Rehtorin esitys Rehtori Jukka Sormunen ja koulun

Report
1. OPINTOVUODEN
VANHEMPAINILTA
Illan teemat




Avajaissanat: Rehtori
Opettajakunnan esittely ja toimintaympäristö
1. jakson opiskelusta
Lukioiden erityisopettaja



https://wilmalukio.kuopio.fi/
Vanhempien internetsivut ja tiedottaminen
https://klassikka.onedu.fi/web/vanhemmat/


Uusi opiskelijahuoltolaki (rehtori)
Videoiden käyttö opetuksessa ja tietotekniikka

https://kurssi.tv
OPETTAJAKUNTA JA
KLASSIKAN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kansainväliset
yhteistyökumppanit
Kuopion lukiot
Urheilulukiot
Yritykset, yhdistykset
Oppimisverkostot
Tukiyhdistykset
Oppilaskunnan
hallitus
Osuuskunta
Kansalliset ja
ulkomaiset
Yhteiskunta
Urheilulukion
koordinaattori
projektit
Opinto-ohjaaja
Vanhemmat
Rehtorit
Apulaisrehtorit
Juha Torniainen
ja Inka
Kokkonen
Pian
tiimi
Rehtori
Rehtori
KESU
Anun
tiimi
Rehtori-
tiimi
Jarmon
tiimi
Kpk
Johtosääntö
Hallintosääntö
Lukioyksikön johtotiimi
Opm, Oph
Lait ja asetukset
OVTES, KVTES
Mervin
tiimi
Inkan
tiimi
Ops
Urheilulukio
Kurssisuoritukset
Ylioppilastutkinto
Lukion päättötodistus
FORVM CLASSIVM
1. jakson opiskelusta
Lukioiden erityisopettaja
Uusi opiskelijahuoltolaki (rehtori)
Opiskelijan tukeminen yhteistyössä
Vanhemmat, ryhmänohjaaja, aineenopettajat
, opinto-ohjaaja, erityisopettaja,
terveydenhoitaja, koululääkäri ja rehtori
Tavoitteena tunne
Itsesäätelyn kehittymisestä
• vastuunotto
• omat tavoitteet
• motivaation ylläpitäminen
• opiskelutekniikoiden hallinta
• tieto omasta osaamisesta
Keinot
• perusasiat kunnossa (ravinto+ lepo)
• mielekkään opiskeluympäristön luominen
• kannustava ja rehellinen palaute
• tukea nuoren työtaitojen kehittymistä
• kehittää nuoren itsearviointitaitoja
• ajanhallintataitojen kehittyminen
• yhteisöllisyyden huomioiminen
https://wilmalukio.kuopio.fi/
Vanhempien internetsivut ja
tiedottaminen
https://klassikka.onedu.fi/web/vanhemmat/
Videoiden käyttö opetuksessa ja
tietotekniikka
https://kurssi.tv
Video-opetus selaimen kautta
Opettajien ja rehtoreiden
Täydennyskoulutus
Kokouspalvelut
Itsenäinen suoritus
Tukiopetus
Kertausmateriaali
Sähköinen koe
Demostraatio
Kurssi-info / kalenteri
Abien lukulomalle
kertausta
Asiantuntijoiden
saavutettavuus
oppitunneille.
Yhteistyö korkea-asteen
kanssa.
Video osana perinteistä etäkurssia
Opinto-ohjaus ja
neuvonta
Opetustallenteen kautta opiskelija voi kerrata
oppituntien materiaalia päivän jälkeen tai ennen
koetta.
RO-ryhmät ja luokat
Ryhmät 2014






A
B
C
D
E
F
Henna Hämynen
Helena Huuhka
Inka Kokkonen
Anna Miettinen-Pulkkinen
Elsi Mörsky
Juha Torniainen
210
Aho-Hyv
Hän-Kok
Kom-Löy
Maj-Pit
Poh-Sep
Sii-Vää
Luokka/RO
138
209
137
219
202
115
SEURAAVAKSI !
RO-LUOKKIIN
KAHVI JA PULLAA ON TULOSSA
LUOKKIIN.
KIITOKSIA TUESTA !

similar documents