A videojátékok értékrendszer- és életmód

Report
A videojátékok értékrendszer- és életmódbefolyásoló hatása
Túlsúlyos gyermek játéka Nintendo Wii-vel
– egy előtanulmány tapasztalatai
dr. Pólya Tamás
Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, HTI,
Műveltségterületek és Módszertanuk Intézeti Tanszék
Virtuális Játék, Sport és Szabadidő Egyesület
www.virtualsport.hu
• Kiindulópontok
1) empirikusan: a médiahasználat-változás
- sokat emlegetett és jól mérhető
- az internet és a mobiltelefon használata a
tévéével egy szinten
2) teoretikusan: a kultivációs elmélet
- Gerbner: a televízió mint történetmondó...
...mellett: az „új” média mint történetmondó
- internet (hírportálok, közösségi oldalak),
videojátékok, ...
• Médiahasználat: a digitális lendület
- a Net Gen (1977-1997 között születettek) számára az új
médiumok fontosabbak, mint a TV
• Médiahasználat: a digitális lendület
- a gyermekek és fiatalok (is) egyre több időt töltenek
offline/online játékokkal, bár az átlagos amerikai
játékos 37 éves (2011)
- 33%-uk fő szórakozási formája a videojáték (ESA 2011)
- USA, online játék (NPD 2010): a 2 (!) évnél idősebb
korosztály átlagban heti kb. 8 órát játszik, 54%-uk
naponta
- USA heti videojáték (Harris 2007): 8-18 év között
lányok heti 10 óra, fiúk heti 14 óra
- kemény játékos, 1998, Kanada: a 11-18 éves „kemény
játékos” (kb. 6%) heti 7 órát játszik, 20 órát
tévézik (a korosztály átlagos tévézése heti 13 óra,
Media Analysis Laboratory 1998)
- USA, 2010: a kemény játékos (4-5%) heti 48.5 órát,
azaz napi 7 órát játszik (NPD 2010, 2 év felettiek)
• Médiahasználat: a digitális lendület
- gyermekek digitális szokásai, USA 2011, a Sesame
Workshop Joan Ganz Cooney Center-ének felmérése
- a 4-5 évesek 40%-a videojátszik naponta
- a 6-7 évesek 55-60%-a
- a 8-9 évesek 70-75%-a
»» valahol 8 éves kor körül ugrik meg a VJ-használat
»» hasonlóan az internethasználathoz:
- a 6 évesek 47%-a internetezik naponta
- a 8 éveseknek már a 67%-a
• a napi médiafogyasztás arányai 5-9 évesek körében:
170p tévé, DVD │ 35p mp3 │ 70p könyvolvasás
20p SMS │ 45p internet │ 95p videojáték
• a játék a tévézéshez képest:
»» mélyebb bevonódás, intenzívebb élmény
- fokozott figyelem, fokozott percepció és kogníció
»» aktív, interaktív cselekvés
- nem csak passzív történetbefogadás
»» könnyebb megválasztani a tartalmat
- a 7-15 éves gyerekek szeretnek általában
ugyanolyan műfajú játékokkal játszani
- a 7-12 évesek nagy része játszott már „Mature”,
17+ játékokkal (USA, Vieira és Krcmar 2011)
• a játék a tévézéshez képest:
»» erősebb társas jelleg és fokozott interakció
- nem egyszerűen rajongói-kultúrák, fan-ek (vö.
