Psaní velkých písmen - Střední průmyslová škola stavební

Report
Digitální učební materiál
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_26-20
Název školy
Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2,
České Budějovice
Autor
Mgr. Miroslav Crha
Tematický celek
Český jazyk a literatura
Ročník
1.
Datum tvorby
9.1.2014
Anotace
Přehled psaní velkých písmen v českém jazyce.
Metodický pokyn
Lze využít k výkladu přes projektor. Cvičení frontální
formou, nebo lze doplňovat přes interaktivní tabuli apod.
Vhodné též k samostudiu.
Použitý materiál vychází z pravidel českého pravopisu.
PSANÍ VELKÝCH
PÍSMEN
Podle Pravidel českého pravopisu
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA I.
Jednoslovná vlastní jména osob, měst, zemí,
řek, hor atp. – tzn. v zásadě pojmenování:
1) konkrétních osob
2) konkrétních zeměpisných útvarů
Karel, Procházka, Sedlčany, Otava, Plechý
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA II.
Ve víceslovných pojmenováních v zásadě v
prvním slově:
Tichý oceán, Národní divadlo
Pokud je obsaženo jiné vlastní jméno, i to s
velkým písmenem:
Teplá Vltava, Kutná Hora
DALŠÍ PRAVIDLA I.
S velkým písmenem píšeme názvy
osídlených míst (vč. městských částí a čtvrtí)
Jindřichův Hradec, Rychnov u Nových Hradů,
Malá Strana, Sídliště Máj
DALŠÍ PRAVIDLA II.
Obecná jména druhová píšeme s malým
písmenem, jméno rozlišující s velkým:
poloostrov Kamčatka, ulice Milady Horákové,
hotel Bílý jednorožec, Středozemní moře (moře
Středozemní), kino Kotva, sídliště Máj
DALŠÍ PRAVIDLA III.
Začíná-li bližší určení předložkou, píšeme
velkým písmenem i ji:
náměstí Mezi Domky, ulice U Úlů, restaurace
Na Pavlači, zastávka U Výměníku
CVIČENÍ
Vysvětlete rozdíl mezi:
Dobrá Voda X Dobrá voda X dobrá voda
svatý Petr X Svatý Petr
Jidáš X jidáš
Pražské předměstí X pražské předměstí
Král Karel X král Karel
JMÉNA ŽIVÝCH BYTOSTÍ I.
Osoby: Michal, Komenský, Čapek – Chod,
Václav IV (Čtvrtý), Červená karkulka (Karkulka),
Svatý otec
Rody a rodiny: Habsburkové, Kučerovi
Příslušníci národů a kmenů: Čech, Rus, Chod,
Rom, Žid
JMÉNA ŽIVÝCH BYTOSTÍ II.
Obyvatelé místa označovaného vlastním
jménem: Pražan, Jihočech, Skandinávec, Marťan,
Brňan
Náboženské a pohádkové postavy: Bůh, Zeus,
děd Vševěd,Vrána a Liška (bajka)
Jména zvířat: Rex, Šemík
POZOR NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY
S MALÝM PÍSMENEM !!!
Jména příslušníků církve, organizací,
uměleckých hnutí, přívrženců sportovních
klubů atp.
husita, katolík, komunista, romantik, rocker, jezuita,
pravičák, baníkovec, sparťan, žid
POZOR NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY
Přídavná jména vytvořená z vlastních jmen
osob i jmen zeměpisných příponou -ský. -
hrabalovský humor, stalinistická strana, rožmberské
zámky, jihočeské speciality, romská komunita, čínská
elektronika
Přídavná jména přivlastňovací z vlastních
jmen osob:
Hřebejkovy filmy, rodina Hájkova, Číňanův příbor
CVIČENÍ
Doplňujte správná písmena:
Davy H / h __ usitů proudily k M / m __ěstu
T / t__ áboru.
Brankáře P / p__ražanů S / s__everočeši
překonali ještě dvakrát.
