predstavitev - Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Report
POSVET O SPREMEMBAH
PRAVILNIKA O NAZIVIH IN
POOBLASTILIH
POMORŠČAKOV
Portorož, 09.01.2013
3. člen /točka 6.
• radijski operater' je oseba, ki ima pooblastilo, ki ga je
izdala ali priznala Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) v skladu z
revidiranimi predpisi o radijskih zvezah, ki jih je
sprejela Svetovna upravna konferenca za radijske
zveze za mobilne storitve, v najnovejši različici;
• Predlog 1: Svetovna upravna konferenca za radijske
zveze za mobilne storitve se nadomesti z ITU
3. člen /točka 13.
• 'ro-ro potniška ladja' je ladja, ki je zgrajena z
ro-ro prostorom za tovor ali prostori posebnih
kategorij, ki jih določa Mednarodna konvencija
o varstvu človeškega življenja na morju, 1974,
s spremembami (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/81);
3. člen /točka 15.
• 'tanker za prevoz kemikalij' je ladja, ki je
zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz
tekočih proizvodov v razlitem stanju, naštetih
v 17. poglavju Mednarodnega kodeksa za
prevoz kemikalij v razlitem stanju;
• Predlog: definicija v prevodu iz SOLAS XI-2/1
'tanker za prevoz kemikalij' je ladja definirana
v konvenciji SOLAS pravilo VII/8.2.
3. člen /točka 16
• 'tanker za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih
plinov' je ladja, ki je zgrajena ali prirejena in se
uporablja za prevoz kateregakoli
utekočinjenega plina v razlitem stanju ali
drugih proizvodov iz 19. poglavja
Mednarodnega kodeksa prevoznikov plinov;
• Predlog: definicija v prevodu iz SOLAS XI-2/1
Tanker za prevoz utekočinjenih plinov je ladja,
definirana v konvenciji SOLAS pravilo VII/11.2
3. člen /točka XXX
• Dodati definicijo ladij za prevoz razsutih
tovorov
• Predlog: ladja za prevoz razsutih tovorov, je
ladja, definirana v konvenciji SOLAS pravilo
IX/1.6.
3. člen /točka 20
• mesec dni' je koledarski mesec ali 30 dni,
sestavljen iz obdobij, krajših od enega meseca;
3. člen /točka 22
• Komisija' je Komisija Evropskih skupnosti;
• Evropske skupnosti
3. člen /točka X
• Nova definicija: “Uprava”
Splošna razprava na teme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Definicija obalne plovbe
Pooblastila za manjša plovila
Priznavanje vojaških pooblastila in plovbe
Priznavanje ostalih pooblastila (npr. jaht master)
Standardi kvalitete po STCW in skladnost z ostalimi standardi
Problematika kratkih tečajev
Priznavanje tečajev pred spremembami iz Manile
Priznavanje dolgih tečajev
Priznavanje treninga na simulatorju v plovno dobo.
Opravljanje izpita na simulatorjih
Vključitev programa net-oskar tudi v Sloveniji
Nazivi po starem, grški, avstralski nazivi…
Privatizacija?
Problematika povezana s tem
– Kadetura,
– Mornar-krmar???
4. člen
• Ali so meje potrebne?
• Predlog 1: črtanje člena
• Predlog 2: člen se pusti vendar se ne upošteva
pri spričevalih.
• RAZPRAVA
– KONVENCIJA STCW I/3 in A-I/3
– Definicija obalne plovbe naj bi dovoljevala plutje z
nižjimi spričevali. Naše pomorščake to kvečjemu
ovira!

similar documents