – OSUT este singura organizație
sindical-studențească constituită la nivelul UVT, înființată în 27 martie 1990, cu o experiență de peste 22
de ani. OSUT este singura organizație din cadrul UVT membră cu drepturi depline a Alianței Naționale a
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și este activă în Uniunea Europeană a Studenților
(European Students Union-ESU). Site: www.osut.ro
Asociaţia Studenţilor în Ştiinţe Exacte din UVT (ASSEUT) – Site: www.asseut.org
AIESEC Timișoara – Site: www.aiesectm.ro
Centrul de Dezvoltare a Carierei (CDC) – Site: www.careercenter.ro
Asociaţia Studenţilor Geografi din Timişoara (GEOTIM) – Site: www.geotim.ro
Asociația Studenților Francofili HEXAGONE – Site: www.hexagonetimisoara.com
Asociaţia Studenţilor Europeni din Timişoara (AEGEE) – Site: www.aegeetm.ro
Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept (ELSA) – Site: www.timisoara.elsa.ro
Asociația Studenților Facultății de Fizică din Timișoara – Site: www.asftimisoara.ro
Asociația Studenților la Psihologie din Timișoara – Site: http://www.facebook.com/ASPTm
Asociaţia Tineretul ONU din România – Filiala Banat (ex- Asociaţia BISMUN) - Site: www.unyouth.ro/banat
Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara – Site: osb.basarabeni.ro
Grupul Studenților Economiști din Timișoara – Site: www.feea.uvt.ro/ro/studenti/activitati-grupul-studentiloreconomişti
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Timişoara – ASCOR – Site: www.ascortimisoara.ro
Erasmus Student Network Timisoara (ESN) – Site: www.esn.ro
Baza materială a UVT
U.V.T. deţine 7 corpuri imobiliare proprii
Spații utilizate de studenți penru activități didactice și de cercetare
De asemenea, Universitatea de Vest pune la dispoziția studenților baze didactice pentru desfășurarea practicii. Astfel, UVT
dispune de :
· Centrul de educație ecologică și bază didactică – Vila Bertha – Poiana Mărului – aflându-se la o altitudine de 500 m în inima
Munțiilor Țarcu;
· Centrul de practică și cercetare – Anina Kollowrath – jud. Caraș-Severin;
· Ringul bursier – Str. Oituz nr. 4 – în cadrul căruia se desfășoară operațiuni bursiere în timp real;
· Laborator didactic și de cercetare biologică – Str. Renașterii 24B.
Baze sportive proprii – UVT:
· sala pentru jocuri sportive – (panouri de baschet, fileu de volei, fileu de tenis, fileu de badminton, mese tenis de masă);
· sala de gimnastică – (gimnastică, gimnastică aerobică, gimnastică ritmică);
· terenul de handbal se află vizavi de sediul UVT (B-dul Pârvan nr. 4). Este un teren descoperit, din PVC special, trasat şi dotat
pentru jocul de handbal şi minifotbal. Dispune şi de o tribună, suprafaţa totală a complexului sportiv fiind de 2900mp;
· terenul de baschet se află în spatele sediului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Este un teren descoperit, din PVC special,
cu suprafaţa de 450mp, fiind trasat şi dotat pentru jocul de baschet şi streetball.
Baza materială a UVT
Baze sportive folosite prin convenţie de reciprocitate, fără obligaţie materială
· teren de tenis – Club Sportiv Municipal
· sală de culturism – Club Sportiv Şcolar
· sală pentru disciplinele de Atletică Grea – Sala CARUSO
· teren de atletism – Universitatea Politehnică
Baze sportive folosite prin închiriere
· Sala de gimnastică – Complexul Sportiv „Bega” – Direcţia Judeţeană pentru Sport
Facilități oferite studenților
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) pune în centrul obiectivelor sale studenții și toate
acțiunile și activitățile sale sunt direcționate pentru desăvârșirea pregătirii viitorilor
absolvenți.
· Transport local gratuit;
· Acces la spații de cazare la standarde europene;
· Acces la resurse bibliografice complexe în cadrul uneia dintre cele mai moderne biblioteci
din țară;
· Reduceri pentru vizite la instituțiile culturale timișorene;
· O varietate bogată de burse finanțate de MEN, de UVT și surse private.
Bursele UVT
1) Burse finanțate în baza contractului de finanțare cu MEN: burse de performanță,
burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social.
2) Burse finanțate în baza unor legi speciale: burse pentru etnici romani, burse de
performanță “Meritul olimpic”, burse de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural.
3) Burse finanțate de către UVT.
:
Facilități oferite studenților
Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”
Biblioteca Centrală Universitară, situată în imediata apropiere
a Universității de Vest (Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4A), este
principalul loc de documentare pentru studenți. Ea are un fond
de peste un milion de unități, organizate în colecții de cărți,
periodice, înregistrări audio și video etc. Aproximativ 300 000
de unități se regăsesc în catalogul electronic al bibliotecii, care
poate fi consultat la adresa de internet www.bcut.ro.
De asemenea, biblioteca oferă acces liber la cca 50 000 de
reviste și cărți electronice de specialitate din toată lumea.
Cititorii bibliotecii pot împrumuta cărți acasă ori le pot citi în
bibliotecă, unde le stau la dispoziție peste o mie de locuri
pentru studiu, repartizate în sediul central, dar și în cele opt
filiale. Sediul central al bibliotecii dispune de patru săli de
lectură spațioase, unde un mare număr de cărți și reviste
științifice pot fi regăsite direct pe rafturi.

similar documents