Starověcí Ř / ř__ekové uctívali mnoho
B / b__ohů, nejvyšší z nich byl Z / z__eus.
CVIČENÍ II.
Doplňujte správná písmena:
Na dovolenou se těšíme i kvůli zajímavé
Ř / ř __ ecké kuchyni.
V J / j __ižních Č / č__echách tráví prázdniny
mnoho N / n__ěmeckých a S / s__lovenských
turistů.
CVIČENÍ III.
Doplňujte správná písmena:
V době V / v__iktoriánské přinesla A / a__nglická
literatura světu významné osobnosti.
Pracovnice M / m__uzea nám přinesla originální
K / k__arlův majestát z roku 1348, kterým
Č / č__eský K / k__rál zakládal U / u__niverzitu.
JMÉNA ZEMĚPISNÁ
Označující konkrétní jedinečné jevy v přírodě:
Střelec (souhvězdí), Morava, Severní Amerika (X
severní Evropa), České středohoří, Jaderské moře,
řeka Svatého Vavřince (X kostel svatého Vavřince)
Stavby a jejich významné části:
Křivoklát, Pražský hrad (Hrad),Valdštejnský palác
POZOR NA NÁSLEDUJÍCÍ JEVY:
Oblasti v okolí řek: Povltaví, horní Polabí apod.
Oblasti v okolí měst (přestože nejsou oficiálně
konkrétně definované): Třeboňsko, Kutnohorsko
ALE: polabští Slované, vltavské přehrady
třeboňské rybníky, kutnohorské doly (pokud se
nejedená o názvy firem)
CVIČENÍ – VYSVĚTLETE PRAVOPIS
VELKÝCH PÍSMEN:
nádraží X Nádraží
bílý dům X Bílý dům
česká kuchyně X Česká tabule
uran X Uran
sázavské peřeje X Sázavský klášter
krumlovský most X Krumlovský most
OFICIÁLNÍ NÁZVY VÝZNAMNĚJŠÍCH
INSTITUCÍ, ORGANIZACÍ APOD.
Organizace spojených národů, Spojené státy americké,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Velkomoravská říše (Říše velkomoravská, Velká Morava),
Jihočeský kraj
Armáda České republiky, Krajský soud v Plzni
Ministerstvo vnitra ČR X ministerstva vnitra ČR a SR
Občanská demokratická strana, Ochranný svaz
autorský
OFICIÁLNÍ NÁZVY VÝZNAMNĚJŠÍCH
INSTITUCÍ, ORGANIZACÍ APOD. ;
NÁZVY FIREM
 Divadlo na Vinohradech, Komerční banka, Základní škola v
(Dubném), Akademie múzických umění
 Okresní nemocnice Tábor, U Kalicha (restaurace),
Ekonomická fakulta JU
 NENÍ MOŽNÉ ZNÁT OFICIÁLNÍ NÁZVY
VŠECH INSTITUCÍ, JE TŘEBA:
 PŘEMÝŠLET A POSTUPOVAT S CITEM.
JMÉNA DOKUMENTŮ, UMĚLECKÝCH
VÝTVORŮ, NĚKTERÝCH VÝROBKŮ (ZEJM.
OFICIÁLNÍ NÁZVY V 1. PÁDĚ):
Zlatá bula sicilská, Občanský zákoník
Legenda o sv. Kateřině, Ranní dostaveníčko (obraz),
Obchodník s deštěm (div. hra)
Lidové noviny, Události v kultuře
Škoda Superb (X Jezdím superbem.), lyže Atomic (X
Lyžuje na starých atomikách.)
NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, OBDOBÍ;
OPAKOVANÉ AKCE,VÝZNAMNÉ DNY ATD.
Velká francouzská revoluce (ALE: druhá světová válka)
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro,Velká cena
České republiky
Liga mistrů, Turné čtyř můstků
Nový rok (X nový rok),Vánoce, Boží hod vánoční

similar documents