Věta jednoduchá - Stránky Základní školy v Domažlicích

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_16_02_11
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Věta jednoduchá
Třída
9.A
Mgr. Eva Dékányová
Předmět
Český jazyk
Datum vytvoření
2.2.2013
VĚTA JEDNODUCHÁ





Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Jazyková výchova
Určeno : pro 9.ročník ZŠ
Anotace:žák si pomocí prezentace osvojí a zopakuje pojem –věta
jednoduchá
-práce je zaměřena na hodinu mluvnice při výkladu nebo
shrnutí celku –skladba
- obsahuje vysvětlení pojmu věta jednoduchá
-srovnání věty jednoduché a souvětí
-cvičení na tvoření věty jednoduché a shrnutí
Využití v hodině mluvnice-časová dotace 20 minut
VĚTA JEDNODUCHÁ

Vysvětlení pojmu -věta jednoduchá

Základem věty je určitý slovesný tvar.






Sousedův chlapec běží po chodníku.
Mrtvé moře stále vysychá.
Vyrazili jsme na cestu za poznáním.
V zahradě jsou uchovány vzácné rostliny.
Mohli bychom zpívat s vámi?
Centrum věty tvoří pouze jeden určitý slovesný
tvar.
VĚTA JEDNODUCHÁ

Srovnání věty jednoduché a souvětí

Souvětí je větný celek,který vyjadřuje složitější myšlenku
a skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých,které jsou
spojeny spojkami,někdy bezespoječně.

Hvězdy nejsou ve vesmíru rozmístěny rovnoměrně,ale
sdružují se v galaxiích.

Vyznačeny jsou slovesné tvary modře a spojka fialově.
VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ

Procvičení určování věty jednoduché

Urči do závorek větu jednoduchou a souvětí – VJ a S







Michal si koupil nový mobil./ /
Od rána ho píchá v uchu,proto navštívil ušního lékaře./ /
Před časem psali v novinách o výsledcích zimní olympiády. / /
V zámku zarachotilo a přišla maminka domů. / /
David přijde pozdě,nejelo mu auto. / /
Také v opičích tlupách existují samostatní jedinci ./ /
Rodiče nehlídají jen vlastní zájmy,ale i zájmy svých dětí./ /
VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ

Procvičení určování věty jednoduché - řešení

Urči do závorek větu jednoduchou a souvětí – VJ a S







Michal si koupil nový mobil./VJ /
Od rána ho píchá v uchu,proto navštívil ušního lékaře./S /
Před časem psali v novinách o výsledcích zimní olympiády. / VJ/
V zámku zarachotilo a maminka přišla domů. /S /
David přijde pozdě,nejelo mu auto. /S /
Také v opičích tlupách existují samostatní jedinci ./VJ /
Rodiče nehlídají jen vlastní zájmy,ale i zájmy svých dětí./ VJ /
VĚTA JEDNODUCHÁ

Utvoř větu jednoduchou - využij zadané tvary

zdravá výživa
bioovoce v prodeji
sortiment zeleniny
snaha lidí
minerální látky
lepší chuťové vlastnosti
zlepšení zdravotního stavu
náročná práce v zahradnictví







VĚTA JEDNODUCHÁ

Utvoř větu jednoduchou - využij zadané tvary-řešení

Nejdůležitějším hitem roku je zdravá výživa.
U nás v obchodě mají také bioovoce v prodeji.
Sortiment zeleniny se neustále rozrůstá.







Důležitá je taky pro prevenci snaha lidí.
V každé listové zelenině najdeme minerální látky.
Čerstvé ovoce má lepší chuťové vlastnosti.
Konzumace ovoce zajistí nemocným zlepšení zdravotního stavu.
Náročná práce v zahradnictví vyžaduje fyzickou sílu.
ZDROJE

Vlastní zdroje autorky prezentace.

similar documents