tévéfilm-sorozatok), hanem aktív kommunikátorok
- ideiglenesen: többszereplős játék közben
kapcsolattartás a csapattagok között
- tartósabban: haveri, baráti, „bajtársi”
szövetségek a játékosok között
- egymás teljesítményének összemérése, online
toplisták, és klánok, kupák, bajnokságok, fórumok
• A digitális játék kultivációs modellje
- a gerbneri kultivációs modell részei,
a kultivációs folyamat tételezett tényezői:
i) intézményrendszer (tömegmédiumok)
ii) üzenetrendszer (médiatartalmak)
iii) a kultiváció eredménye (világkép)
- a modell alapvető fogalmai (Gerbner 1968/2000):
Dimenziók
Lét
előfeltevések
mi létezik,
mi elérhető a
közönség
számára
Fontosság
Értékek
Összefüggések
mi a jó,
mi a rossz,
mi a helyes,
mi a helytelen
mi mivel hogyan
függ össze
kérdés
mi a fontos,
mi a lényeges
abból, ami
egyáltalán
elérhető
mi vonja magára a fontosság
a közönség
milyen
figyelmét,
sorrendjében
milyen sűrűn,
milyen
mértékben
milyen
szempontból,
milyen
ítéletekkel
társítva
milyen logikai
térben,
milyen
ok-okozati
kapcsolatok
révén
fő fogalom
figyelem
hangsúly
tendencia
szerkezet,
struktúra
mértékegység
intenzitás,
túlsúly,
változatok
sorrend,
rangsor
értékelő és
differenciáló
tendenciák
korrelációk,
mutatók,
cselekményszerkezet
• A digitális játék kultivációs modellje
»» az aktív jelleg miatt a kultivációs folyamat
több szinten érvényesül a videojátékokban
1) a játék által „mesélt” történeten belüli értékek és
attitűdök kultivációja
2) a játékban lehetséges virtuális cselekvésekben
manifesztálódó értékek és attitűdök kultivációja
3) a játékos offline, valós tevékenysége által
kultiválódó érték- és attitűdrendszer, minták,
normák, életmód
1) a virtuális történeten belüli kultiváció
- a megjelenített/narrált világ logikainormatív összefüggései
- „szerepek és sorsok a számítógépes játékok
világában” (vö. TV):
- a játékbeli karakterek nemi megoszlása,
kora, látható jellemzői, vonzósága,
sikere/sikertelensége, hatalmi viszonyai,
életben maradási esélyei, …
- vannak-e alternatív karakterek, alternatív
játéksztori-befejezések?
- milyen cselekvéseit kommentál a játék
narrátora/valamelyik más karakter, hogyan?
2) virtuális cselekvés általi kultiváció
a) cselekvés vs. narratív világ:
- befolyásolható-e a játékbeli karakterek sorsa,a
játékbeli narratíva?
- mennyire változtatható meg a virtuális világ
tere? mi változtatható meg benne?
- mit tehet meg a játékos karaktere, mit nem? pl.
hogyan/merre mozoghat, merre/hogyan nem?
- mire és mennyi pontot ad a játék? mit büntet?
mennyire? mennyire könnyű/nehéz haladni benne?
b) cselekvés vs. interfész:
- kezelhetőség, kezelési lehetőségek
- hogyan irányítható a játékos karaktere? milyen
menürendszerrel irányítható a játék?
- mikor, hogyan lehet menteni a játékállást?
3) a játék mint valós tevékenység kultivációs hatása
- a játékok használatának világkép-, életmód-, és
életminőség-formáló hatásai:
» kogníció: percepció/feladatmegoldó képesség javulása
» társas attitűdök: rövid távú (?) agresszió, empátia
csökkenése, érzéketlenség az erőszak látványára
» anti- v. proszociális viselkedés: csalások (cheat,
bug) használata vs. egymásnak segítségnyújtás
» társasság: magányos vs. csoportos játék, online és
offline kapcsolatok megerősödése, kialakulása
» egészség: életmódbeli és testi változások a mozgást
alig vs. fokozottan igénylő játékok révén, pl.
túlsúly, fogyás, mozgás preferálása
Videojátékok alkalmazási
lehetőségei
• Játék lehetőség
• Komoly játékok (Oktatás, művészet, hadiipar,
ORVOSTUDOMÁNYI)
• Rehabilitáció, terápiás eszköz
• SPORT
Adatok
34 fő
Antropometrikus adatok
POMS hangulati kérdőív
26 pontos kérdőív
A testsúly 1-5 kg között változott.
1 leány fogyott 1kg-ot.
A fiúk 25 %-ának csökkent a súlya.
A testsúly az összes gyermek 27 %-ánál nem változott, 15 %-ánál
csökkent.
A BMI a gyermekek 54%-ánál nőtt, 27%-ánál nem változott, 18 %-ánál
csökkent.
A derék méret:42% csökkent (ezek közül 4 fő esetében a BMI is
csökkent).
A csípő mérete:52% csökkent (ezek közül 5 fő esetében csökkent a BMI
is).
A felkar kerülete 31% csökkent (ebből 3 főnél a BMI is csökkent).
A comb kerülete 31% csökkent;.
Köszönjük!
VI. Nemzetközi Médiakonferencia
„A média hatása a gyermekekre és fiatalokra”
Balatonalmádi, 2011. szeptember 26-28.

similar documents